121 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΛΙΜΝΗΣ

Δ’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΡΟΥΔΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΛΙΜΝΗΣ

Στό κέντρο τοῦ χωριοῦ Λίμνη εἶναι κτισμένος ὁ Ναός τῶνἉγίων Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Οἱ ἐργασίες ἀνεγέρσεως ξεκίνησαν τό 1952 καί ὁ Ναός ἐγκαινιάσθηκε στίς 19-5-1985. Εἶναι ρυθμοῦ σταυροειδοῦς μετά τρούλου. Ἡ ἐνορία ἀγωνίζεται νά ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λειτουργική ζωή.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Εὐάγγελος Στάγκος.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 45,1 χλμ.
Τηλ. (23950) 71108
Τ.Κ. 57002