Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Βρίσκεται στό Α΄ Νεκροταφεῖο τοῦ Δήμου Σερραίων, στό συνοικισμό Κατακονόζι καί ἀνήκει στήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης. Σέ ἐντοιχισμένες πλάκες ἀναφέρεται ὅτι κτίσθηκε τό 1888 μέ πρωτοβουλία, ἐπιμέλεια καί δαπάνες τοῦ Ἰωάννου Παπαμαρκίδη καί τῆς συντεχνίας τῶν ἐμπόρων τῆς πόλης τῶν Σερρῶν ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΟΝΔΕ ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΜΑΡΚΙΔΟΥ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΣΙΑΡΤΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΑΡΚΙΔΗΣ ΙΔΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΡΥΣΑΝΤΕΣ ΤΟΙΣ ΕΚΠΕΥΔΕΥΤΗΡΙΟΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝ. ΟΡΘΟΔ. ΚΟΙΝΟΤ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΝΕΘΗΚΑΝ.

Εἶναι λιθόκτιστος, μονόχωρος, μέ μεγάλο ἡμιθόλιο καί μικρότροῦλο, κεραμοσκεπής στά ἄκρα, χωρίς νάρθηκα. Ἡ κόγχη τοῦ ἁγίου Βήματος, μέ τούς κιβωτιόσχημους λίθους ἐξωτερικά, σχηματίζει τρεῖς ἀβαθεῖς ἁψῖδες μέ παράθυρο στή μεσαία. Φαρδεῖς τοῖχοι μέ πρόσθετα ἐφαπτόμενα τόξα στηρίζουν τό ἡμιθόλιο μέ τόν τροῦλο στήν μέση.Ἡ ἀνισοϋψής λιθόκτιστη κεραμοσκεπής στέγη, φέρει ἐνσωματωμένο στή δυτική ἄκρη τό μικρό κωδωνοστάσιο. Ὁ νάρθηκας ἀποτελεῖ μεταγενέστερη προσθήκη τοῦ 1965. Τό ψηλό ξυλόγλυπτο τέμπλο τοποθετήθηκε τό 1888. Οἱ ὀκτώ φορητές εἰκόνες τοῦ τέμπλου ἁγιογραφήθηκαν τό 1888 ἀπό τόν Ἰωάννη Καλλιπολίτη, μέ δωρεές πιστῶν. Κάτω ἀπό αὐτές, σέ ρομβοειδῆ πλαίσια τοῦ ξυλόγλυπτου τέμπλου, εἰκονίζονται παραστάσεις ἀπό τήν ζωή τοῦ Κυρίου καί ψηλά, στό ἀποστολικό, ὁ Χριστός μέ τούς δώδεκα ἀποστόλους. Οἱ Κων/νος Κωτικώστας καί Ἰωάννης Γιαννακούδης ἁγιογράφησαντό 1967 στήν κόγχη τοῦ ἁγίου Βήματος τήν Πλατυτέρα καί τούς Τρεῖς Ἱεράρχες μέ τόν Ἅγιο Σπυρίδωνα. Ὁ Παντοκράτορας στόν τροῦλο εἶναι παλαιότερος. Οἱ τοιχογραφίες αὐτές διαβρώθηκαν ἀπό τήν ὑγρασία καί ἐπιδιορθώθηκαν τό 1995. Στό δυτικό ὑπέρθυρο τῆς εἰσόδου, εἰκονίζονται ἡ Δέηση καί οἱ ἅγιοι Κωνσταντῖνος καίἙλένη. Ἀπό τήν παρακάτω ἐπιγραφή πού βρίσκεται ἀριστερά τῆς νότιας εἰσόδου, πληροφορούμαστε ὅτι ὁ Ναός τοιχογραφήθηκε:

«Εἰς δόξαν Θεοῦ.
Ὁ Ἱερός οὗτος Νεκροταφειακός Ναός τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἱστορήθη κατά τά ἔτη 1989 1995 ὑπό τοῦ ἁγιογραφικοῦ οἴκου Ἀφῶν Βλάχου καί Ἀντ. Λαδιᾶ, εὐλογίᾳ καί ἐποπτείᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης Μαξίμου, ἐπιστασίᾳ τοῦ Οἰκον. Χαραλάμπους Ἀναστασιάδη, προέδρου τῆς Δ/κῆς καί Διαχ/κῆς Ἐπιτροπῆς, συνεργούντων αὐτῷ τῶν Βασιλείου Γκαρέτσα, Χρήστου Χατζηαϊβάζη, Γεωργίου Τζανῆ, Ἀνδρέου Δράκογλου, Ἀποστόλου Σταματιάδου καί Β. Κουτσογιάννη, μελῶν αὐτῆς, ἀναλώμασι δέ καί δαπάναις εὐσεβῶν Σερραίων, ὧν τά ὀνόματα ἐν βίβλω ζωῆς».

Ἁγιογραφήθηκαν περίπου ἑκατό εἰκόνες ἁγίων, καθώς καί πολλές, μεγάλες σέ διάσταση, σύνθετες παραστάσεις ἀπό τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καί τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας. Τό 2009 ἀνεγέρθηκε τό Παρεκκλήσιο τῆς Ἀναστάσεωςτοῦ Κυρίου καί σέ εἰδικό χῶρο ὁ «Γολγοθᾶς» μέ τόν ὑπερμεγέθη Σταυρό, ὅπου τήν Μεγάλη Παρασκευή τελεῖται ἡ ἀναπαράσταση τῆς Ἀποκαθηλώσεως καί ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου (Παρεκκλήσιο Ἀναστάσεως).

Ὑπεύθυνος ἐφημέριος τοῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ραφαήλ Λίγδας.

Τηλ. 23210 62574.