122 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΡΟΥΔΑΣ

Δ’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΡΟΥΔΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Γεννήσεως Θεοτόκου Μαυρούδας βρίσκεται στό κέντρο τοῦ χωριοῦ καί θεμελιώθηκε τό 1951. Οἱ ἐργασίες ἀνεγέρσεως σταμάτησαν γιά κάποιο χρονικό διάστημα, λόγω προβλημάτων. Μέ Βασιλικό Διάταγμα ὅμως ἀπαλλοτριώθηκε ὁ χῶρος καί συνεχίσθηκαν οἱ ἐργασίες τό 1959. Ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία τελέσθηκε στίς 7-6-1964 ἀπό τόν ἱερομόναχο Γεννάδιο Καλουπτσῆ. Στήν ἐνορία λειτουργεῖ μέ φροντίδα τοῦ ἐφημερίου κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 46 χλμ.
Τηλ. 23950 71262
T.K. 57002