104 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ

Ὁ Ἱερός Ναός πού τιμᾶται ἐπ’ ὀνόματι τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου ἀνεγέρθηκε στό Πατρίκι τό 1958 καί εἶναι σταυροειδής βασιλική καμαροσκεπής. Τό 2008 ἔγιναν ἀνακαινιστικές ἐργασίες μέ μετατροπή τοῦ Ναοῦ ἀπό τρίκλιτη σέ μονόκλιτη δρομική βασιλική. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Στην ἐνορία ἀνήκει τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου πού ἑορτάζει στίς 23 Αυγούστου.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Μηνᾶς Μπάλιος.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 28,7 χλμ.
Τηλ. 6939695999
Τ.Κ. 62200