032 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΑΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΑΣ

Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς ἀνεγέρθηκε στην Βαμβακούσα Σερρῶν περίπου τό 1930 σύμφωνα μέ προφορικές μαρτυρίες ἐνοριτῶν.
Τό 1981-84 ἔγιναν ἀνακαινιστικές ἐργασίες καί πρόσφατα προστέθηκε νάρθηκας καί ἀνεγέρθηκε αἴθουσα πνευματικῶν ἐκδηλώσεων. Ἤδη γίνεται ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ μέ τοιχογραφίες βυζαντινῆς τεχνοτροπίας. Παράλληλα μέ τήν καλλιέργεια λειτουργικοῦ φρονήματος καταβάλλονται προσπάθειες γιά τήν πνευματική ἐνίσχυση καί θωράκιση τῶν ἐνοριτῶν.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Μᾶρκος Σκαπῆς.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 15,5 χλμ.
Διεύθυνση : Βαμβακούσα Σερρών, Τ.Κ.62100
Τηλ. (23210) 41395.