084 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝ

Ἡ κεραμοσκεπής βασιλική τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμπέλων ἀνεγέρθηκε κατά τό 1929. Κατά τό 1979 ἀνακαινίσθηκε καθώς ὑπέστη κάποιες ζημιές ἀπό τόν σεισμό πού ἔγινε τό 1978. Ἡ πνευματική καί ἐνοριακή δραστηριότητα ἀφορά στήν τέλεση ὅλων τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, στήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου μελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Στήν ἐνορία σώζεται καί παλαιός Ἱερός Ναός τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου πού χρονολογεῖται στά 1800. Ὑπάρχει ἐπίσης τό ἐξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος, προστάτου τῶν ἀμπελουργῶν.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόμος Βασίλειος Τυριακίδης

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 29 χλμ.
Τηλ. (23220) 63300 Τ.Κ. 62054