049 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΤΩ ΛΕΥΚΩΝΟΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΤΩ ΛΕΥΚΩΝΟΣ

Σέ κοντινή ἀπόσταση ἀπό τίς Σέρρες βρίσκεται ἡ κωμόπολη τοῦ Λευκώνα. Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου ἀνεγέρθηκε μεταξύ τῶν ἐτῶν 1908 – 1912 ἀπό κάποιον ἀξιωματικό τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. Γιά τίς λατρευτικές ἀνάγκες τῶν ἐνοριτῶν ἀνεγείρεται ἤδη νέος Ἱερός Ναός πού θά τιμᾶται ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ἁγίου Βασιλείου. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισμό τῶν ἐνοριτῶν μέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου μελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Στήν ἐνορία ὑπάγεται τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ο π. Στυλιανός Πλακανδάρας

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 6,9 χλμ.
Λευκώνας Σερρῶν Τ.Κ. 62100