Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΑΓΚΑΔΙΟΥ

Ὁ πρῶτος Ἱερός Ναός πρός τιμή τῆς Κυρίας Θεοτόκου στό Λαγκάδι ἀνεγέρθηκε τό 1730 σύμφωνα μέ τήν ἐντοιχισμένη μαρμάρινη ἐπιγραφή καί βρίσκεται σέ θέση ὅπου ἦταν κτισμένο τό παλαιό χωριό. Ἀπό τόν Ναό πού καταστράφηκε καί λεηλατήθηκε ἀρκετές φορές κατά τήν περίοδο τῆς γερμανικῆς κατοχῆς καί στά χρόνια τοῦ ἐμφυλίου πολέμου διασώθηκαν δύο φορητές εἰκόνες πού φυλάσσονται στό Ἐκκλησιαστικό Μουσεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ὁ νέος ἐνοριακός Ἱερός Ναός τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου ἀνεγέρθηκε τό 1954. Τά ἐγκαίνιά του τελέσθηκαν στίς 8 Σεπτεμβρίου 1966. Σήμερα στό Ναό τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία κατά τήν πρώτη Κυριακή τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου ἑκάστου ἔτους. Παράλληλα μέ τή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Γεώργιος Γκουγκούδης.
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 34,4 χλμ.
Τηλ. (23220) 51984
T.K.62200