047 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΑΧΑΝΑ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΑΧΑΝΑ

Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Λαχανᾶ ἀνεγέρθηκε τό 1952 καί ἐγκαινιάσθηκε ἀπό τόν Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαμένη). Τό 1982 προστέθηκε νάρθηκας καί ὁ Ναός ἱστορήθηκε μέ ἁγιογραφίες. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο.

Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισμό τῶν ἐνοριτῶν μέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου μελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Κάθε μήνα τελεῖται ἁγιασμός καί κάθε δεκαπέντε μέρες ἱερά παράκληση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Κατά τήν περίοδο τῆς Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων τελεῖται σαρανταλείτουργο καί κατά τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων. Λειτουργεῖ ἐπίσης ἐνοριακή τράπεζα αἵματος. Ἀπό τοῦ ἔτους 2010 συστάθηκε γυναικεία χορωδία βυζαντινῆς μουσικῆς.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Ἀθανάσιος Μαρτίνος.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 53,1 χλμ.
Τηλ. (23940) 93071
T.K. 57017