052 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Μετάλλων ἀνεγέρθηκε τό 1953 μέ κόπους καί δαπάνες τῶν κατοίκων τῆς ἐνορίας. Εἶναι μονόκλιτη βασιλική πού ἐγκαινιάσθηκε στίς 12-5-1971 ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαμένη).

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Οἰκονόμος Παναγιώτης Φωτιάδης.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 20,9 χλμ.
Τηλ. 23210 58995.