052 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Μετάλλων ἀνεγέρθηκε τό 1953 μέ κόπους καί δαπάνες τῶν κατοίκων τῆς ἐνορίας. Εἶναι μονόκλιτη βασιλική πού ἐγκαινιάσθηκε στίς 12-5-1971 ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαμένη).

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 20,9 χλμ.