071 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

Τό δημοτικό διαμέρισμα Νέου Σουλίου βρίσκεται σέ κοντινή ἀπόσταση ἀπό τήν πόλη τῶν Σερρῶν. Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου ἀνεγέρθηκε καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1836, σύμφωνα μέ παλαιές προφορικές μαρτυρίες. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισμό τῶν ἐνοριτῶν μέ τήνλειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου. Στήν ἐνορία ἀνήκουν τά Παρεκκλήσια τοῦ Προφήτου Προδρόμου, Ἁγίου Γεωργίου, Ἁγίας Μαρίνης καί Ἁγίου Δημητρίου.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Γεώργιος Παντούσης.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 9,2 χλμ.
Τηλ. (23210) 92986
T.K. 62100