070 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ

Ὁ Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκουτάρεως ἀνεγέρθηκε στά μέσα περίπου τοῦ 19ου αἰώνα καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1967 ὅπως ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τήν ἐπιγραφή ἱστόρησης. Εἶναι βασιλική μέ τροῦλο στήν ὁποία προστέθηκε νάρθηκας τό 1989. Ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ ὁλοκληρώνεται σύντομα.

Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Λειτουργεῖ κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς καί κατηχητικό σχολεῖο.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Μιχαήλ Ἀντωνογλούδης

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 9,3χλμ.
Τηλ. (23210) 41887
T.K. 62100