091 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

Στό κέντρο τοῦ δημοτικοῦ διαμερίσματος Εὐκαρπίας βρίσκεται ὁ Ἱερός Ναός τῶν Μεγάλων Ταξιαρχῶν. Ὁ Ναός κτίσθηκε τό 1804 καί εἶναι ρυθμοῦ τρίκλιτης βασιλικῆς μέ δίρριχτη στέγη. Λόγω τῆς παλαιότητάς του ἀνακαινίστηκε τό 1972 καί διακοσμήθηκε μέ ἁγιογραφίες πού ἔγιναν τό 2000. Ἡ ἐνορία ἀγωνίζεται νά ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λειτουργική ζωή. Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἐνισχύει πνευματικά τούς ἐνορίτες. Στήν ἐνορία ἀνήκει τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου πού σύμφωνα μέ ἐπιγραφή ἀνεγέρθηκε τό 1826.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Νικόλαος Κρικέλης.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 47,7 χλμ.
Τηλ. (23210) 88844
Τ.Κ. 62049