Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΑΣΤΡΙΟΥ

Ὁ Ἱερός Ναός Μεγάλων Ταξιαρχῶν Καστρίου ἀνεγέρθηκετό 1854 σέ προυπάρχοντα ὑστεροβυζαντινό Ναό καί εἶναι ρυθμοῦ τρίκλιτης βασιλικῆς. Λόγω τῆς παλαιότητάς του διακοσμήθηκε μέ ἁγιογραφίες τό 2000 καί ἀνακαινίστηκε τό 2008.

Τήν φροντίδα τοῦ ἱστορικοῦ Ναοῦ, πού ἔχει ἀνακηρυχθεῖ διατηρητέο μνημεῖο ἔχει ὁ Οἰκονόμος Δημήτριος Ταβλαρίδης.
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 50 χλμ.