103 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΟΡΕΣΚΕΙΑΣ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΟΡΕΣΚΕΙΑΣ

Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Μεταμορφώσεως Ὀρέσκειας κτίσθηκε τό 1923 καί εἶναι βασιλική μέ δίρριχτη στέγη. Ὁ Ναός ἀνακαινίστηκε τό 1985 καί ἕνα τμῆμα του διακοσμήθηκε μέ ἁγιογραφίες τό 2005. Στήν ἐνορία ἀνήκει τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 41,1 χλμ.
T.K. 62200