112 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Τιμίου Προδρόμου Φλαμπούρου ἀνεγέρθηκε τό 1951 καί ἐγκαινιάσθηκε ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Μεγγρέλη). Τό 1980 προστέθηκε νάρθηκας καί ὁ Ναός ἱστορήθηκε μέ ἁγιογραφίες. Μέχρι σήμερα βρίσκεται σέ ἐξέλιξη ἡ ἐπένδυση τοῦ Ναοῦ ἐξωτερικά μέ πέτρα. Στήν ἐνορία λειτουργεῖ κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Κάθε μήνα τελεῖται ἁγιασμός καί ἱερά παράκληση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς ἐνορίας μεριμνᾶ γιά τυχόν ὑλικές ἀνάγκες τῶν ἐνοριτῶν. Στήν ἐνορία τοῦ Τιμίου Προδρόμου ἀνήκουν τά ἱερά Παρεκκλήσια τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, Ἁγίας Ἄννης, Ἁγίας Παρασκευῆς, Ἁγίας Τριάδος καί Κοιμήσεως Θεοτόκου.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Βάϊος Χριστοδούλου.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 22,8 χλμ.
Τηλ. (23220) 64281
T.K.62200