073 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΥΚΙΑΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΥΚΙΑΣ

Ὁ Ἱερός ΝαόςΤιμίου Σταυροῦ Συκιᾶς ἀνεγέρθηκε τό 1955, κόποις καί δαπάναις τῶν κατοίκων τῆς ἐνορίας. Εἶναι μονόκλιτη βασιλική μικρῶν διαστάσεων πού φέρει ἁγιογραφίες σέ ὅλες τίς ἐπιφάνειές της. Λίγο ἔξω ἀπό τό χωριό εἶναι κτισμένο τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 62,6 χλμ.
Τηλ. (23210) 54994.