109 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΤΕΡΠΝΗΣ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΤΕΡΠΝΗΣ

Ὁ Ἱερός Ναός τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν κτίστηκε σέ οἰκόπεδο τῆς τότε Κοινότητας Τερπνῆς τοῦ Δήμου Νιγρίτας, πού παραχωρήθηκε γιά τήν ἀνέγερσή του. Ὁ θεμέλιος λίθος τέθηκε τό 1974 ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νίγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαμένη) καί ὁ Ναός ἀνεγέρθηκε καί ἁγιογραφήθηκε ἐξὁλοκλήρου μέ δαπάνες τοῦ φιλογενοῦς μεγάλου εὐεργέτου τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας κ. Δημητρίου Ἀναστασιάδη, προέδρου τοῦ ὁμίλου Fibran, Ἄρχοντα χαρτουλάριου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ὁ νεόδμητος καί περικαλλής Ναός τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἶναι πεντάτρουλη βασιλική καί ἐγκαινιάσθηκε στίς 6 Μαΐου τοῦ 2001 μέ βυζαντινή λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια, προεξάρχοντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου.

Ἤδη ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου γίνονται ἐνέργειες γιά τήν ἵδρυση τῆς ἐνορίας τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, γεγονός πού ἐπιτεύχθηκε μέ τήν ἔκδοση τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2010 τοῦ σχετικοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Ἀρχιμανδρίτης Αὐγουστῖνος Καραγιάννης.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 24,3 χλμ.
Τηλ. (23220) 22043
T.K. 62200