Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ
ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Τό Ἱερό παρεκκλήσιο πού τιμᾶται ἐπ’ ὀνόματι τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων καί τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου βρίσκεται στήν κοιλάδα τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων. Ἀνεγέρθηκε τό 1949 καί ἀνακαινίσθηκε τό 2004. Εἶναι μικρῶν διαστάσεων ναΰδριο ρυθμοῦ βασιλικῆς μετά τρούλου καί κοσμεῖται ἐσωτερικά μέ ὄμορφες τοιχογραφίες.

Ὑπεύθυνος ἐφημέριος εἶναι ὁ Πρωτοπρ. Ραφαήλ Λίγδας.

Διεύθυνση: Σέρρες, Τέρμα Ἐξοχῶν.
Τηλ. 23210 22755.