Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ
ΑΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΕΡΡΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Τό προσφάτως ἐκ βάθρων ἀνακαινισθέν ἱερό παρεκκλήσιο ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἐλ. Βενιζέλου 157 στήν πόλη τῶν Σερρῶν εἶναι ἀφιερωμένο ἀπό τήν τοπική μας Ἐκκλησία μέ ἰδιαίτερη εὐλάβεια ἀφενός μέν στήν ἁγία καί ἡρωική μορφή τοῦ νεαροῦ βλαστοῦ τῆς περιβλέπτου πόλεώς μας Ἰωάννη, ἀφετέρου δέ στό νεοφανῆ καί θαυματοβρύτη ποιμένα τῆς Συμφερουπόλεως καί πανθαύμαστο ἰατρό Λουκᾶ. Ὁ ἅγιος νεομάρτυς Ἰωάννης γεννήθηκε, μεγάλωσε καί μαρτύρησε γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ στήν πόλη τῶν Σερρῶντό δεύτερο μισό τοῦ 15ου αἰῶνος, στά δύσκολα χρόνια τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς. Ἔκτοτε εἶναι τό καύχημα, ὁ ἂγρυπνος φύλακας,ὁ διάπυρος πρός τόν Κύριον πρεσβευτής μας, ὁ φιλόστοργος προστάτης τῆς νεολαίας μας. Ὁ ἅγιος Λουκᾶς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως τῆς Κριμαίας καί ἰατρός γεννήθηκε στά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος στήν Ρωσία καί ἔλαμψε ὡς ἀστέρας πολύφωτος κατά τήν διάρκεια τῆς μεγάληςκαί ἀσέληνης νύκτας τῆς ἀθεΐας πού ἔπληξε μέ ἰδιαίτερη σφοδρότητα τήν ὁμόδοξη χώρα τῆς Ρωσίας κατά τόν παρελθόντα αἰώνα. Ἐκοιμήθη ὁσιακῶς μόλις τό 1961, ἐνῶ ἡ πληθύς τῶν ὑπερφυῶν θαυμάτων του τόν ἔχει καταστήσει ἰδιαιτέρως προσφιλῆ καί στήνπατρίδα μας.

Τό νέο αὐτό ἱερό παρεκκλήσιο τῆς πόλεώς μας, ἡ ὂμορφη αὐτή γωνιά τοῦ παραδείσου πού βρίσκεται στόν αὒλειο χῶρο τοῦ παλαιοῦ ὀρφανοτροφείου τῆς πόλεώς μας, ἀνακαινίσθηκε πρόσφατα χάρη στήν ποιμαντική φροντίδα καί μέριμνα τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεολόγου.Τό ἀπόγευμα τῆς 11ης Μαΐου τοῦ 2009, τελέσθηκε μέ κάθε ἐπισημότητα ἡ ἀκολουθία τῶν θυρανοιξίων καθώς καί ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Ἰωάννου προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας καί ἒκτοτε ἀποδόθηκε στή θεία λατρεία.

Τήν παραμονή τῆς δευτέρας πανηγύρεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ, τήν 10η Ἰουνίου 2009, τελέσθηκε ἀπό τό Σεβ Μητροπολίτημας ὁ μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ,ἐνῶ φιλοξενήθηκε γιά λίγες μέρες ἀπότμημα τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ χαριτοβρύτου καί νεοφανοῦς ἁγίου, προερχόμενο ἀπό τήν Ἱ.Μ. Παναγίας Δοβρᾶ Βεροίας. Τρίτος καί μεγαλύτερος σταθμός στή νεώτερη ἱστορία τοῦ ἱεροῦ παρεκκλησίου, τά ἐγκαίνιά του, πού ἐτελέσθησαν μέ τήν πρέπουσα λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια τήν 3η τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου τοῦ 2009. Τήν παραμονή, Παρασκευή 2 Ὀκτωβρίου ἒγινε ἡ ὑποδοχή καί ἡ κατάθεση τῶν ἱερῶν λειψάνων καί ἀκολούθησε ὁ ἑσπερινός τῶν ἐγκαινίων.

Τό Σάββατο 3 Ὀκτωβρίου ἐγκαινιάσθηκε ἀπό τό Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Θεολόγο τό παρεκκλήσιο καί τελέσθηκε ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία στόν καθαγιασμένο πλέον Ναό. Ἰδιαίτερη εὐλογία καί τιμαλφέστατος πνευματικός θησαυρός γιά τό ἱερό παρεκκλήσιο καί τήν τοπική μας Ἐκκλησία εὑρύτερα, ἀποτελεῖ ἡ ἐξασφάλιση ἀποτμήματος τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ, εὐγενῶς παραχωρηθέντος ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Συμφερουπόλεως καί Κριμαίας κ.Λάζαρο πρός ἁγιασμό ὃλων μας.
Στό ἱερό παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἰωάννου τοῦ Σερραίου καί Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ τελεῖται κάθε Κυριακή ἡ Θεία Λειτουργία, κάθε Δευτέρα τό ἀπόγευμα ἡ παράκληση στόν Ἅγιο Ἰωάννη καί κάθε Πέμπτη ἡ παράκληση στόν Ἅγιο Λουκᾶ γιά νά ἁγιάζεται καί νά ἐνισχύεται πνευματικῶς ὁ φιλόχριστοςλαός τοῦ Θεοῦ καί νά ἐμπνέεται στόν πνευματικό του ἀγῶνα.

Ὑπεύθυνος τοῦ ἱεροῦ παρεκκλησίου εἶναι ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἀνδρέας Βογιατζῆς.
Διεύθυνση: Σέρρες, Ἐλ. Βενιζέλου 143.