Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΜΗΝΑ
ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Μηνᾶ καί Κυριακῆς βρίσκεται στήν ὁδό Εὐθ. Ἀδάμ στήν πόλητῶν Σερρῶν. Στόν ἴδιο χῶρο ὑπῆρχε Βυζαντινός Ναός ἐπ’ ὀνόματιτῆς Ἁγίας Κυριακῆς, πού δέν γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε πότε ἀνεγέρθηκε καί πότε καταστράφηκε, πάνω στά θεμέλια τοῦ ὁποίου ἔχει ἀνεγερθεῖ τό σημερινό Παρεκκλήσιο.

Σέ μία ἀνάγλυφη πλάκα ἀναγράφεται ὅτι ἔχει ξανακτισθεῖ τό 1837, ἐνῶ σύμφωνα μέ γραπτές πηγές ἔγιναν ἐπισκευαστικές ἐργασίες πενήντα χρόνια μετά. Ὁ Ναός κάηκε τό1913 καί ἡ νέα ἀνοικοδόμησή του ἦταν δύσκολη, καθώς οἱ ἰδιοκτῆτεςτῶν γειτονικῶν οἰκοπέδων δέν δέχονταν νά παραχωρήσουν μέρος αὐτῶν. Ἡ ἀείμνηστη Ἑλένη Βαλαλᾶ ἄκουγε μέσα ἀπό μία λάμψη κάποιες φωνές πού τήν πρόσταζαν νά ἀνεγείρει τόν Ναό. Ἡ πίστη καί ἡ εὐσέβειά της κατέστησαν δυνατή τήν πραγματοποίηση τοῦ θελήματος τοῦ ἁγίου.

Μία πρόχειρη ξύλινη κατασκευή ἐξυπηρετοῦσε τίς πνευματικές ἀνάγκες τῶν χριστιανῶν μέχρι τό 1939 πού ἄρχισε ἡ ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ, πού ἀφιερώθηκε στήν Aγία Κυριακή καί στόν ἅγιο Μηνᾶ,κατόπιν τῶν θαυματουργικῶν ἀποκαλύψεών του. Τό Ἱερό Παρεκκλήσιο ἐγκαινιάσθηκε τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1985 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Μάξιμο. Ἀνακαινίσθηκε τό 2007 καί ἁγιογραφήθηκε μέ τοιχογραφίες ἀπό τόν ἁγιογράφο Νικόλαο Γκόλα.

Τό σημαντικότερο γεγονός στήν ἱστορία τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου εἶναι ἡ ἐκμέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας προσφορά ἀποτμήματος ἐκ τῶν ἱερῶν Λειψάνων τῶν Aγίων Μηνᾶ καί Βαρβάρας γιά διαρκῆ εὐλογία καί μόνιμη ἁγιαστική παρουσία τῶν ἀγίων πρός χάριν τῶν πιστῶν.

Στό Ἱερό Παρεκκλήσιο τελεῖται κάθε Κυριακή ἱερά παράκληση. Κάθε Πέμπτη τελεῖται Θεία Λειτουργία καί μία φορά τόν μήνα τελεῖται ἱερά ἀγρυπνία. Σέ κοντινή ἀπόσταση ἀπό τόν Ναό ὑπῆρχαν πρό τῆς πυρπολήσεως τῶν Σερρῶν ἀπό τούς Βουλγάρους τό 1913, δύο Ναοί, τῆςΠαναγίας Δοχιανῆς Ἁγίας Βαρβάρας καί τῶν Τριῶν Παίδων. Οἱ Ναοί αὐτοί καταστράφηκαν καί δέν ξανακτίσθηκαν. Γιά νά διατηρηθεῖ στή μνήμη ἡ ὕπαρξή τους κτίσθηκε τό παρεκκλήσιο τῆςἁγίας Βαρβάρας στά βόρεια τοῦ Παρεκκλησίου τῶν Ἁγίων Μηνᾶ καί Κυριακῆς.

Ὑπεύθυνος ἐφημέριος τοῦ Παρεκκλησίου εἶναι ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Κανακάρης.
Διεύθυνση: Ἀκροπόλεως & Εὐθ. Ἀδάμ.