Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Τό Ἱερό παρεκκλήσιο τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου ἀνεγέρθηκε τό 1940, σύμφωνα μέ προφορικές μαρτυρίες. Στά 1963 ἔγιναν προσθῆκες καί ἐπέκταση τοῦ Παρεκκλησίου. Ὁ Ναός εἶναι ρυθμοῦ βασιλικῆς ἄνευ τρούλου καί διακοσμεῖται μέ ὄμορφες τοιχογραφίες. Κάθε Πέμπτη τελεῖται ἡ ἱερά παράκληση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί λειτουργεῖ κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.

Ὑπεύθυνος ἐφημέριος εἶναι ὁ Πρωτοπρ. Ἀνδρέας Βογιατζῆς.
Διεύθυνση: Λαμψάκου 810.
Τηλ. 23210 22755.