ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, Κυριακή τετάρτη ἀπό τοῦ Πάσχα, τοῦ Παραλύτου μνείαν ποιούμεθα καί, ὡς εἱκός, τό τοιοῦτον ἑορτάζομεν θαῦμα.

Θέμα τῆς Κυριακῆς αὐτῆς εἶναι ἡ θεραπεία τοῦ Παραλύτου, πού ἐπί 38 χρόνια περίμενε τήν θεραπεία του στήν Προβατική Κολυμβήθρα (Ἰωαν. ς, 1 – 15) . Τελικά, ὅπως λέγει καί τό Δοξαστικό τῶν αἴνων “τόν Παράλυτο οὐχ ἡ κολυμβήθρα ἐθεράπευσεν, ἀλλ’ ὁ σός λόγος (τοῦ Χριστοῦ) ἀνεκαίνισε…”. Ὅπως ὁ δημιουργικός λόγος τοῦ Θεοῦ ἐκ τοῦ μηδενός δημιούργησε τόν κόσμο, ἔτσι καί ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἀνακαινίζει καί ἀναδημιουργεῖ τόν κατεστραμμένο ἀπό τήν ἁμαρτία καί τήν ἀρρώστεια ἄνθρωπο.