ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

Τῆ Κυριακῆ μετά τήν Πεντηκοστήν, τήν τῶν ἀπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης ἑν Ἀσία, Λιβύη καί Εὐρώπη, Βορρᾶ τε καί Νότω Ἁγίων πάντων ἑορτήν ἑορτάζομεν.

Τόν κάθε ἕνα ἀπό τούς γνωστούς Ἁγίους τιμοῦμε εἰδικά σέ κάποια μέρα τοῦ χρόνου. Ἐπειδή ὅμως πολλοί μᾶς εἶναι ἄγνωστοι καί ὁ ἀριθμός τους πολλαπλασιάστηκαι κατά καιρούς, γι’αὐτό ἡ Ἐκκλησία ὅρισε, μιά συγκεκριμένη γιορτή. Ἔτσι, τήν ἡμέρα αὐτή, τιμᾶμε μέ εὐλάβεια ὅλους τούς Δίκαιους, Προφῆτες, Ὅσιους, ἄνδρες καί γυναῖκες μαζί, γνωστούς καί ἄγνωστους, ὅσους ἀπό τόν Ἀδάμ μέχρι τώρα ἀπεβίωσαν μέ εὐσέβεια καί μέ τά καλά τους ἔργα δόξασαν τόν Θεό. Αὐτούς ὅλους καί αὐτές ἐπίσης τίς στρατιές τῶν Ἀγγέλων, πρίν ἀπ’αὐτούς δέ καί μαζί μέ ὅλους τήν Παναγία Θεοτόκο καί ἀειπάρθενο Μαρία, τιμᾶμε σήμερα μέ τήν παροῦσα γιορτή, προβάλλοντας τή ζωή της σάν παράδειγμα ἀρετῆς. Καί παρακαλοῦμε ὅλους αὐτούς τούς Ἁγίους νά πρεσβεύουν στόν Θεό γιά μᾶς προκειμένου ἡ χάρη καί τό ἄπειρο ἔλεος Του νά εἷναι μαζί μέ ὅλους μας.