ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Μ Η Ν Υ Μ Α
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.

02/9/2021

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μιά καινούργια σχολική χρονιά ἀρχίζει σήμερα μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη, ὡς πνευματικός σας πατέρας, νά βρεθῶ μέ τήν σκέψη μου καί τήν καρδιά μου κοντά σας καί νά σᾶς ἀπευθύνω τίς ἐγκάρδιες εὐχές μου ὥστε μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ νά ἔχετε καί αὐτή τήν χρονιά στήν ζωή σας χαρά, ὑγεία καί κάθε πρόοδο.

Μέ τό ξεκίνημα τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς ἀρχίζει παράλληλα γιά ἐσᾶς ἕνας ὡραῖος ἀγῶνας πού συνοδεύεται ἀπό ὀργανωμένη προσπάθεια γιά τήν ἀπόκτηση νέων γνώσεων, πού θά ἀποτελέσουν ἕνα πολύ σημαντικό ἐφόδιο γιά τή ζωή σας.

Στό σχολεῖο βέβαια, ἐκτός ἀπό τίς πολύτιμες γνώσεις πού θά ἀποκτήσετε, θά ἔχετε τήν εὐκαιρία νά θεμελιώσετε ἕναν ὡραῖο χαρακτῆρα καί νά δημιουργήσετε ὄμορφες φιλίες μέ τούς συμμαθητές σας, μέσα σ’ ἕνα κλῖμα ἁπλότητος, εἰλικρινοῦς ἀγάπης καί ἀλληλοσεβασμοῦ.

Σ’ αὐτόν τόν ἀγῶνα ὅμως δέν εἶσθε μόνοι. Ἔχετε τούς γονεῖς σας καί τούς καλούς δασκάλους σας, πού ἀξίζουν τόν σεβασμό καί τήν τιμή ὅλων μας, νά σᾶς βοηθοῦν καί νά σᾶς στηρίζουν. Καί ὅλοι μας, χωρίς καμιά ἐξαίρεση, ἔχουμε βοηθό, καί συμπαραστάτη τό Χριστό, ὁ Ὁποῖος ἀγαπᾶ ἰδιαιτέρως τά παιδιά γιά τήν καθαρή τους καρδιά καί τόν πλοῦτο τῆς ψυχῆς τους πού δέν ἔχει μολυνθεῖ ἀπό τήν κακία καί τήν ἁμαρτία. Ἡ Ἐκκλησία μας στέκεται μέ στοργή καί ἀγάπη κοντά σας καί προσεύχεται γιά τήν πρόοδό σας. Μέ τόν Θεό βοηθό καί συμπαραστάτη σας θά ξεπερνᾶτε πάντοτε κάθε ἐμπόδιο πού θά παρουσιάζεται μπροστά σας καί θά μπορέσετε νά πετύχετε τόν στόχο. Να γίνετε ἄνθρωποι!

Σᾶς εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου ὁ Κύριός μας νά σᾶς εὐλογεῖ στήν ζωή σας καί νά ἔχετε μία καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά γεμάτη χαρά, πρόοδο καί ὑγεία.

Μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη καί τίς ὁλόθερμες εὐχές μου.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Μ Η Ν Υ Μ Α
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ξεκινᾶ ἡ καινούρια σχολική χρονιά καί ταυτόχρονα ὁ προσωπικός σας ἀγῶνας μέσα ἀπό τόν ὁποῖο καλεῖσθε νά ἀνταποκριθεῖτε στήν πρόκληση τῆς γνώσης καί στίς ἀπαιτήσεις τῆς σύγχρονης κοινωνίας μας. Ἡ ἀρχή κάθε προσπάθειας ἀποτελεῖ καί τό πιό κρίσιμο σημεῖο της, ἰδίως ὅταν πρόκειται γιά τήν διαδικασία τῆς μάθησης, ἡ ὁποία σημειωτέον διαρκεῖ ὅσο καί ἡ ζωή μας. Ἀπό σήμερα κιόλας πού ἀρχίζει ἡ νέα σχολική χρονιά θά πρέπει νά ἐργασθεῖτε μέ σοβαρότητα, νά ἀγαπήσετε τήν γνώση καί τό σχολεῖο, γιά νά μπορέσετε νά πετύχετε τούς στόχους σας, πού δέν πρέπει μόνον νά εἶναι ἡ πρόσληψις κάποιων γνώσεων, ἀλλά κυρίως καί πρωτίστως ἡ διαμόρφωσις μιᾶς ὁλοκληρωμένης προσωπικότητας, μέ ἤθος, ἀρετή καί ποιότητα.

Ὅλοι μας ἀντιλαμβανόμαστε πώς βρισκόμαστε σέ ἕνα κρίσιμο καί ὁριακό σημεῖο, τόσο ὡς χώρα, ὅσο καί ὡς κοινωνία. Καλούμεθα νά παραμείνουμε ὅτι μᾶς ἔπλασε ὁ Θεός μας. «Πρόσωπα θεούμενα».

Μέσα ἀπό τήν παιδεία καί τή γνώση εἶναι ἀπαραίτητο νά διαμορφώσουμε γνώμη καί συνείδηση γιά τό ποιά εἶναι ἡ ταυτότητά μας. Ἀπέναντι στήν σύγχυση τῶν ἰδεῶν καί τήν ἀμφισβήτηση τῶν ἀξιῶν, ὅπου κινδυνεύουμε νά χάσουμε τόν προσανατολισμό μας, χρειαζόμασθε μία πυξίδα πού θά μᾶς δείχνει σταθερά τίς αἰώνιες ἀξίες, τά γνήσια πρότυπα. Αὐτή ἡ πυξίδα εἶναι μόνον ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ἐκεῖνος, αὐθεντικά εἶπε: «Ἐγώ εἶμαι τό φῶς τοῦ κόσμου. Ὅποιος μέ ἀκολουθεῖ δέν θά περπατήσῃ στό σκοτάδι, ἀλλά θά ἔχει τό φῶς τῆς ζωῆς». (Ἰωάν. 8, 12). Ἀκολουθῆστε τόν Χριστό μέ πιστότητα καί δέν θά χαθεῖτε στό σκοτάδι τῆς ζωῆς. Ἀκολουθῆστε τόν Χριστό καί ἐκεῖ θά βρεῖτε τήν μοναδική δύναμη πού διασώζει τίς ἀξίες καί τό ἀνθρώπινο πρόσωπο, ἀλλά καί δίνει ἀσφάλεια καί ποιότητα στήν ζωή μας.

Στόν ἀγῶνα σας αὐτόν ἡ Ἐκκλησία, ὡς στοργική πνευματική σας μητέρα, θά βρίσκεται δίπλα σας. Θά σᾶς βοηθήσει, θ’ἀκούσει τίς ἀγωνίες σας καί τούς προβληματισμούς σας, θά σᾶς ἀγκαλιάσει στίς πτώσεις σας, θά σᾶς γεμίσει μέ ἐλπίδα καί κουράγιο γιά τή ζωή. Στήν Ἐκκλησία θά βρεῖτε τό ἤρεμο καί ἀπάνεμο λιμάνι, τήν ζεστή ἀγκαλιά, τό ἀληθινό νόημα τῆς ζωῆς, τήν εὐλογία καί τήν συμπαράσταση στόν καλό σας ἀγῶνα. Ποτέ μήν ξεχνᾶτε, παιδιά μου, ὅτι ἡ ἐπιφανειακή μόρφωση καί ἡ γνώση χωρίς πνευματικό ὑπόβαθρο δέν ἀρκοῦν γιά νά σᾶς κάνουν εὐτυχισμένους. Ὁ Θεός εἶναι Ἐκεῖνος πού θά ὀμορφαίνει καί θά νοηματοδοτεῖ τήν ζωή σας, Ἐκεῖνος θά γεμίσει μέ χαρά, ἀγάπη, νόημα καί φῶς τήν ὕπαρξή σας.

Σέ αὐτόν σας τόν ὑψηλό καί ὡραῖο ἀγῶνα, μαζί μέ τούς καλούς σας γονεῖς καί τούς καθηγητές σας, ἄνδρες καί γυναῖκες, πού τούς ἀξίζουν τιμή καί σεβασμός, σᾶς συνοδεύω, ὡς πνευματικός σας πατέρας μέ ὅλη τήν ἀγάπη καί τήν στοργή μου καί προσεύχομαι στόν Κύριό μας νά σᾶς ἐνδυναμώνει, νά σᾶς σκεπάζει, καί νά σᾶς ἀξιώνει νά γεύεσθε τούς καρπούς τῶν ἀγώνων σας. Καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά. Καλή πρόοδο, μέ ὑγεία καί χαρά. Προσέχετε τήν ὑγεία σας καί πιότερο τήν ψυχή σας!

Μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη καί τίς ὁλόθερμες εὐχές μου.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος