106 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΗΣΑΜΙΑΣ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΗΣΑΜΙΑΣ

Ὁ Ἱερός Ναός τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων Σησαμιᾶς ἀνεγέρθηκε τό 1836. Λίγα χρόνια ἀργότερα καί συγκεκριμένα τό 1850 πυρπολήθηκε καί ἀνακατασκευάστηκε τό 1856. Ὁ Ναός ἀνακαινίστηκε στά μέσα τοῦ περασμένου αἰώνα καί φέρει σύγχρονη ἁγιογράφηση.

Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισμό τῶν ἐνοριτῶν μέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου μελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Στήν ἐνορία ἀνήκει τό Ἱερό παρεκκλήσιο τοῦ Τιμίου Προδρόμου.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἰωσήφ Μπαρτουκούδης.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 23 χλμ.
Τηλ. (23220) 41339
T.K. 62200