119 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ

Δ’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΡΟΥΔΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἀρέθουσας ἀνεγέρθηκε τό 1819 καί εἶναι τρίκλιτη βασιλική κεραμοσκεπής. Λόγῳ τῆς παλαιότητας τοῦ Ναοῦ ἔγιναν ἀνακαινιστικές ἐργασίες τό 1950 καί τό 2007. Σέ ἐξέλιξη βρίσκεται ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόμος Ἀριστοτέλης Ἀναγνωστίδης. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 52,2 χλμ.
Τηλ. 23950 41290
Τ.Κ. 57002