Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙOY ΣΕΡΡΩΝ

Ἡ ἐνορία τοῦ Προφήτου Ἠλιού βρίσκεται στήν ὁμώνυμη συνοικία τῶν Σερρῶν, νοτιοανατολικά τῆς πόλεως. Ὁ Ἱερός Ναός κτίσθηκε τό 1883 στήν τουρκοκρατούμενη καί ἑβραιοκατοικημένη τότε συνοικία “Ἀραμπατζῆ μαχαλᾶ”. Οἱ ἀλλόθρησκοι ἐναντιώθηκαν στήν ἀνέγερσή του, ἀλλά τό ταπεινό σχῆμα τοῦ Ναοῦ μετρίασε τήν ἀντίδρασή τους. Γιά νά καταστήσουν ἐμφανῆ τήν ὕπαρξη τοῦ Ναοῦ ἀπό μακριά οἱ ἐγκατασταθέντες στήν ἐνορία πρόσφυγες ἀνήγειραν τό 1924 1927 μεγαλοπρεπές κωδωνοστάσιο.Πολλές φορές ἐπιδιορθώθηκε ὁ Ναός ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά. Ἀνακαινίσθηκε ἐξ ὁλοκλήρου στά χρόνια τοῦ ἐφημερίου Δημητρίου Καμπούρη (1967-1984) καί τοῦ σημερινοῦ ἐφημερίου Πρωτ. Γεωργίου Χίντζιου.

Τό 1978 κτίσθηκαν ὁ γυναικωνίτης καί ὁ νάρθηκας πού ἦταν ἑτοιμόρροποι καί στρώθηκε μέ μωσαϊκό τό δάπεδο. Τό 1982 ἀνεγέρθηκετό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ναοῦ. Τό 1986 ἀντικαταστάθηκαν ἀπόμπετόν οἱ ξύλινες κολόνες καί ἡ στέγη. Οἱ τοῖχοι του, κτισμένοι ἀπό πέτρες καί χῶμα, διαβρώθηκαν κατά τήν ἀλλαγή τῆς στέγης, κατεδαφίστηκαν καί ξανακτίστηκαν καί τό δάπεδο στρώθηκε μέ μάρμαρα. Ὁ Ναός εἶναι ρυθμοῦ τρίκλιτης βασιλικῆς μέ ὑπερυψωμένο τό μεσαῖο κλίτος, συνολικοῦ ὕψους 11μ. Τά πέντε ζεύγη τῶν κιόνων σχηματίζουν στίς κορυφές τους 10 τοξοστοιχίες. Ἀπό τά 18 τοξωτά καί τά δύο τρίλοβα παράθυρα εἰσέρχεται φυσικό φῶς στό Ναό. Ὁ Ναός διακοσμεῖται ἀπό ἀξιόλογα ἔργα ξυλογλυπτικῆς τέχνης, ὅπως τό χειροποίητο τέμπλοτου, διαστάσεων 13,5Χ5,20μ περίπου, 70τ.μ., μέ καλλιτεχνικά θαυμάσιες, πρωτότυπες, ξυλόγλυπτες παραστάσεις. Ἐφάμιλλα εἶναι τά προσκυνητάρια, ὁ ἄμβωνας, οἱ προθῆκες τοῦ ἐπιταφίου καί τοῦ σκευοφυλακίου. Ἀφιερώματα τοῦ 1883 εἶναι τά δύο μεγάλα μπρούτζινα μανουάλια, γιντέκια, καί οἱ ὀκτώ μεγάλες φορητές εἰκόνες τοῦ τέμπλου.

Ἡ ἁγιογράφηση σέ ὅλο τόν Ναό εἶναι σέ ἄριστη βυζαντινή τεχνοτροπία. Εἰκονίζονται διακόσιες πενήντα περίπου μορφές Ἁγίων, Ἀποστόλων, Προφητῶν καί πολλές σύνθετες παραστάσεις μαρτυρίων, γεγονότων, θαυμάτων καί παραβολῶν ἀπό τήν Ἁγία Γραφή. Στίς ὀροφές τῶν ἀκραίων κλιτῶν εἰκονίζονται σκηνές ἐμπνευσμένες ἀπό τό περιεχόμενο τῶν εἴκοσι τεσσάρων οἴκων τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου. Ὅλες οἱ ἐσωτερικές ἐπιφάνειες τοῦ Ναοῦ ἁγιογραφήθηκαν ἀπό τόν ἁγιογραφικό οἶκο τῶν ἀδελφῶν Βλάχου καί Ἀντωνίου Λαδιᾶ κατά τά ἔτη 1990-1995.

Ἰδιαιτερότητα στό τρέχον πρόγραμμα ἀκολουθιῶν συνιστοῦν ἡ τέλεση κάθε Τετάρτη ἱερᾶς παράκλησης στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Πορταΐτισσας καί κάθε Πέμπτη ἡ Θεία Λειτουργία καί ἡ ἱερά παράκληση τοῦ Προφήτου Ἠλιού. Κάθε Σάββατο γίνεται κατηχητικό σχολεῖο καί κάθε Δευτέρα κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς γιά ἐνήλικες. Μέ τήν φροντίδα τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ φιλοπτώχου λειτουργοῦν συσσίτια ἀγάπης γερόντων καί χορηγοῦνται οἰκονομικά βοηθήματα σέ ἀσθενέστερους οἰκονομικά ἐνορίτες. Κατ’ ἔτος γίνεται ἐπίσκεψη μέ τούς ἐνορίτες σέ σωφρονιστικά καταστήματα καί σέ γηροκομεῖα.

Ἐφημέριοι τοῦ Ναοῦ εἶναι οι:

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Χίντζιος
Πρεσβύτερος Νικόλαος Στεφανίδης

Διεύθυνση: Σέρρες, Προφ. Ἠλιού 13. ΤΚ 62124
Τηλ. 2321024296.