060 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΟΙΝΟΥΣΑΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΟΙΝΟΥΣΑΣ

Ὁ Ἱερός Ναός τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Οἰνούσας ἀνεγέρθηκε τό 1968 καί ἐγκαινιάσθηκε στίς 15 Σεπτεμβρίου τοῦ 1991 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Μάξιμο. Πρόσφατα ἔγιναν ἀνακαινιστικές ἐργασίες καί προστέθηκε νέο κωδωνοστάσιο. Εἶναι κοσμημένος μέ ὡραῖες ἁγιογραφίες βυζαντινῆς τεχνοτροπίας. Συνέχεια τῆς λειτουργικῆς ζωῆς τῆς ἐνορίας ἀποτελεῖ ἡ πνευματική καί φιλανθρωπική δραστηριότητα. Κάθε Τρίτη τελεῖται ἱερά παράκληση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Στήν ἐνορία ἀνήκει καί τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου πού εὑρίσκεται σέ ἀπόσταση περίπου 1,5 χλμ. βόρεια τῆς κωμοπόλεως, στήν τοποθεσία πού ὀνομάζεται Φανερωμένη. Στόν πραύλιο χῶρο τοῦ παρεκκλησίου καί συγκεκριμένα στή νότια κάθετη πλευρά τοῦ λόφου «βλασελνίκου» σέ ὕψος 5,5 μέτρων ἀπό τοῦ ἐδάφους εἷναι ζωγραφισμένη ἡ περίφημη βραχογραφία τῆς βρεφοκρατούσης Παναγίας. Ἡ νωπογραφία τῆς ἁγίας Θεοτόκουτῆς ὁποίας ἡ χρονολογία διασώζεται στήν σχετική ἐπ΄αυτῆς ἐπιγραφή, ἱστορήθηκε τό ἔτος 6890 ἀπό κτίσεως κόσμου (1382 μ.Χ.) «διά συνδρομῆς καί ἐξόδου ἱερομονάχου τοῦ Νικῆτα, υἱός και υἱοῦ αὐτοῦ, ἱερέως Χριστοδούλου». Ἀκριβῶς κάτω ἀπό τήν ἁγιογραφία σέ φυσικό κοίλωμα τοῦ βράχου ὑπάρχει ἁγίασμα πού ἀποδεικνύει καί τόν λειτουργικό χαρακτῆρα τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς φανερωμένης.

Ἡ προσωνυμία τῆς ἁγιογραφικῆς συνθέσεως συνδέεται κατά πᾶσαπιθανότητα μέ ἐμφάνιση τῆς Παναγίας στό σημεῖο αὐτό. Νότια τῆς κωμόπολεως τῆς Οἰνούσσας σώζεται τό ἱερό παρεκκλήσιο τοῦ ἁγίου Νικολάου τοῦ ὁποίου ἡ ἵδρυση ἀνάγεται στά ὑστεροβυζαντινά χρόνια.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Γεώργιος Γεωργιάδης.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 8,5 χλμ.
Τηλ. (23210) 50743
Τ.Κ. 62100