ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Σέ ἀπόσταση 2 χλμ. περίπου ἀπό τό κέντρο τοῦ δημοτικοῦ διαμερίσματος τοῦ ἁγίου Πνεύματος εὑρίσκεται ἡ ἱστορική Μονή τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἡ ὁποῖα ἐκτίσθη περί το 1857 μ.Χ. καί λειτούργησε παλαιότερα ὡς ἀνδρῶα Ἱερᾶ Μονή. Το μοναστηριακό συγκρότημα καί τό καθολικό ἀνακαινίσθηκε πρόσφατα. Ἑορτάζει τήν Δευτέρα τοῦ ἁγίου Πνεύματος μέ συμμετοχή πλήθους πιστῶν ἀπό ὅλη την Μακεδονία.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ “ΒΥΣΣΙΑΝΗΣ”

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ “ΒΥΣΣΙΑΝΗΣ”

Σέ ἀπόσταση δέκα χιλομέτρων βόρεια τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν και δύο ἀπό τό δημοτικό διαμέρισμα τοῦ Μετοχίου, μέσα σέ ἕνα καταπράσινο τοπίο ἡ γυναικεία Ἱερά Μονή τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου. Ἡ Μονή ἱδρύθηκε τό 1972 μέ πρωτοβουλία τῶν Σερραίων κατοίκων και ἔλαβε τήν προσωνυμία «ἡ Βύσσιανη» ἀπό τό ὁμώνυμο χωριό πού βρισκόταν σέ κοντινή ἀπόσταση. Για πρώτη ἴσως φορά το χωριό αὐτό ἀπαντᾶται σέ ἔγγραφο τοῦ 1320, καθώς καίσέ ἔγγραφα τῶν ἐτῶν 1328 καί 1344. Το χωριό αὐτό καταστράφηκε τό 1916 ἀπό τά βουλγαρικά στρατεύματα κατοχῆς καί σήμερα τόν τόπο ὕπαρξής του μαρτυροῦν μόνο τά ἐρείπια τῶν κατοικιῶν.

Ἡ Μονή κατά τήν διάρκεια τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα χρησιμοποιήθηκε ὡς καταφύγιο τῶν ἀγωνιστῶν καί ὡς κρύπτη ὅπλων και πολεμοφοδίων. Ὑπέστη ζημιές τήν περίοδο τῶν Βαλκανικῶν πολέμων τοῦ 1912-13 καί μετέπειτα ἐρημώθηκε. Γιά τήν ἀποκατάστασητῶν ζημιῶν πού ὑπέστη συστάθηκε μία ἀδελφότητα μέ τήν ἐπωνυμία «Ἀγαθοεργός Ἀδελφότης ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου Βύσσιανης». Μέριμνά της ἦταν ἡ ἀνακατασκευή τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ τῆς Μονῆς. Οἱ ἐργασίες ἀποκατάστασης ἄρχισαν τον Ἰούλιο τοῦ 1925 καί ὁλοκληρώθηκαν τό 1928. Στίς 17 Σεπτεμβρίου τοῦ 1925 τελέστηκαν τά ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ. Τό ἔργο τῆς ἀδελφότητας αὐτῆς ἐνισχύει ἡ ἵδρυση ἑνός συλλόγου ὑπό τήν ἐπωνυμία «Σύλλογος Κυριῶν καίΔεσποινίδων Βύσσάνης».

Στήν Ἱερά Μονή φυλάσσεται ἡ θαυματουργός εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἡ ὁποία εὑρέθηκε σύμφωνα μέ τήν λαϊκή παράδοση, ἀπό ἕναν γεωργόστόν τόπο ὅπου εἶναι κτισμένο σήμερα τό καθολικό, ὅταν γιά τέσσερις νύχτες ἔβλεπε ἕνα δυνατό φῶς νά λάμπῃ ἐκεῖ ὅπου βρισκόταν ἡ εἰκόνα. Σέ θαύμα τῆς Παναγίας Βύσσιανης ἀποδίδεται ἐπίσης ἡ ἀνάβλυση ἄφθονου νεροῦ. Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς της, 14 Αὐγούστου 1996, τό ἐπί σειρά ἐτῶν ἀποξηραμένο ἁγίασμα ἄρχισε νά ἀναβλύζει νερό ἀσταμάτητα μέχρι καί σήμερα. Τό καθολικό τῆς Μονῆς ἐπεκτάθηκε τό 1996 μέ τήν προσθήκη νάρθηκα. Στή θέση τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος κατεδαφίστηκε, κτίσθηκε Παρεκκλήσι τῆς Παναγίας.

Πρώτη μοναχή πού ἐγκαταβίωσε στή Μονή ἦταν ἡ ἀδελφή Πελαγία, πού ἦρθε νά μονάσει ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Μηνᾶ Δράμας τό 1972.

Τό 1984 ἐγκαταστάσθηκε νέα ἀδελφότητα ὑπό τήν πεπνυμένη καθοδήγηση τῆς Ἡγουμένης Γερόντισσας Ἰσιδώρας Βουλγαροπούλου. Σήμερα στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Βύσσιανης μονάζουν 10 μοναχές. Ἑορτάζει στίς 15 Αὐγούστου τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου καί τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Ἡ Μονή δέχεται ἐπισκέπτες κατά τίς ὧρες 7:30 π.μ. ἕως 13:00 μ.μ. καί ἀπό 17:00 μ.μ. μέχρι στίς 20:00 μ.μ. Διεύθυνση: Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου «Βύσσιανης», Τ.Κ. 62100, Σέρρες. Τηλ. (23210) 62502

Περιοδικό Άγιος Νικήτας – Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2016

Περιοδικό Άγιος Νικήτας

«Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ὁ ἐν Σέρραις ἀθλήσας»

Περιοδική ἔκδοση τοῦ Ἐπικοινωνιακοῦ καί Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος
«Ὁ Ἅγ. Νικήτας ὁ Νέος»,
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης, προνοίᾳ καί ἐπιμελείᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Σερρῶν καί Νιγρίτης κ.κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΕΤΟΣ ΚΗ΄

ΤΕΥΧΟΣ 267

Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2016

Διαβάστε περισσότερα »

Περιοδικό Άγιος Νικήτας – Μάϊος – Ιούλιος 2016

Περιοδικό Άγιος Νικήτας

«Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ὁ ἐν Σέρραις ἀθλήσας»

Περιοδική ἔκδοση τοῦ Ἐπικοινωνιακοῦ καί Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος
«Ὁ Ἅγ. Νικήτας ὁ Νέος»,
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης, προνοίᾳ καί ἐπιμελείᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Σερρῶν καί Νιγρίτης κ.κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΕΤΟΣ ΚΗ΄

ΤΕΥΧΟΣ 266

ΜΑΪΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα »