009 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ
ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ  ΣΕΡΡΩΝ

Ὁ πρῶτος Ἱερός Ναός κτίσθηκε τό 1946. Σύμφωνα μέ πληροφορίες ἐνοριτῶν ὁ ὑπάρχων Ἱερός Ναός ἄρχισε νά κτίζεται τό 1952 καί ἐγκαινιάσθηκε στίς 17 Σεπτεμβρίου 1967 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαμένη). Ὁ Ναός εἶναι ἐγγεμένη σταυροειδής τρίκλιτη βασιλική μέ τροῦλο καί μέ τρία κλίτη πού στά ἀνατολικά ἀπολήγουν στήν κεντρική κόγχη τοῦ Ἱεροῦ Βήματος.

Μεταγενέστερες προσθῆκες ἀποτελοῦν ὁ νάρθηκας καί τό καμπαναριό πού ἔγιναν τό 1970. Στό Ναό φυλάσσεται τεμάχιο ἐκ τῶν ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων Σαράντα Μαρτύρων, προσφερθέν στήν ἐνορία ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγο. Στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὑπάρχει τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Εὐφημίας, Εἰρήνης τῆς Ἀθηναίας καί Εἰρήνης τοῦ Χρυσοβαλάντου.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόμος Γεώργιος Ἠλιάδης.
Διεύθυνση: Σέρρες, Μ. Μπότσαρη 70 – 77, Τ.Κ. 62124
Τηλ. 23210 23718.

008 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Σερρῶν βρίσκεται στή δυτική πλευρά τῆς ἀκροπόλεως ἔξω ἀπό τά τείχη τῆς πόλεως. Εἶναι ἄγνωστο πότε πρωτοκτίστηκε. Σέ ἱστορικές πηγές ἀναφέρεται ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 12ου αἰώνα λειτουργοῦσε ὡς Ναός τοῦ βυζαντινοῦ νεκροταφείου τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος. Αὐτό ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τίς παλαιές εἰκόνες πού βρέθηκαν τό 1892 στό Ναό α) τῆς Θεοτόκου «ΜΗΡ ΘΟΥ, Η ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ» καί β) τοῦ Χριστοῦ μέ τήν ἐπιγραφή «ΔΕΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΥΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΖΛΛΣ(1628)».

Τό ἔτος 1202 ὁ Ἱερός Ναός καταστράφηκε ἀπό τόν τσαρίσκο τῶν Βουλγάρων Ἰωαννίτση, τόν ἐπονομαζόμενο Σκυλογιάννη, ἐνῶ ἀνακαινίσθηκε ἐκ βάθρων τό 1738 καί τό 1838. Σύμφωνα μέ ἐνεπίγραφες πλάκες τῆς Ρωμαϊκῆς καί Βυζαντινῆς ἐποχῆς, κτίστηκε στό χῶρο τοῦ ρωμαϊκοῦ καί στή συνέχεια βυζαντινοῦ νεκροταφείου τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν. Ἀπό τήν ρωμαϊκή ἐποχή βρέθηκε μία ἐνεπίγραφη ἐπιτύμβια πλάκα μέ ἀνάγλυφη ροζέτα καί ἡμικυκλικό στεφάνι πού φέρει τήν ἐπιγραφή «ΜΩΜΩ ΔΙΟΝΥΣΙΩ ΤΩ ΑΝΔΡΙΜΝΗΜΗΣ ΧΑΡΙΝ». Ἡ ἐπιτύμβια πλάκα τῆς βυζαντινῆς ἐποχῆς εἶχε τήν ἐπιγραφή « ΜΝΗΣΘΗΤΙ- ΚΡ ΤΩΝ ΔΟΥΛΩΝ ΣΟΥ ΛΑΖΑΡΩΝ ΠΤΡ».

Τό 1913 οἱ Βούλγαροι καί πάλι πυρπόλησαν τό Ναό μέ ἀποτέλεσμα νά καεῖ σχεδόν ὅλος ἐκτός ἀπό τήν κεντρική ἁψίδα. Ἐπανοικοδομήθηκε πάνω στά θεμέλια τοῦ παλαιοῦ βυζαντινοῦ Ναοῦ τό 1935 μετά ἀπό πρωτοβουλία μιᾶς ἐπιτροπῆς γυναικῶν πού ἀποτελοῦνταν ἀπό τίς κ. Γούναρη Ἀσημίνα, Ζωγράφου Μαρίκα, Κακαβούτη Θεοδώρα καί Κικοπούλου Εὐθαλία. Ἡ ἐπανοικοδόμηση τοῦ Ναοῦ ὁλοκληρώθηκε τό 1950. Ξανακτίστηκε σέ βυζαντινό ρυθμό τρίκλιτης βασιλικῆς μέ σαμαρωτή δίρριχτη κεραμοσκεπή στέγη μέ ἕξι ζεύγη ξυλίνων ἐπικαλυμμένων κιόνων. Τό Ἱερό Βῆμα εἶναι πολύκογχο. Ἐκτός τῆς μεγάλης κόγχης ἔχει ἄλλες μικρότερες γιά τήν προσκομιδή, τό σκευοφυλάκιο κ.λ.π.

Ὁ Ναός μετά τήν ἐπανοικοδόμησή του λειτουργοῦσε ὡς παρεκκλήσιο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῶν Μεγάλων Ταξιαρχῶν. Τό 1984 προτάθηκε νά γίνει ἐνοριακός. Κατόπιν συντονισμένων ἐνεργειῶν ὑπογράφηκε ἀπό τόν τότε Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας τό ὑπ’ ἀριθμ. 14 / 22-1-1985 διάταγμα. Ὁ Ναός ἐγκαινιάστηκε ἀπό τόν Μητροπολίτη Μάξιμο στίς 28 Σεπτεμβρίου τοῦ 1986. Ἀπό τό 1986 καί μετά ἔγιναν βελτιωτικές ἀνακαινίσεις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Ἀνεγέρθηκε ἡ αἴθουσα, τό γραφεῖο καί ἡ ἀποθήκη, δημιουργήθηκε λεβητοστάσιο καί ἐγκαταστάσεις ὑγιεινῆς, πλακοστρώθηκε καί περιφράχθηκε ὁ αὔλειος χῶρος, ἀνακαινίστηκε προϋπάρχουσα βρύση ἀπό τό 1900, ἐπιπλώθηκε καί ἁγιογραφήθηκε ἀπό τόν Σπυρίδωνα Δροῦμπο, ἀνακατασκευάστηκε τό τέμπλο, ἀντικαταστάθηκε ἡ σκεπή καί κεραμοσκεπάστηκε ὁ νάρθηκας. Ἐπίσης κτίσθηκε τό ἱερό ναΰδριο τοῦ «Ἀθανάτου Σωτῆρος Χριστοῦ». Τέλος ἀνεγέρθηκε τό ἱερό παρεκκλήσιο «Ὁ Χριστός ἐν τῇ φυλακῇ» πίσω ἀπό τό Ἱερό Βῆμα, διότι παλαιότερα δίπλα στόν Ἅγιο Παντελεήμονα ὑπῆρχε κοιμητηριακός Ναός μέ αὐτή τήν ὀνομασία. Τό καμπαναριό ἀνεγέρθηκε τό 1961 μέ δωρεά τοῦ Κατσαρίδη Γ.

Στόν Ἱερό Ναό ὑπάρχουν τά ἑξῆς ἱερά κειμήλια:
1. Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ Παντοκράτορος τοῦ ἔτους 1885.
2. Εὐαγγέλιο βελούδινο ἀργυρό τοῦ ἔτους 1811.
3. Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ ἔτους 1879.
4. Ἁγιοπότηρον.

Θεία Λειτουργία τελεῖται κάθε Κυριακή καί κάθε ἑορτή. Λειτουργεῖ ἐνοριακό φιλόπτωχο ταμεῖο. Στόν Ἱερό Ναό ὑπάγεται τό Ἱερό Παρεκκλήσιο Κοιμήσεως Θεοτόκου παραθεριστῶν Χρυσοπηγῆς Σερρῶν. Κτίστηκε τό 1957 ὅταν ἄρχισαν νά κτίζονται καί τά πρῶτα σπίτια τῶν ἐκεῖ παραθεριστῶν. Τό 1996 κατόπιν ἐντολῆς τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης Μαξίμου, γκρεμίσθηκε τό ἀρχικό Παρεκκλήσιο καί ἀνεγέρθηκε νέο. Ἐγκαινιάσθηκε στίς 9/8/1997. Λειτουργεῖ κατά τούς μῆνες Ἰούλιο καί Αὔγουστο κάθε Κυριακή καί τόν Δεκαπενταύγουστο στίς ἱερές παρακλήσεις πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Ἐφημέριοι τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Αρχιμ. Νικήτας Χαλέμης και ο Πρωτοπρεσβύτερος Στυλιανός Κουκουλᾶς.

Διεύθυνση: Σέρρες, Ἁγίου Παντελεήμονος & Ἀν. Χρυσάφη Τ.Κ. 62122.
Τηλ.23210 65222.

007 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ

Ἀπό τήν στιγμή πού ἀναθερμάνθηκε στή μνήμη τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας τό ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ ἔνδοξο μαρτύριο τοῦ Ἁγίου «οἱ Σερραῖοι τῇ δόξῃ σου, ἐπαγαλλιῶνται Νικήτα ἔνδοξε διά τοῦτο καί προστρέχουσι, θερμοτάτῃ πίστει τῇ σῇ χάριτι». Ἡ ἀγάπη τῶν Σερραίων γιά τόν Ἅγιο παρεκίνησε τόν μακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαμένη) νά φέρει ἀπό τό Ἁγιώνυμο Ὄρος στήν πόλη τῶν Σερρῶν, μετά ἀπό σύντονες προσπάθειες, τεμάχιο ἀπό τό λείψανο τοῦ Μάρτυρα, τό ὁποῖο ἀποθησαύρισε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, ἑνώνοντας ἔτσι μυστικά τόν τόπο τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου (μαρτύρησε πολύ κοντά στόν Ἱερό Μητρ. Ναό) μέ τήν καλύβη τῆς Ἁγίας Τριάδος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅπου μόνασε ὁ Ἅγιος Νικήτας.

Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Μάξιμος καθιέρωσε ἀπό τό 1987 ἡ πόλη τῶν Σερρῶν νά ἑορτάζει τήν ἁγία ἄθληση τοῦ Ἱερομάρτυρα τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ. Παράλληλα κινήθηκε δραστήρια γιά τήν ἀνέγερση φερωνύμου Ναοῦ.

Πρῶτο βῆμα πρός τήν κατεύθυνση ἀνεγέρσεως Ναοῦ ἀφιερωμένου στόν Νεομάρτυρα Νικήτα ἦταν ἡ ἵδρυση στίς 25 Μαΐου 1994 τῆς ἐνορίας τοῦ ἁγίου Νικήτα καί στίς 10 Νοεμβρίου 1996 τέθηκε ὁ θεμέλιος λίθος. Μετά ἀπό δύο περίπου χρόνια, τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ τοῦ 1998 ἔγινε ὁ ἐπίσημος ἁγιασμός στόν ἡμιυπόγειο χῶρο τοῦ Ναοῦ καί ἡ πρώτη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία. Τήν ἴδια ἡμέρα μεταφέρθηκε στό Ναό ἀπό τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τό τίμιο λείψανο τοῦ Ἁγίου.

Ἡ ἀγάπη τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν πρός τόν προστάτη τους Ἅγιο Νικήτα ἦταν ἡ ἀγαθή δύναμη πού στάθηκε ἀρωγός στίς προσπάθειες τῶν ἁρμοδίων γιά τήν ἀνέγερση τοῦ κυρίως Ναοῦ. Οἱ ἐργασίες ἀνοικοδόμησης ἄρχισαν τόν Μάρτιο τοῦ 1999. Ὅμως, ἡ αἰφνίδια κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Μαξίμου βρῆκε τόν κυρίως Ναό σέ ἡμιτελῆ κατάσταση. Ἔκτοτε καί μέσα σέ ἑνάμισυ περίπου χρόνο, μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου, τίς ἄοκνες προσπάθειες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Θεολόγου, τήν ἀγάπη τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, τό ἐνδιαφέρον τοῦ ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τῆς Ἐκκλ. Ἐπιτροπῆς ὁλοκληρώθηκαν ἡ ἐξωτερική λιθεπένδυση τοῦ Ναοῦ, τά ἐσωτερικά ἐπιχρίσματα, ὁ ὑδροχρωματισμός, ἡ ἐπίστρωση τοῦ δαπέδου μέ μάρμαρο, ἡ ἠλεκτρομηχανολογική ἐγκατάσταση, ἡ τοποθέτηση κλιματισμοῦ, ἡ τοποθέτηση περίτεχνου ξυλόγλυπτου τέμπλου καί βαρύτιμων πολυελαίων, ἐνῶ βρίσκεται σέ ἐξέλιξη ἡ ἁγιογράφησή του μέ ὡραιότατες τοιχογραφίες βυζαντινῆς τεχνοτροπίας.

Στίς 27 Φεβρουαρίου 2005 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος τέλεσε πανηγυρικά τά θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἐνῶ τά ἐγκαίνια τοῦ περικαλλοῦς Ναοῦ πραγματοποιήθηκαν μέ κάθε λαμπρότητα καί μέ τήν συμμετοχή πλειάδος Ἀρχιερέων τήν 3η Μαΐου τοῦ 2008 μέ εὐκαιρία τήν συμπλήρωση 200 χρόνων ἀπό τήν μακαρία ἄθληση τοῦ ἁγίου (1808-2008). Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικήτα, συμπολιούχου Σερρῶν εἶναι σταυροειδής μέ τροῦλο καί ἔχει δύο παρεκκλήσια, ἀφιερωμένα τό πρῶτο στόν Ἅγιο Γεώργιο καί τήν Ἁγία Μελπομένη καί τό δεύτερο στόν Ἅγιο Εὐστάθιο.

Παράλληλα μέ τήν συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, τό ἁγιαστικό δηλαδή καί λειτουργικό ἔργο, καταβάλλονται φιλότιμες προσπάθειες γιά τόν πνευματικό καταρτισμό τῶν ἐνοριτῶν μέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου μελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Στά πλαίσια τῆς φιλανθρωπικῆς δραστηριότητας τῆς ἐνορίας ὑπάρχει μέριμνα γιά τήν οἰκονομική ἐνίσχυση τῶν ἀπόρων καθώς καί τήν πνευματική στήριξη δοκιμαζομένων ἀδελφῶν. Κατά τήν περίοδο τῆς Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων τελεῖται σαρανταλείτουργο. Πραγματο ποιοῦνται ποιμαντικές ἐπισκέψεις μέ τούς ἐνορίτες σέ σωφρονιστικά καί νοσηλευτικά ἱδρύματα, καθώς καί γηροκομεῖα.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ο:
Πρωτοπρεσβύτερος Ἀναστάσιος Καμπουρίδης

Διεύθυνση: Σέρρες, Χ. Τρικούπη 71. Τ.Κ. 62125
Τηλ. 2321039381.

006 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ

Ὁ Ἱερός Ναός εἶναι κτισμένος πάνω σέ λόφο στήν Ἄνω Καμενίκια Σερρῶν. Κτίσθηκε τό 1836 σέ ἀνάμνηση τοῦ θαύματος τῆς σωτηρίας τῶν κατοίκων τῶν Σερρῶν ἀπό τήν σφαγή πού προγραμμάτισαν οἱ Τοῦρκοι στίς Σέρρες, στήν γιορτή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, στίς 8 Μαΐου 1821, γιά νά ἐκδικηθοῦν τόν ἀρχηγό τῆς ἐπαναστάσεως τῆς Χαλκιδικῆς Σερραῖο Ἀρχιστράτηγο Ἐμμανουήλ Παπά. Ὁ Μεχμέτ Μπέης διαφώνησε μέ τά φρικτά σχέδια τῶν ὁμοθρήσκων του Τούρκων καί γιά νά σώσει τόν φίλο του Παπαϊωάννη Σακελλάριο, τοῦ ἀποκάλυψε τό μυστικό. Ὁ τότε Μητροπολίτης Σερρῶν Χρύσανθος ἔλαβε δραστικά προληπτικά μέτρα καί διαμαρτυρήθηκε ἔντονα στόν Καϊμακάμη τῆς πόλεως καί τόν ἔπεισε νά ἀποτρέψει μέ κάθε τρόπο τή σφαγή. Ἀπό ὁλόκληρη τήν πόλη σφαγιάστηκαν μόνο τέσσερα ἄτομα. Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος θεωρήθηκε προστάτης καί σωτήρας τῆς πόλεως.

Σέ ἀνάμνηση τοῦ παραπάνω γεγονότος οἱ Καμενικιῶτες ἔκτισαν μέ δάνειο τό 1836 τόν Ναό πρός τιμήν του. Ἐπειδή πιέζονταν τρομερά ἀπό τούς δανειστές τους, ἡ Μονή τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν ἀνέλαβε νά ἐξοφλήσει τό χρέος τῶν 55.000 γροσίων τό 1844, ἀλλά ὑπήγαγε τό Ναό στή δικαιοδοσία της. Οἱ Καμενικιῶτες μετάνιωσαν καί ζήτησαν μετά ἀπό λίγο νά τούς ἐπιστραφεῖ ὁ Ναός, κάτι πού ἔγινε, ἀφοῦ πρῶτα ἐπέστρεψαν στήν Ἱερά Μονή τό ποσό πού εἶχε καταβάλει.

Ὁ Ναός εἶναι ρυθμοῦ τρίκλιτης βασιλικῆς μέ σαμαρωτή ξύλινη τετράρριχτη στέγη. Τό 1919 ἐπεκτάθηκε κατά πέντε μέτρα. Προστέθηκε ὁ γυναικωνίτης σέ σχῆμα Π καί τό κωδωνοστάσιο. Τό ξύλινο πάτωμα τοῦ γυναικωνίτη ἀντικαταστάθηκε ἀπό μπετόν τό 1980. Στίς ὀκτώ ἀρχικές ξύλινες κολόνες προστέθηκαν ἄλλες τέσσερις ἀπό μπετόν. Τό 1957 κτίσθηκε στή νότια πλευρά τό μακρυναρίκι καί τό 1966 προστέθηκε σέ αὐτό ἡ κουζίνα μέ τό σκευοφυλάκιο καί κλείσθηκε μέ τζαμαρία ὁ νάρθηκας καί τό γραφεῖο. Τό δάπεδο καί ἡ στέγη ἐπισκευάστηκαν καί ἀντικαταστάθηκαν τό 1968. Τό ἀρχικό καλλιτεχνικό ξύλινο ταβάνι παρέμεινε ἄθικτο.

Ὁ Ναός διαθέτει δύο εἰσόδους ἀπό δυτικά καί νότια καί φωτίζεται ἀπό δεκαοχτώ παράθυρα. Τό 1998 ἀνεγέρθηκε αἴθουσα δεξιώσεων βορειοδυτικά τοῦ Ναοῦ. Στό Ἱερό Βῆμα, ἐκτός ἀπό τήν κεντρική μεγάλη κόγχη, ὑπῆρχαν ἄλλες πέντε μικρές. Ἡ μονόστυλη κτιστή μαρμάρινη Ἁγία Τράπεζα, λόγω τῆς ἀνυψώσεως τοῦ δαπέδου, ἔγινε τετράστυλη διώροφη. Τό ξύλινο τέμπλο παραμένει τό ἴδιο μέ πρόσθετη ἐσωτερική ἐπένδυση. Φέρει τρεῖς σειρές εἰκόνων,δώδεκα μεγάλων κάτω καί σαράντα τεσσάρων μικρῶν ἐπάνω. Ἀρκετές εἶναι φθαρμένες καί φέρουν τήν χρονολογία 1836. Παλαιότερες τοιχογραφίες εἶναι στό χῶρο τῆς προσκομιδῆς ἡ Ἀποκαθήλωση καί πάνω ἀπό τούς κίονες τοῦ μεσαίου κλίτους οἱ Εὐαγγελιστές καί οἱ Προφῆτες Μωυσῆς, Δαβίδ, Σολομών καί Ἠλίας. Ἡ Πλατυτέρα τῆς κόγχης τοῦ Ἁγίου Βήματος εἶναι ἔργο τοῦ Κ. Κωτικώστα (1971). Οἱ ἄλλες ὀγδόντα καί πλέον τοιχογραφίες εἶναι σύγχρονα ἔργα τοῦ Τερπνιώτη ἁγιογράφου Νικολάου Γκόλα (1992).

Ὁ ἄμβωνας, ὁ ἐπισκοπικός θρόνος, τά προσκυνητάρια, τά ἀναλόγια καί τά στασίδια εἶναι ξυλόγλυπτα, καλλιτεχνικά ἔργα σερραϊκοῦ ἐργαστηρίου, κατά τά ἔτη 1988-91. Ἀξιόλογα κειμήλια τοῦ Ναοῦ ἀπό τόν 19ο αἰώνα εἶναι οἱ φορητές εἰκόνες, ὁ χρυσοκέντητος ἐπιτάφιος καί ἱερά σκεύη. Στήν ἐνορία ὑπάγεται καί τό ἐξωκκλήσι τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, πού βρίσκεται στά δυτικά τοῦ Ἐθνικοῦ Σταδίου, πέραν τοῦ χειμάρρου.

Ἐφημέριοι τοῦ Ναοῦ εἶναι οι :
π. Χριστόδουλος Καμπερίδης
π. Εὐάγγελος Ἀναστασίου
π. Θεόδωρος Καβακίδης

Διεύθυνση: Σέρρες, Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου 1.
Τηλ. 23210 25445.