Δελτίο τύπου – Η Οδύσσεια των ιερών κειμηλίων της Μακεδονίας (21-05-2022)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Οδύσσεια των ιερών κειμηλίων της Μακεδονίας

21-05-2022

Του Σεβ. Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου

Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση της Unesco, ότι αρχίζουν επίσημα συνομιλίες ανάμεσα στα Υπουργεία Πολιτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελλάδος, για την επιστροφή (;) στην Ελλάδα των γλυπτών του Παρθενώνα, αναθερμαίνεται και πάλι πιο δυνατά στην ψυχή μας και την ιστορική μας συνείδηση η εύλογος απορία όλων μας, όσοι κατοικούμε και διακονούμε στην ελληνική γη της Μακεδονίας: ‘‘Και με τα «ελγίνεια» της Μακεδονίας τι θα γίνει;’’, δηλαδή με τα ιερά κειμήλια, που αφηρέθησαν παρανόμως εκ των ιερών Μονών και Ναών της Μακεδονίας, υπό ομοδόξων γειτόνων επιδρομέων, κατά τα έτη 1913, 1917 και 1942 και παρακρατούνται στα Μουσεία και τις βιβλιοθήκες της Βουλγαρίας;

Σήμερα, στην βιβλιοθήκη του Κέντρου Σλαβοβυζαντινών Σπουδών Ivan Dujcev στην Σόφια, από τους κλαπέντες κώδικες της ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου Σερρών ευρίσκονται 20 περγαμηνά χειρόγραφα Α, Β και Γ μεγέθους, καθώς και 21 χαρτώα χειρόγραφα Α μεγέθους, μεταξύ των οποίων με αρίθμηση D 80 το Χαρτουλάριο Β, δηλαδή, ο περίφημος Β αρχαίος κώδικας της παλαιφάτου ιστορικής Μονής. Ακόμη στην βι­βλιο­θήκη του Κέντρου Σλαβοβυζαντινών Σπουδών Ivan Dujcev υπάρ­χουν 25 χαρτώα χειρόγραφα Β μεγέθους, μεταξύ των οποίων και ο Κώ­δικας που περιέχει το Τυπικό της παλαιφάτου και περιβλέπτου τιμιοπροδρομικής μάνδρας με αρίθμηση D 184.

Παρά τις κατά καιρούς έντονες διαμαρτυρίες της Σερραϊκής Εκκλησίας και του συνόλου της Σερραϊκής κοινωνίας, πού στηρίζονται σε αδιαμφισβήτητες επιστημονικές αποδείξεις για την παράνομη κατοχή των πολιτιστικών και θρησκευτικών μας θησαυρών, οι βόρειοι ομόδοξοι γείτονές μας δυστυχώς φαίνεται ότι δεν επιθυμούν συζήτηση για την επιστροφή τους στους φυσικούς τους χώρους.

Η Εκκλησία αλλά και η κοινωνία των Σερρών, διά πολλών εκκλήσεων και σχετικών υπομνημάτων σε Εκκλησιαστικούς, Πολιτειακούς και πολιτικούς φορείς, εντός και εκτός Ελλάδος, σταθερώς, αγρύπνως, διακριτικώς, αλλά και ουσιαστικώς εργάζονται, προς την κατεύθυνση της επιστροφής των χειρογράφων και κειμηλίων από την βιβλιοθήκη του Κέντρου Σλαβοβυζαντινών Σπουδών Ivan Dujcev, τα Μουσεία και τις ιερές Μονές της Βουλγαρίας, στην Εκκλησία των Σερρών, ώστε οι νέες γενεές να στερεώσουν την γνώση της πολιτιστικής διαδοχής πάνω σε αναμφισβήτητα ελληνικές πηγές και κείμενα που καταγράφουν πτυχές του εκκλησιαστικού γεγονότος αλλά και λεπτομέρειες της τοπικής μας ιστορίας. Συνεχής είναι ο αγώνας για την συνολική επιστροφή των περγαμηνών και χαρτώων χειρογράφων στους φυσικούς τους χώρους, καθόσον, σήμερα, τόσον η Ιερά Μητρόπολίς μας όσον και η παρά τας Σέρρας ιστορική Μονή Τιμίου Προδρόμου, που έχει τιμηθεί στο παρελθόν με εκκλησιαστικές ευλογίες, ως Σταυροπηγιακό και Πατριαρχικό βασιλομονάστηρο, διαθέτουν πλέον τούς απαραίτητους, για τόσο ευαίσθητους πολιτιστικούς θησαυρούς χώρους φυλάξεως.

Θεωρούμε, με χρηστές ελπίδες, ότι είναι καιρός πλέον, η Ορθόδοξος Εκκλησία και η έντιμος Πολιτεία της γείτονος και φίλης χώρας Βουλγαρίας, με την οποίαν μοιραζόμεθα κοινές πνευματικές και πολιτιστικές αξίες με κεντρικό άξονα την αγία ορθόδοξη πίστη μας, αλλά και το όραμα της ειρηνικής συνυπάρξεως, συνεργασίας και ευημερίας, μέσα στον κοινό Ευρωπαϊκό μας οίκο, να προσφέρει ως πράξη υπερβάσεως των πολιτικών και επιστημονικών αγκυλώσεων του παρελθόντος, αλλά κυρίως, ως έκφραση δικαιοσύνης και ιστορικής αληθείας, την αναγκαία προς κάθε κατεύθυνσιν βοήθεια και συνδρομή, προκειμένου να επιστρέψουν στην αρχική τους θέση τα αφαιρεθέντα και παρανόμως παρακρατούμενα μέχρι σήμερα ιερά κειμήλια του παλαιού Μητροπολιτικού Ναού των Αγίων Θεοδώρων Σερρών, της Μονής του Τιμίου Προδρόμου Σερρών και άλλων ιερών Ναών της εκκλησιαστικής μας επαρχίας, ώστε, οι πατρώοι πνευματικοί θησαυροί μας να ξαναγίνουν κτήμα του χριστεπωνύμου πληρώματος της θεοσώστου Ιεράς Μητροπόλεώς μας, να κλείσουν οριστικώς οι «πληγές» του παρελθόντος, να οικοδομηθεί μια πραγματικά δυνατή, ειλικρινής και διαρκής σχέση καλής γειτονίας, συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού.

Η πολιτική και ιστορική συγκυρία, με ένα σημαντικό για την ιστορία της Βουλγαρίας αίτημα, προς το Ελληνικό κράτος, να ευρίσκεται σε εκκρεμότητα, φαίνεται ότι είναι μάλλον ευνοϊκή για την κατά πάντα σύννομη διεκδίκηση από μέρους και της Ελληνικής Πολιτείας, του ηθικώς και ιστορικώς αυτονοήτου, της επιστροφής δηλαδή των ιερών κειμηλίων της Εκκλησίας των Σερρών στο φυσικό τους χώρου. Είναι έργο δικαιοσύνης και ιστορι­κής αληθείας, αλλά και προϋπόθεση για την δημιουργία ειλικρινούς και ανθεκτικού στον χρόνο κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο ομόρων και ομοδόξων λαών.

Δελτίο τύπου – ὑποδοχή τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τῆς Ἁγί­ας, ἐνδόξου, μεγαλομάρτυ­ρος Αἰ­κα­τερίνης τῆς πανσόφου (25-05-2022)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

25-05-2022

Ἡ Ἁγία μητέρα μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καθὼς παρέλαβε ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρες μας, σέβεται καὶ τιμᾶ τὰ ἱερὰ καὶ χαρι­τόβρυτα τῶν ἁγίων τῆς πίστεώς μας λείψανα. Ἡ τιμητικὴ προσκύνησις τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν ἁγίων μας, ὡς ἀρχαῖο καὶ πατροπαράδοτο ἔθος, βασίζεται στὸ δόγμα τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου.

Οἱ ἅγιοι μᾶς γνωρί­ζουν μὲ ἕ­να συγ­κλο­νι­στι­κὸ τρό­πο, τὴν χά­ριν καὶ τὴν δό­ξαν τοῦ Κυρί­ου μας Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ, τὴν δύ­να­μιν τοῦ μυ­στη­ρί­ου τῆς Ἀναστάσε­ώς Του, καὶ τὸν προορισμὸ τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ποὺ εἶναι, νὰ γίνει μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, θεούμενο Πρόσωπο. Ἡ ἐν Χριστῷ βεβαίως θέωσις τοῦ ἀνθρώπου ἀφορᾶ στὸν σύνολο ἄνθρωπο, ψυχὴ καὶ σῶμα.

Μέσα σ’ αὐτὸ τὸ γνήσια θεολογικὸ πλαίσιο, ἡ τοπική μας Ἐκ­κλη­σία, ὑποδέχεται γιὰ πρώτη φορὰ στὴν πόλη μας, μὲ σεβασμὸ καὶ χα­ρὰ πνευματική, τὴν Τετάρτη 1 Ἰ­ου­νί­ου ἐ­. ἔ­., στὶς 7:00 το ἀπόγευμα, στὸν προ­α­ύ­λει­ο χῶ­ρο τῆς ἱ­ε­ρᾶς ἀνδρώας Μο­νῆς Ἁγίας Πα­ρα­σκευ­ῆς στὴν πόλη τῶν Σερρῶν, μέρος τοῦ μυροβόλου λει­ψά­νου τῆς Ἁγί­ας, ἐνδόξου, μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης τῆς πανσόφου, ποὺ βρίσκεται ἀποθησαυρισμένο ἀπὸ πολλοὺς αἰώνες στὴν παλαί­φατο αὐτοκρατορικὴ Μονὴ Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Θεοβαδί­στου Ὄ­ρους Σινᾶ, ὅπου ὁ Θεὸς παρέδωσε στὸν Προφήτη Μωϋσὴ τὶς πλάκες τῆς Διαθήκης.

Τὸ ἱερὸ λεί­ψα­νο θὰ μεταφέρει στὴν πόλη μας ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ κ. Δαμια­νὸς καὶ θά πα­ρα­μεί­νει στὴν Ἱ­ε­ρὰ Μο­νὴ Ἁγίας Πα­ρα­σκευ­ῆς Σερ­ρῶν ἕ­ως καὶ τὴν Τρίτη 7 Ἰουνίου, ὅπου καθημερινῶς θὰ τελοῦ­νται ἱε­ρὲς ἀκολου­θίες, πρὸς ἁγια­σμὸ καὶ πνευματικὴ ἐνί­σχυση τῶν πι­στῶν, ἰδί­ως δὲ τῶν μα­θη­τῶν καὶ μαθητριῶν ποὺ ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες θὰ διαγωνίζονται στὶς ἐφετει­νὲς Πανελλήνιες ἐξετάσεις.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Εγκύκλιον Σημείωμα – Πανελλήνιες Σχολικές Ἐξετάσεις (23-05-2022)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΗΝΥΜΑ

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγου πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πού διαγωνίζονται στίς Πανελλήνιες Σχολικές Ἐξετάσεις.

Ἀγαπητά μου παιδιά, Χριστός Ἀνέστη!

Γιά μία ἀκόμη φορά μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ σχο­λική χρονιά φθάνει στό τέλος της καί μαζί μέ αὐτήν πλησιάζουν οἱ ἡμέρες τῶν πανελληνίων ἐξετάσεων, κατά τήν διάρκεια τῶν ὁποίων θά κληθεῖτε νά καταθέσετε τόν ἀμητό τῶν γνώσεών σας στά γνωστι­κά ἀντι­κείμενα πού διδαχθήκατε στό σχολεῖο σας. Σκοπός σας, ἀσφαλῶς εἶναι, οἱ κόποι, οἱ προσδοκίες καί οἱ δικές σας ἐλπίδες, ἀλλά καί τῶν οἰκογενειῶν καί τῶν δασκάλων σας, νά βροῦν τήν δικαίωσή τους στά τετράδια τῶν ἐξετάσεων καί νά ἐπιτύχετε τήν εἰσαγωγή σας στά Ἀνώτερα καί Ἀνώτατα Ἐκ­παιδευτικά καί Τεχνολογικά Ἱδρύματα τῆς χώρας μας.

Στήν πρόκληση τῶν ἐξετάσεων πού βρίσκονται μπροστά σας ὀφεί­λετε νά εἴσαστε ἐφοδιασμένοι μέ αἰσιοδοξία, θάρρος, καλό διάβασμα καί πίστη. Γι’ αυτό, σᾶς παρακαλῶ, ἀπαλλαγμένοι ἀπό τό ὑπερβολικό ἄγχος, νά ὁλοκληρώσετε τήν μελέτη σας μέ με­θοδικότητα, ὑπομονή, καθαρό μυαλό καί ψυχραιμία, ὥστε νά ἔχετε τήν καλύτε­ρη δυνατή ἀπόδοση. Λίγες ἡμέρες πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τῶν ἐφετεινῶν ἐξετάσεων, ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, γιά τήν δική σας κυρίως πνευματική ἐνίσχυση, θά φέρει κοντά μας, στήν ἱερά Μονή Ἁγίας Παρασκευῆς Σερρῶν, ἀπό τό θεοβάδιστο ὄρος Σινᾶ, τό ἱερό καί μυρίπνοο λείψανο τῆς πανσόφου καί πανεπιστήμονος μεγαλομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ, Ἁγίας Αἰκατερίνης. Να προσέλθετε, λοιπόν, ὅσοι μπορεῖτε, νά ἀσπασθεῖτε, μέ θερμή πίστη, τό ἱερό λείψανό της, γιά νά λάβετε τήν χάριν της στήν προσπάθειά σας.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Σᾶς εὔχομαι, μέ πατρική στοργή, κάθε ἐπιτυχία στήν ὄμορφη αὐτή προσπάθειά σας. Συγκεντρωθεῖτε στόν στόχο σας καί ἐργασθεῖτε μεθοδικά γιά τήν ἐπίτευξή του. Ξεκινῆστε τήν προσπάθειά σας κάνοντας τόν σταυρό σας, ζητώντας τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ καί ὅλα θά πᾶνε καλά! Σᾶς συνοδεύω, αὐτές τίς ἰδιαίτερες ὥρες, μέ τήν ἀγάπη καί τήν προ­σευχή μου. Καλή ἐπιτυχία!

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιον Σημείωμα – ὑποδοχή τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τῆς Ἁγί­ας, ἐνδόξου, μεγαλομάρτυ­ρος Αἰ­κα­τερίνης τῆς πανσόφου (23/05/2022)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐλαβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Χριστός Ἀνέστη!

Ἡ Ἁγία μητέρα μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καθώς παρέλαβε ἀπό τούς θεοφόρους Πατέρες καί Διδασκάλους τῆς Οἰκουμένης, τά πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου, σέβεται καί τιμᾶ πρεπόντως καί ἀξιοχρέως τά χαρι­τόβρυτα τῶν ἁγίων τῆς πίστεώς μας ἱερά λείψανα καί τίς θαυματουργές εἰκόνες. Πάντα ταῦτα, τά πανίερα τῆς πίστεώς μας σεβάσματα, σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία καί τήν ἀρχαῖα παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι δε­κτικά καί μεταδοτικά τῆς ζωηφόρου χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, γιά αὐτό καί εὐωδιάζουν, μυροβλύζουν, θαυματουργοῦν καί πηγάζουν ἱά­ματα καί θεραπεῖες.

Ἡ τιμητική προσκύνησις τῶν ἁγίων λειψάνων βασίζεται στό δόγμα τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου. Ἡ ἐν Χριστῷ θέωσις, πού εἶ­ναι ὁ προ­ο­ρι­σμὸς κά­θε ἀν­θρώ­που, δέν ἀφορᾶ μόνον τήν ψυχή του, ἀλλά περι­λαμβάνει καί τό σῶμα του. Τό σῶμα μας θεώνεται ταυτόχρονα μέ τήν ψυ­χή μας. Τι­μοῦ­με στὰ ἱ­ε­ρὰ λεί­ψα­να τὴν θε­ο­δη­μι­ούρ­γη­τη κοι­νή μας ἀν­θρώ­πι­νη φύ­ση, τὴν ὑ­λι­κὴ κτί­ση, τῆς ὁ­ποί­ας αὐ­τὰ εἶ­ναι ὁ­μο­ού­σι­α καὶ τε­θε­ω­μέ­να μέ­ρη. Τὰ ἱ­ε­ρὰ λεί­ψα­να μᾶς γνω­ρί­ζουν καὶ μὲ ἕ­να συγ­κλο­νι­στι­κὸ τρό­πο τὴν χά­ριν καὶ τὴν δό­ξαν τοῦ Κυ­ρί­ου μας Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ καὶ τὴν δύ­να­μιν τοῦ μυ­στη­ρί­ου τῆς Ἀ­να­στά­σε­ώς Του, καθώς εἶ­ναι θε­ο­ποι­η­μέ­να καὶ ἀφ­θαρ­το­ποι­μέ­να σώ­μα­τα καὶ μέ­λη τοῦ μυστι­κοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, εἰς τύ­πον τοῦ ἐν­δό­ξως ἀ­να­στη­μέ­νου Σώ­μα­τος τοῦ Κυ­ρί­ου μας Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ (Α’ Κορ. 15, 44), ὁ Ὁ­ποῖ­ος φέ­ρει «ἐν ἑ­αυ­τῷ κι­νου­μέ­νην ζω­ήν… ἀ­ΐ­δι­ον καὶ μη­δε­νὶ θα­νά­τῳ πε­ρα­του­μέ­νην», κα­τὰ τὸν Ἅ­γι­ο Μά­ξι­μο τὸν Ὁ­μο­λο­γη­τὴ (PG 91, 1144). Ἡ πα­ρουσία ἁγίων λειψάνων σέ πόλεις ἀποτε­λεῖ γιά τόν ἱερό Χρυσόστομο ἰδι­αίτερη εὐλογία. «Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ – γράφει – ἀπό κάθε πλευρά ἡ πόλις μας μέ τά ἱερά λείψανα τῶν Ἁγίων τειχίζεται” (PG. 49, 393).

Μέσα σ’ αὐτό τό θεολογικό καί ἐκκλησιολογικό πλαίσιο ἡ τοπι­κή μας Ἐκ­κλη­σία θὰ ὑ­πο­δε­χθεῖ, γιά πρώτη φορά στήν πόλη μας, μὲ σε­βα­σμὸ καὶ χα­ρὰ πνευματική τὴν Τετάρτη 1 Ἰ­ου­νί­ου ἐ­. ἔ­., στίς 7:00 τό ἀπόγευμα, στὸν προ­α­ύ­λει­ο χῶ­ρο τῆς ἀν­δρώ­ας Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς Σερ­ρῶν, μέρος τοῦ ἱεροῦ, χαριτο­βρύ­του καί μυ­ροβόλου λει­ψά­νου τῆς Ἁγί­ας, ἐνδόξου, μεγαλομάρτυ­ρος Αἰ­κα­τερίνης τῆς πανσόφου, πού βρίσκεται ἀποθησαυ­ρισμένο στήν παλαί­φατο Ἱερά Αὐτοκρατορική Μονή Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Θεοβαδί­στου Ὄ­ρους Σινᾶ. Τὸ μυροβόλο λεί­ψα­νο θὰ μεταφέρει στήν πόλη μας ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ κ. Δαμια­νός καί θά πα­ρα­μεί­νει στὴν Ἱ­ε­ρὰ Μο­νὴ Ἁγίας Πα­ρα­σκευ­ῆς Σερ­ρῶν ἕ­ως καί τὴν Δευ­τέ­ρα 6 Ἰουνίου, ὅπου καθη­με­ρινῶς θά τελοῦ­νται ἱε­ρές ἀκολου­θίες, πρός ἁγια­σμό καί πνευ­ματική ἐνί­σχυση τῶν πι­στῶν, ἰδί­ως δέ τῶν μα­θη­τῶν καὶ μα­θη­τρι­ῶν πού ἐκεῖνες τίς ἡμέρες θά δι­α­γωνίζο­νται στὶς ἐ­φε­τει­νὲς Πα­νελ­λή­νι­ες ἐ­ξε­τά­σεις.

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Ἄς ἀξιοποιήσουμε ὅλοι, πρός χάριν τῆς σωτηρίας μας τήν μεγάλη αὐτή εὐλογία τοῦ Θεοῦ πρός τήν περιοχή μας, σπεύδοντες μέ δοξολογική διάθεση πρός τόν ἅγιο Θεό, αὐτούς τούς δύσκολους καιρούς, νά ὑποδεχ­θοῦμε καί νά προσκυνήσουμε τιμη­τικῶς τήν πάνσοφο Ἁγία Αἰκατερίνη, πού ἔρχεται στήν περιοχή μας, ἐκζη­τοῦντες μέσα ἀπό τήν καρδιά μας τίς δραστικώτατες πρεσβεῖες του πρός τόν Τρισάγιον Θεόν.

Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν καί πολλῆς ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος