Περιοδικό Άγιος Νικήτας

24 – Πατερικόν Λειμωνάριον