Εγκύκλιον Σημείωμα – Μήνυμα του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Θεολόγου για την νέα σχολική Χρονιά (2021)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Μ Η Ν Υ Μ Α
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.

02/9/2021

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μιά καινούργια σχολική χρονιά ἀρχίζει σήμερα μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη, ὡς πνευματικός σας πατέρας, νά βρεθῶ μέ τήν σκέψη μου καί τήν καρδιά μου κοντά σας καί νά σᾶς ἀπευθύνω τίς ἐγκάρδιες εὐχές μου ὥστε μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ νά ἔχετε καί αὐτή τήν χρονιά στήν ζωή σας χαρά, ὑγεία καί κάθε πρόοδο.

Μέ τό ξεκίνημα τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς ἀρχίζει παράλληλα γιά ἐσᾶς ἕνας ὡραῖος ἀγῶνας πού συνοδεύεται ἀπό ὀργανωμένη προσπάθεια γιά τήν ἀπόκτηση νέων γνώσεων, πού θά ἀποτελέσουν ἕνα πολύ σημαντικό ἐφόδιο γιά τή ζωή σας.

Στό σχολεῖο βέβαια, ἐκτός ἀπό τίς πολύτιμες γνώσεις πού θά ἀποκτήσετε, θά ἔχετε τήν εὐκαιρία νά θεμελιώσετε ἕναν ὡραῖο χαρακτῆρα καί νά δημιουργήσετε ὄμορφες φιλίες μέ τούς συμμαθητές σας, μέσα σ’ ἕνα κλῖμα ἁπλότητος, εἰλικρινοῦς ἀγάπης καί ἀλληλοσεβασμοῦ.

Σ’ αὐτόν τόν ἀγῶνα ὅμως δέν εἶσθε μόνοι. Ἔχετε τούς γονεῖς σας καί τούς καλούς δασκάλους σας, πού ἀξίζουν τόν σεβασμό καί τήν τιμή ὅλων μας, νά σᾶς βοηθοῦν καί νά σᾶς στηρίζουν. Καί ὅλοι μας, χωρίς καμιά ἐξαίρεση, ἔχουμε βοηθό, καί συμπαραστάτη τό Χριστό, ὁ Ὁποῖος ἀγαπᾶ ἰδιαιτέρως τά παιδιά γιά τήν καθαρή τους καρδιά καί τόν πλοῦτο τῆς ψυχῆς τους πού δέν ἔχει μολυνθεῖ ἀπό τήν κακία καί τήν ἁμαρτία. Ἡ Ἐκκλησία μας στέκεται μέ στοργή καί ἀγάπη κοντά σας καί προσεύχεται γιά τήν πρόοδό σας. Μέ τόν Θεό βοηθό καί συμπαραστάτη σας θά ξεπερνᾶτε πάντοτε κάθε ἐμπόδιο πού θά παρουσιάζεται μπροστά σας καί θά μπορέσετε νά πετύχετε τόν στόχο. Να γίνετε ἄνθρωποι!

Σᾶς εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου ὁ Κύριός μας νά σᾶς εὐλογεῖ στήν ζωή σας καί νά ἔχετε μία καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά γεμάτη χαρά, πρόοδο καί ὑγεία.

Μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη καί τίς ὁλόθερμες εὐχές μου.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Μ Η Ν Υ Μ Α
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ξεκινᾶ ἡ καινούρια σχολική χρονιά καί ταυτόχρονα ὁ προσωπικός σας ἀγῶνας μέσα ἀπό τόν ὁποῖο καλεῖσθε νά ἀνταποκριθεῖτε στήν πρόκληση τῆς γνώσης καί στίς ἀπαιτήσεις τῆς σύγχρονης κοινωνίας μας. Ἡ ἀρχή κάθε προσπάθειας ἀποτελεῖ καί τό πιό κρίσιμο σημεῖο της, ἰδίως ὅταν πρόκειται γιά τήν διαδικασία τῆς μάθησης, ἡ ὁποία σημειωτέον διαρκεῖ ὅσο καί ἡ ζωή μας. Ἀπό σήμερα κιόλας πού ἀρχίζει ἡ νέα σχολική χρονιά θά πρέπει νά ἐργασθεῖτε μέ σοβαρότητα, νά ἀγαπήσετε τήν γνώση καί τό σχολεῖο, γιά νά μπορέσετε νά πετύχετε τούς στόχους σας, πού δέν πρέπει μόνον νά εἶναι ἡ πρόσληψις κάποιων γνώσεων, ἀλλά κυρίως καί πρωτίστως ἡ διαμόρφωσις μιᾶς ὁλοκληρωμένης προσωπικότητας, μέ ἤθος, ἀρετή καί ποιότητα.

Ὅλοι μας ἀντιλαμβανόμαστε πώς βρισκόμαστε σέ ἕνα κρίσιμο καί ὁριακό σημεῖο, τόσο ὡς χώρα, ὅσο καί ὡς κοινωνία. Καλούμεθα νά παραμείνουμε ὅτι μᾶς ἔπλασε ὁ Θεός μας. «Πρόσωπα θεούμενα».

Μέσα ἀπό τήν παιδεία καί τή γνώση εἶναι ἀπαραίτητο νά διαμορφώσουμε γνώμη καί συνείδηση γιά τό ποιά εἶναι ἡ ταυτότητά μας. Ἀπέναντι στήν σύγχυση τῶν ἰδεῶν καί τήν ἀμφισβήτηση τῶν ἀξιῶν, ὅπου κινδυνεύουμε νά χάσουμε τόν προσανατολισμό μας, χρειαζόμασθε μία πυξίδα πού θά μᾶς δείχνει σταθερά τίς αἰώνιες ἀξίες, τά γνήσια πρότυπα. Αὐτή ἡ πυξίδα εἶναι μόνον ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ἐκεῖνος, αὐθεντικά εἶπε: «Ἐγώ εἶμαι τό φῶς τοῦ κόσμου. Ὅποιος μέ ἀκολουθεῖ δέν θά περπατήσῃ στό σκοτάδι, ἀλλά θά ἔχει τό φῶς τῆς ζωῆς». (Ἰωάν. 8, 12). Ἀκολουθῆστε τόν Χριστό μέ πιστότητα καί δέν θά χαθεῖτε στό σκοτάδι τῆς ζωῆς. Ἀκολουθῆστε τόν Χριστό καί ἐκεῖ θά βρεῖτε τήν μοναδική δύναμη πού διασώζει τίς ἀξίες καί τό ἀνθρώπινο πρόσωπο, ἀλλά καί δίνει ἀσφάλεια καί ποιότητα στήν ζωή μας.

Στόν ἀγῶνα σας αὐτόν ἡ Ἐκκλησία, ὡς στοργική πνευματική σας μητέρα, θά βρίσκεται δίπλα σας. Θά σᾶς βοηθήσει, θ’ἀκούσει τίς ἀγωνίες σας καί τούς προβληματισμούς σας, θά σᾶς ἀγκαλιάσει στίς πτώσεις σας, θά σᾶς γεμίσει μέ ἐλπίδα καί κουράγιο γιά τή ζωή. Στήν Ἐκκλησία θά βρεῖτε τό ἤρεμο καί ἀπάνεμο λιμάνι, τήν ζεστή ἀγκαλιά, τό ἀληθινό νόημα τῆς ζωῆς, τήν εὐλογία καί τήν συμπαράσταση στόν καλό σας ἀγῶνα. Ποτέ μήν ξεχνᾶτε, παιδιά μου, ὅτι ἡ ἐπιφανειακή μόρφωση καί ἡ γνώση χωρίς πνευματικό ὑπόβαθρο δέν ἀρκοῦν γιά νά σᾶς κάνουν εὐτυχισμένους. Ὁ Θεός εἶναι Ἐκεῖνος πού θά ὀμορφαίνει καί θά νοηματοδοτεῖ τήν ζωή σας, Ἐκεῖνος θά γεμίσει μέ χαρά, ἀγάπη, νόημα καί φῶς τήν ὕπαρξή σας.

Σέ αὐτόν σας τόν ὑψηλό καί ὡραῖο ἀγῶνα, μαζί μέ τούς καλούς σας γονεῖς καί τούς καθηγητές σας, ἄνδρες καί γυναῖκες, πού τούς ἀξίζουν τιμή καί σεβασμός, σᾶς συνοδεύω, ὡς πνευματικός σας πατέρας μέ ὅλη τήν ἀγάπη καί τήν στοργή μου καί προσεύχομαι στόν Κύριό μας νά σᾶς ἐνδυναμώνει, νά σᾶς σκεπάζει, καί νά σᾶς ἀξιώνει νά γεύεσθε τούς καρπούς τῶν ἀγώνων σας. Καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά. Καλή πρόοδο, μέ ὑγεία καί χαρά. Προσέχετε τήν ὑγεία σας καί πιότερο τήν ψυχή σας!

Μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη καί τίς ὁλόθερμες εὐχές μου.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιος – Κοίμηση της Θεοτόκου – 2021

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ
ΕΠΙ Τῌ ΠΑΝΕΝΔΟΞῼ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΗΣ
ΥΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗΣ 
ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

Η Κοίμηση της Θεοτόκου. Τοιχογραφία καθολικού Ι.Μ. Βατοπαιδίου (1312 μ.Χ.)

«Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, ἐν σοὶ Παρθένε ἄχραντε· παρθενεύει γὰρ τόκος, καὶ ζωὴν προμνηστεύεται θάνατος. Ἡ μετὰ τὸκον Παρθένος, καὶ μετὰ θάνατον ζῶσα, σῴζοις ἀεί, Θεοτόκε, τὴν κληρονομίαν σου».

Πρός τό φιλόχριστο πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί χριστιανοί,

Μέ ἱερό θάμβος καί δέος στεκόμεθα ἐνώπιον τῆς ὁλόφω­της μορφῆς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ ὁποία ὡς ἀληθής μητέρα τῆς ζωῆς μετέστη πρός τήν ἀθάνατον καί οὐράνιον ζωήν χωρίς ὅμως νά ἐγκαταλείψει τόν κόσμον, τόν ὁποῖον περισκέπει καί περιφρουρεῖ μέ τίς ἅγιες προσευχές Της. Ἡ μνήμη τῆς Κοιμήσεως τῆς Κυρίας Θεοτόκου εἶναι ὑπόθεσις ἑορτῆς πνευματικῆς καί χαρᾶς παγκοσμίου. Εἶναι Πάσχα αὐτή ἡ πανίερη ἑορτή τῆς πίστεώς μας, δηλαδή πνευματικό πέρασμα στήν χώρα τῆς ἀτελεύτη­της ἐλπίδος. Ἡ Κοί­μηση τῆς Θεοτόκου εἶναι ζωηφόρος, καθώς στό ὑπε­ρευλογημένο πρόσωπό Της ἔχουν νικηθεῖ οἱ ὅροι τῆς μεταπτωτικῆς φύσεως καί «ζωήν προμνηστεύεται θάνατος». Ἑορτά­ζοντες τήν φωτοφόρον Κοίμησιν καί τήν εἰς τούς οὐρανούς ἁγίαν Μετά­στασίν Της ζοῦμε ἐμπει­ρικῶς, ὡς μέλη τοῦ Παναγίου Σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας, τήν δύναμιν καί τήν ἐλπιδοφόρο προοπτική τοῦ μυστηρίου τῆς Ἀναστάσεως καί ὁμολογοῦμεν τήν ἐν σώματι ὁλόφωτον καί δεδοξασμένην παρουσίαν τῆς Παναγί­ας μας στόν οὐρανό, πλησίον τοῦ Υἱοῦ Της, ἀπό τόν Ὁποῖον παραμένει στούς αἰῶνες ἀχώριστη, ὅπως μᾶς λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός.

Αὐτή ἀκριβῶς εἶναι ἡ πηγή τῆς χαρᾶς τῆς ἑορτῆς. Ἡ ἐξέχουσα θέση τῆς Κυρίας Θεοτόκου στήν ἐν οὐρανοῖς θριαμβεύουσα Ἐκκλησία ἐξασφα­λίζει στήν ἐπίγεια στρατευομένη Ἐκκλησία τή διαρκή μεσιτεία καί μητρόθεη προστασία Της. Γιά τόν λόγο αὐτό ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως εἶναι τό ἐπιστέγασμα ὅλων τῶν Θεομητορικῶν ἑορτῶν. Ὅλοι μας γνωρίζομεν ἐκ πείρας τό ἀκούραστον, τό ἔμμονον, τό φιλάνθρωπον καί ἀμετάθετον τῆς στοργῆς καί τῆς μεσιτείας Της, γι’ αὐτό καί Τήν ἀποκαλοῦμε «Μητέρα» καί «Μεσίτρια». Πῶς νά μήν θαυμάσει κανείς λοιπόν τό ἀξεπέραστο με­γαλεῖο τῆς ἁγίας Παρθένου. Ἐκείνη μέ τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τόν συνεχῆ πνευματικό Της ἀγώνα, πρώτη ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους ἔφθασε στήν θέωση καί ἄνοιξε τόν δρόμο σέ ὅλους μας νά ἐνδυθοῦμε τήν πρώτη οὐράνια ὀμορφιά καί δόξα, αὐτόν δηλαδή τόν ἴδιο τόν Κύριό μας καί Σωτῆρα μας Ἰησοῦν Χριστόν.

Στίς ἄχραντες μητρικές παλάμες Της ἐναποθέτουμε ὅλοι ἐμεῖς, τά πνευματικά της παιδιά, τήν ζωήν μας. Στά πρεσβευτικά χέρια Της ἀκου­μποῦν μέ ἐμπιστοσύνη οἱ κουρασμένες ψυχές μας καί οἱ ἀποσταμένες ἐλπίδες μας. Καί ὅταν τά νέφη τῶν λυπηρῶν μᾶς καλύπτουν, Ἐκείνη πάλι μᾶς ἐνθαρρύνει μέ τίς προσευχές Της, μᾶς ζεσταίνει μέ τήν συμπόνοια Της, μᾶς σκεπάζει μέ τήν ἀγάπη Της, μᾶς ἐμπνέει καί μᾶς διδάσκει μέ τήν ἁγία ζωή Της. Βαθειά πληγωμένες φαντάζουν σήμερα πολλές ἀνθρώ­πινες καρδιές ἀπό τήν κρίση, τήν φτώχεια, τόν φόβο, τήν ἀδικία, τήν σύγχυση, τά ἀδιέξοδα, τήν ἠθική καί πνευματική ἀνεστιότητα, τήν πανδημία. Πολλοί ἄνθρωποι σήμερα βαδίζουν, ἴσως καί ἀνεπιγνώ­στως, τό ζοφερό καί ἀδιέξοδο μονοπάτι τῆς ἀπομακρύνσεώς τους ἀπό τόν Θεό, παραμένοντες τραγικά μόνοι καί ἀπελπιστικά δυστυ­χεῖς. Τό μυστήριον τῆς ἀνομίας ἐ­νεργεῖται πλέον ἐμφανῶς καί προλειαίνονται προκλη­τικῶς οἱ δρόμοι τῆς ἀπωλείας. Παρά ταῦτα, πολλοί ἄνθρωποι συνεχίζουν νά ἀναζη­τοῦν πίστη, φῶς, ἐλπίδα, βεβαιότητα, στήριγμα, ὅραμα ζωῆς. Πρός τίνα καταφύγω; – ἀναρωτιοῦνται-. Ποῦ πορευθῶ; Ποιόν βοηθό θά ἔχω στίς θλίψεις μου; Ποιόν συνοδοιπόρο; Στά ἐναγώνια αὐτά ἐ­ρωτήματα ἀπαντήσεις ζωῆς δίδει Ἐκείνη πού μᾶς δείχνει πάντα τόν Χριστό καί Σωτῆρα τοῦ κόσμου, Ἐκείνη πού πάντα εἶναι κοντά μας, ὡς ἄλλο γαλήνιο λιμάνι στή φουρτούνα, ὡς χαρά στή θλίψη, ὡς στοργική ἐπίσκε­ψη στήν ἀσθένεια, ὡς συγχώρηση στήν πτώση, ὡς φῶς στό σκοτάδι.

Καθώς ζοῦμε πλέον σέ χρόνους ὄντως ἀποκαλυπτικούς, σκληρούς καί ἐπικινδύνους, ἄς ὑψώσουμε ἱκετευτικῶς νοῦν καί καρδίαν πρός τήν οὐράνια Μητέρα μας, τήν Παναγία, ἐπαναλαμβάνοντας μέ ὅση δύναμη ἔχουμε τήν προσευχή τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ πρός Ἐκείνη: «Χάρισε, Δέσποινα πλουσιοπάροχα στόν λαό σου, στόν δικό σου αὐτό κλῆ­ρο, τό ἔλεος καί τήν χαρά. Δώσε λύση σέ ὅλα αὐτά τά δεινά πού σκιάζουν τήν ζωή μας. Ἐσύ βλέπεις πόσες καί ποιάς σκληρότητας θλίψεις μᾶς δοκιμάζουν, θλίψεις πού προέρχονται καί ἀπό τά δικά μας λάθη ἀλλά καί τήν κακότητα τῶν ἄλλων. Ἐσύ μέ τήν δύναμή σου μπορεῖς νά μεταβάλλεις τίς θλίψεις μας πρός τό καλύτερο, χαρίζουσα εἰρήνη, ἀγάπη καί καταλλαγή στίς μεταξύ μας σχέσεις, καί ἀπομακρύνουσα ἀποτελεσματικῶς ὅλους ἐκείνους πού ὡς ἄγρια καί ἀνή­μερα θηρία ἑτοιμάζονται νά πέσουν ἐπάνω μας. Ἀντιστάθμισε εὐσπλα­χνικά τίς δικές μας ἁμαρτίες καί τά λάθη μέ τόν πλοῦτο τῆς βοηθείας σου καί τῆς θεραπείας, χαρίζουσα στίς ψυ­χές καί τά σώματά μας πλούσια καί συνεχῆ τήν χάρη σου. Καί ὅταν ἀκό­μα ἐμεῖς γιά τίς ἁμαρτίες μας δέν μποροῦμε νά καταλάβουμε τόν πλοῦτο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἐσύ βοήθησέ μας νά τόν κατανοήσουμε καί ἔτσι μέ τήν δική σου χάρη σωζόμενοι καί δυναμούμενοι ἄς γίνουμε ἄξιοι γιά νά δοξάσουμε, μέ ὅλη μας τήν δύναμη, τόν Προαιώνιο Λόγο πού σαρκώθηκε ἀπό σένα, μαζί μέ τόν Ἄναρχόν Του Πατέρα καί τό Ζωοπάροχο Πνεῦμα, τώρα καί πάντοτε καί στούς ἀτελεύ­τητους αἰώνες». Ἀμήν.

Ἡ παντοδύναμος χάρις τοῦ ἐκ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐνανθρω­πήσαντος Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εὔχομαι πατρικῶς νά σᾶς σκεπάζει πάντοτε.

Χρόνια πολλά, Εὐλογημένα καί Θεοχαρίτωτα.

Διάπυρος εὐχέτης ὅλων σας πρός τόν Κύριον.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος