ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ “ΒΥΣΣΙΑΝΗΣ”

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ “ΒΥΣΣΙΑΝΗΣ”

Σέ ἀπόσταση δέκα χιλομέτρων βόρεια τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν και δύο ἀπό τό δημοτικό διαμέρισμα τοῦ Μετοχίου, μέσα σέ ἕνα καταπράσινο τοπίο ἡ γυναικεία Ἱερά Μονή τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου. Ἡ Μονή ἱδρύθηκε τό 1972 μέ πρωτοβουλία τῶν Σερραίων κατοίκων και ἔλαβε τήν προσωνυμία «ἡ Βύσσιανη» ἀπό τό ὁμώνυμο χωριό πού βρισκόταν σέ κοντινή ἀπόσταση. Για πρώτη ἴσως φορά το χωριό αὐτό ἀπαντᾶται σέ ἔγγραφο τοῦ 1320, καθώς καίσέ ἔγγραφα τῶν ἐτῶν 1328 καί 1344. Το χωριό αὐτό καταστράφηκε τό 1916 ἀπό τά βουλγαρικά στρατεύματα κατοχῆς καί σήμερα τόν τόπο ὕπαρξής του μαρτυροῦν μόνο τά ἐρείπια τῶν κατοικιῶν.

Ἡ Μονή κατά τήν διάρκεια τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα χρησιμοποιήθηκε ὡς καταφύγιο τῶν ἀγωνιστῶν καί ὡς κρύπτη ὅπλων και πολεμοφοδίων. Ὑπέστη ζημιές τήν περίοδο τῶν Βαλκανικῶν πολέμων τοῦ 1912-13 καί μετέπειτα ἐρημώθηκε. Γιά τήν ἀποκατάστασητῶν ζημιῶν πού ὑπέστη συστάθηκε μία ἀδελφότητα μέ τήν ἐπωνυμία «Ἀγαθοεργός Ἀδελφότης ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου Βύσσιανης». Μέριμνά της ἦταν ἡ ἀνακατασκευή τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ τῆς Μονῆς. Οἱ ἐργασίες ἀποκατάστασης ἄρχισαν τον Ἰούλιο τοῦ 1925 καί ὁλοκληρώθηκαν τό 1928. Στίς 17 Σεπτεμβρίου τοῦ 1925 τελέστηκαν τά ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ. Τό ἔργο τῆς ἀδελφότητας αὐτῆς ἐνισχύει ἡ ἵδρυση ἑνός συλλόγου ὑπό τήν ἐπωνυμία «Σύλλογος Κυριῶν καίΔεσποινίδων Βύσσάνης».

Στήν Ἱερά Μονή φυλάσσεται ἡ θαυματουργός εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἡ ὁποία εὑρέθηκε σύμφωνα μέ τήν λαϊκή παράδοση, ἀπό ἕναν γεωργόστόν τόπο ὅπου εἶναι κτισμένο σήμερα τό καθολικό, ὅταν γιά τέσσερις νύχτες ἔβλεπε ἕνα δυνατό φῶς νά λάμπῃ ἐκεῖ ὅπου βρισκόταν ἡ εἰκόνα. Σέ θαύμα τῆς Παναγίας Βύσσιανης ἀποδίδεται ἐπίσης ἡ ἀνάβλυση ἄφθονου νεροῦ. Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς της, 14 Αὐγούστου 1996, τό ἐπί σειρά ἐτῶν ἀποξηραμένο ἁγίασμα ἄρχισε νά ἀναβλύζει νερό ἀσταμάτητα μέχρι καί σήμερα. Τό καθολικό τῆς Μονῆς ἐπεκτάθηκε τό 1996 μέ τήν προσθήκη νάρθηκα. Στή θέση τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος κατεδαφίστηκε, κτίσθηκε Παρεκκλήσι τῆς Παναγίας.

Πρώτη μοναχή πού ἐγκαταβίωσε στή Μονή ἦταν ἡ ἀδελφή Πελαγία, πού ἦρθε νά μονάσει ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Μηνᾶ Δράμας τό 1972.

Τό 1984 ἐγκαταστάσθηκε νέα ἀδελφότητα ὑπό τήν πεπνυμένη καθοδήγηση τῆς Ἡγουμένης Γερόντισσας Ἰσιδώρας Βουλγαροπούλου. Σήμερα στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Βύσσιανης μονάζουν 10 μοναχές. Ἑορτάζει στίς 15 Αὐγούστου τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου καί τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Ἡ Μονή δέχεται ἐπισκέπτες κατά τίς ὧρες 7:30 π.μ. ἕως 13:00 μ.μ. καί ἀπό 17:00 μ.μ. μέχρι στίς 20:00 μ.μ. Διεύθυνση: Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου «Βύσσιανης», Τ.Κ. 62100, Σέρρες. Τηλ. (23210) 62502

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Δεκαπέντε περίπου χιλιόμετρα ἀπό τήν πόλη τῶν Σερρῶν στό δημοτικό διαμέρισμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι κτισμένη ψηλά σέ ἕνα καταπράσινο λοφίσκο, μέ πανοραμική θέα στόν κάμπο τῶν Σερρῶν, ἡ Ἱερά Μονή Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ. Με την προσωπική ἐργασία και φροντίδα τῶν κατοίκων τοῦ δημοτικοῦ διαμερίσματος Ἁγίου Πνεύματος ἀνεγέρθηκε τό ἔτος 1964 ἕνα μικρόἹερό Παρεκκλήσιο, στό ὁποῖο ἀργότερα προστέθηκαν νεότερα κτίσματα. Τό μοναστήρι παρέμεινε χωρίς ἀδελφότητα μέχρι τό 1985, ὅταν ἐγκαταβίωσαν οἱ πρῶτες μοναχές. Με κόπους καί δαπάνες τῶν ἰδίων ἀνεγέρθησαν κελλιά, ἀρχονταρίκια, τράπεζα καί ἄλλοιβοηθητικοί χώροι. Τό καθολικό τῆς Μονῆς κοσμεῖται με ὄμορφες ἁγιογραφίες καί στούς πλάγιους χώρους εἶναι προσκολημμένα δύο Παρεκκλήσια. Στά ἀρχονταρίκια τῆς Μονῆς προςφέρεται ἡ μοναστηριακή φιλοξενία στούς ἐπισκέπτες προσκυνητές. Λειτουργεῖ ἔκθεση ἐργοχείρων. Ἡ θέση τῆς Ἡγουμένης χηρεύει. Ἑορτάζει στίς 14 Σεπτεμβρίου. Ἡ Μονή δέχεται ἐπισκέπτες κατά τίς ὧρες 8:00 π.μ. ἕως 13:00 μ.μ. καί ἀπό 16:00 μ.μ. μέχρι τήν δύση τοῦ ἡλίου. Διεύθυνση: Ἱερά Μονή Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ, Τ.Κ. 62051, Ἅγιον Πνεῦμα Σερρῶν. Τηλ. 23210 91353.

ΙΕΡΟ ΜΟΝΥΔΡΙΟ ΑΓΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΤΑΜΥΛΩΝ

ΙΕΡΟ ΜΟΝΥΔΡΙΟ ΑΓΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΤΑΜΥΛΩΝ
Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ

Τό μικρό μονύδριο βρίσκεται στό δρόμο πού ὁδηγεῖ ἀπό τήν πόλη τῶν Σερρῶν στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου.
Ἡ ἀείμνηστη Ἄννα Τριανταφυλλίδου μέ τήν βοήθεια πολλῶν Σερραίων κατοίκων ἔκτισαν τό 1958 τό μικρό Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί ἀργότερα τό Ναό τῶν Ἁγίων Γεωργίου καί Δημητρίου μέ τά βοηθητικά κτίσματα (ἀρχονταρίκι, χώρους φιλοξενίας κ.λπ).

Τό Σεπτέμβριο τοῦ 2004 διορίσθηκε ἀπό τόνΣεβ. Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγο διοικητική καί διαχειριστική ἐπιτροπή, πρόεδρος τῆς ὁποίας εἶναι ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Μαλάκος. Στό Μονύδριο τελεῖται θεία Λειτουργία κάθε δεύτερη Κυριακή τοῦ μήνα, ἱερά ἀγρυπνία κάθε Παρασκευή (9:30-12:30) καί ἱερά παράκληση κάθε Δευτέρα στίς 5 τό ἀπόγευμα.

Ὑπεύθυνος ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Μονυδρίου εἶναι ὁ Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Μαλάκος.
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 7 χλμ.
Τηλ. 23210 56967.