123 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Δ’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΡΟΥΔΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Ξηροποτάμου ἀνεγέρθηκε τό 1932 καί ἐγκαινιάσθηκε μόλις τό 1978 ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαμένη). Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Στήν ἐνορία ἀνήκουν τά Ἱερά Παρεκκλήσια τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Νικόλαος Στεφανίδης.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 51,2 χλμ.
Τηλ. (23950) 91319
Τ.Κ. 57016

122 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΡΟΥΔΑΣ

Δ’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΡΟΥΔΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Γεννήσεως Θεοτόκου Μαυρούδας βρίσκεται στό κέντρο τοῦ χωριοῦ καί θεμελιώθηκε τό 1951. Οἱ ἐργασίες ἀνεγέρσεως σταμάτησαν γιά κάποιο χρονικό διάστημα, λόγω προβλημάτων. Μέ Βασιλικό Διάταγμα ὅμως ἀπαλλοτριώθηκε ὁ χῶρος καί συνεχίσθηκαν οἱ ἐργασίες τό 1959. Ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία τελέσθηκε στίς 7-6-1964 ἀπό τόν ἱερομόναχο Γεννάδιο Καλουπτσῆ. Στήν ἐνορία λειτουργεῖ μέ φροντίδα τοῦ ἐφημερίου κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Ἀλκιβιάδης Ζιώγας.
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 46 χλμ.
Τηλ. 23950 71262
T.K. 57002

121 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΛΙΜΝΗΣ

Δ’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΡΟΥΔΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΛΙΜΝΗΣ

Στό κέντρο τοῦ χωριοῦ Λίμνη εἶναι κτισμένος ὁ Ναός τῶνἉγίων Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Οἱ ἐργασίες ἀνεγέρσεως ξεκίνησαν τό 1952 καί ὁ Ναός ἐγκαινιάσθηκε στίς 19-5-1985. Εἶναι ρυθμοῦ σταυροειδοῦς μετά τρούλου. Ἡ ἐνορία ἀγωνίζεται νά ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λειτουργική ζωή.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Εὐάγγελος Στάγκος.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 45,1 χλμ.
Τηλ. (23950) 71108
Τ.Κ. 57002

120 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΥΚΟΥΔΑΣ

Δ’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΡΟΥΔΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΥΚΟΥΔΑΣ

Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Λευκούδας ἀνεγέρθηκε τό ἔτος 1952 καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1995 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Μάξιμο τό 1984. Εἶναι τρίκλιτη βασιλική κεραμοσκεπής. Ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ ἄρχισε τό 2005 καί συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισμό τῶν ἐνοριτῶν μέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Χρῆστος Κόκκος

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 54,6 χλμ.
Τ.Κ. 57002