ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2023
καί τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς θριαμβευτικῆς
εἰσόδου τοῦ Κυρίου εἰς Ἱεροσόλυμα,
ἤτοι
Ἀρχιερατικές Χοροστασίες
σέ Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς – Χαιρετισμούς
καί Ἀρχιερατικές Ἱερουργίες σέ Θεῖες Λειτουργίες
Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, Πανηγύρεων
καί Κυριακῶν Μεγ. Τεσσαρακοστῆς καί τῶν Βαΐων.
(26/2–9/4-2023)

1. Κυριακή 26-2-2023 (Κυριακή Τυρινῆς).
α. Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητρ. Ναόν Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας.
β. Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Συγγνώμης) εἰς τόν Ἱερόν Μητρο­πολιτικόν Ναόν Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.). Ὁμιλητής: Ὁ Σεβασμιώτατος.

2. Τετάρτη 1-3-2023.
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέου Σουλίου.

3. Παρασκευή 3-3-2023.
Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῶν Ἁγ. Θεοδώρων μετά τῆς Ἀκολουθίας τῶν Α’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱε­ρόν, Καθεδρικόν καί Προσκυνηματικόν Ναόν Ἁγ. Θεοδώ­ρων Σερρῶν. (Ὥρα 7:00’ μ.μ.).

4. Σάββατον 4-3-2023.
Πανηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορ­τάζοντα Ἱερόν Καθεδρικόν καί Προσκυνηματικόν Ναόν Ἁγ. Θεοδώρων Σερρῶν.

5. Κυριακή 5-3-2023 (Α’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν – Ὀρθοδοξίας).
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμ­μεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Λιτάνευσις ἱερῶν εἰκόνων.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Να­όν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὁμιλητής: Ὁ Σεβασμιώ­τατος Μητροπολίτης Βρεσθένης κ. Θεόκλητος. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.).

6. Πέμπτη 9-3-2023.
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Σερρῶν.

7. Παρασκευή 10-3-2023.
Ἀκολουθία Β’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱε­ρόν Ναόν Κοιμ. Θεοτόκου Ἄνω Μητρουσίου (Ὥρα 7:30’μ.μ.).

8. Κυριακή 12-3-2023 (Β’ Κυριακή Νηστειῶν).
α. Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Κάτω Μητρουσίου.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Μαρίνης καί Ἀντωνίου Σερρῶν. Ὁμιλητής: Πανοσιολ. Ἀρχιμαν­δρίτης π. Ἰγνάτι­ος Μουρτζανός, Πρωτοσύγκελλος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρί­σης καί Τυρνάβου. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.).

9. Παρασκευή 17-3-2023.
Ὑποδοχή Ἀχράντων Παθῶν καί ἀκολουθία τῶν Γ’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱε­ρόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης. (Ὥρα 7:30’ μ.μ.).

10. Σάββατο 18-3-2023.
Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν. (Ὥρα 6:00 μ.μ.).

11. Κυριακή 19-3-2023 (Κυριακή Γ’ Νηστειῶν – Σταυροπροσκυνήσεως).
α. Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν.
β. Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν ἑορ­τάζοντα Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν. Ὁμιλητής: Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Χαρίλαος Πα­παγεωργίου. (Ὥρα 6:30 μ.μ.).

12. Παρασκευή 24-3-2023.
Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετά τῆς Ἀκολουθίας τῶν Δ’ Χαιρετι­σμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν ἑορ­τάζοντα Ἱε­ρόν Ναόν Εὐαγγελι­στρίας Σερρῶν. (Ὥρα 7:30’ μ.μ.).

13. Σάββατο 25 Μαρτίου.
α. Θεία Λειτουργία στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν.
β. Δοξολογία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγί­στων Ταξιαρχῶν Σερρῶν ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Παλιγγενεσίᾳ. (Ὥρα 11:00 π.μ.).

14. Κυριακή 26-3-2023 (Κυριακή Δ’ Νηστειῶν).
α. Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων Θεοτόκου Σερρῶν.
β. Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης. Ὁμιλητής: Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐπιφάνιος Οἰ­κονόμου, Ἱεροκήρυξ Ἱ. Μ. Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ. (Ὥρα 6:30 μ.μ.).

15. Παρασκευή 31-3-2023.
Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτι­κόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. (Ὥρα 7:00’ μ.μ.).

16. Κυριακή 2-4-2023 (Κυριακή Ε’ Νηστειῶν).
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Χρυσοῦ.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἠλιού Σερρῶν. Ὁμιλητής: Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωάν­νης Καλαϊτζῆς. (Ὥρα 6:30’μ.μ.).

17. Σάββατο 8-4-2023 (Ἀνάστασις τοῦ Δικαίου Λαζάρου).
Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Β’ Κοιμη­τηρίων Σερρῶν.

18. Κυριακή 9-4-2023 (Κυριακή τῶν Βαΐων).
Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἀσπροβάλτας.