ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2024
καί τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς θριαμβευτικῆς
εἰσόδου τοῦ Κυρίου εἰς Ἱεροσόλυμα,
ἤτοι
Ἀρχιερατικές Χοροστασίες
σέ Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς – Χαιρετισμούς
καί Ἀρχιερατικές Ἱερουργίες σέ Θεῖες Λειτουργίες
Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, Πανηγύρεων
καί Κυριακῶν Μεγ. Τεσσαρακοστῆς καί τῶν Βαΐων.
(17-3–/28-4-2024)

1. Κυριακή 17-3-2024 (Κυριακή Τυρινῆς).
α. Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Κάτω Λευκῶνος.
β.Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Συγγνώμης) εἰς τόν Ἱερόν Μητρο­πολιτικόν Ναόν Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.). Ὁμιλητής: Ὁ Σεβασμιώτατος.

2. Τετάρτη 20-3-2024.
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκουτάρεως.

3. Παρασκευή 22-3-2024.
Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῶν Ἁγ. Θεοδώρων μετά τῆς Ἀκο-λουθίας τῶν Α’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱε­ρόν, Καθεδρικόν καί Προσκυνηματικόν Ναόν Ἁγ. Θεοδώ­ρων Σερρῶν. (Ὥρα 7:00’ μ.μ.).

4. Σάββατον 23-3-2024.
Πανηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορ­τάζοντα Ἱερόν Καθεδρικόν καί Προσκυνηματικόν Ναόν Ἁγ. Θεοδώρων Σερρῶν.

5. Κυριακή 24-3-2024 (Α’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν – Ὀρθοδοξίας).
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμ­μεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Λιτάνευσις ἱερῶν εἰκόνων.
β) Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Να­όν Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.).

6. Δευτέρα 25-3-2024.
α. Θεία Λειτουργία στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν.
β. Δοξολογία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγί­στων Ταξιαρχῶν Σερρῶν ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Παλιγγενεσίᾳ. (Ὥρα 11:00 π.μ.).

7. Παρασκευή 29-3-2024.
Ἀκολουθία Β’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱε­ρόν Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων Νέων Κερδυλίων. (Ὥρα 7:30’μ.μ.).

8. Κυριακή 31-3-2024 (Β’ Κυριακή Νηστειῶν).
α. Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Βαμβακιᾶς.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων Θεο­τόκου Σερρῶν. Ὁμιλητής: Πανοσιολ. Ἀρχιμαν­δρίτης π. Γεράσι­μος Βλατίτσης. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.).

9. Παρασκευή 5-4-2024.
Ἀκολουθία τῶν Γ’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱε­ρόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Δάφνης. (Ὥρα 7:30’ μ.μ.).

10. Σάββατο 6-4-2024.
Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν. (Ὥρα 6:00 μ.μ.).

11. Κυριακή 7-4-2024 (Κυριακή Γ’ Νηστειῶν – Σταυροπροσκυνήσεως).
α. Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν.
β. Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν ἑορ­τάζοντα Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν. Ὁμιλητής: Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰγνάτιος Μουρτζανός, Πρωτοσύγκελλος Ἱερᾶς Μητροπόλε­ως Λαρίσης καί Τυρνάβου. (Ὥρα 6:30 μ.μ.).

12. Παρασκευή 12-4-2024.
Ἀκολουθία Δ’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱε­ρόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀηδονοχωρίου. (Ὥρα 7:30’ μ.μ.).

13. Κυριακή 14-4-2024 (Κυριακή Δ’ Νηστειῶν).
α. Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Εὐκαρπίας.
β. Ὑποδοχή τιμίας Κάρας Ἁγίας Βαρβάρας καί κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Σερ­ρῶν. Ὁμιλητής: Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Εὐσέβιος Σπανός, Ἡγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας. (Ὥρα 6:30 μ.μ.).

14. Τετάρτη 17-4-2024.
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Σερρῶν.

15. Παρασκευή 19-4-2024.
Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτι­κόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. (Ὥρα 7:00’ μ.μ.).

16. Κυριακή 21-4-2024 (Κυριακή Ε’ Νηστειῶν).
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Βόλου.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀντω­νίου καί Μαρίνης Σερρῶν. Ὁμιλητής: Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀνδρέας Γκουζούνης. (Ὥρα 6:30’μ.μ.).

17. Δευτέρα 22-4-2024.
Ὑποδοχή ἱεροῦ λειψάνου Ἁγίου Νεκταρίου καί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης. (Ὥρα 6:00’μ.μ.).

18. Σάββατο 27-4-2024 (Ἀνάστασις τοῦ Δικαίου Λαζάρου).
Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης.

19. Κυριακή 28-4-2024 (Κυριακή τῶν Βαΐων).
Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἀσπροβάλτας.