ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

16-03-2023

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Ποιμαντικῶς ἀποβλέπουσα ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, στόν ἁγιασμό, τήν πνευματική στερέωση καί ἐνίσχυση τῶν πιστῶν καί μάλιστα κατά τήν ψυχοσωτήριο αὐτήν περίοδο τῆς ἁγίας καί μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, μέ τιμή, εὐλαβικό σεβασμό ἀλλά καί βαθειά κατάνυξη, ἐν ὄψει μάλιστα καί τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, θά ὑποδεχθεῖ τά Ἅγια καί Ἄχραντα Πάθη τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐρχόμενα ἀπό τήν παλαιοτάτη ἱερά Μονή Ταξιαρ­χῶν Αἰγιαλεί­ας, τήν Παρασκευή 17 Μαρτίου, στίς 6:00 τό ἀπόγευ­μα, στόν ἱερό Ναό Ἁγ. Γεωργίου Νιγρίτης.

Τά ὀνομαζόμενα «Ἄχραντα Πάθη», εἶναι τά ἱερώτατα ἐκεῖνα κειμήλια τῆς πίστεώς μας πού σχετίζονται μέ τό Πανάγιο Πάθος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί περιλαμ­βάνουν τεμάχια: α) τῆς κοκκίνης χλαμύδας πού ἐφόρεσαν στόν Κύριό μας οἱ σταυρωτές Του, β) τοῦ σπόγγου μέ τόν ὁποῖο ὁ Ρωμαῖος στρατιώτης ἐπότισε τόν Σωτῆρα τοῦ κόσμου ὄξος μεμιγμένο μέ χολή, γ) τοῦ ἀκάν­θινου στεφάνου πού ἐδέχθη ἐπί τῆς κεφαλῆς Του ὁ λυτρωτής τῶν ἀνθρώ­πων καί τέλος δ) τοῦ Τιμ. Σταυροῦ ἐπί τοῦ ὁποίου ἐθυσιάσθη ἐξ ἀγάπης ὁ Σωτῆρας τοῦ κόσμου Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός.

Τά ἁγιώτατα αὐτά κει­μήλια τοῦ Πάθους τοῦ Κυρίου μας θά εὑρίσκονται στόν ἱερό Ναό Ἁγ. Γεωργίου Νιγρίτης ἕως τήν Πέμπτη 23 Μαρτί­ου, ὅπου καθημερινῶς θά τελοῦνται ἱερές ἀκολουθίες, πρός ἁγιασμό καί πνευματική ἐνίσχυση τῶν πιστῶν.

Τό Σάββατο 18 Μαρτίου, στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό, πού θά τελεσθεῖ στόν ἑορτάζοντα ἱερό Ναό Τιμ. Σταυροῦ Σερρῶν.

Τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 19 Μαρτίου, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στὴν πανηγυρική θ. Λειτουργία, πού θὰ τελεσθεῖ στόν ἑορτάζοντα ἱερό Ναό Τιμ. Σταυροῦ Σερρῶν, κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποῖας θά τελέσει τό μυστήριο τῆς εἰς διάκονον χειροτονίας τοῦ κ. Ραφαήλ Ρούσου.

Στίς 6:30 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στόν Δ’ Κατανυκτικό Ἑσπερινό τῆς ἁγίας καί μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, πού θά τελεσθεῖ στόν ἱερό Ναό Τιμ. Σταυροῦ Σερρῶν. Προσκεκλημένος ὁμιλητής εἶναι ὁ αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Χαρίλαος Παπαγεωργίου, ἐφημέριος τοῦ ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγ. Νικολάου Βόλου.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως