121 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΛΙΜΝΗΣ

Δ’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΛΙΜΝΗΣ Στό κέντρο τοῦ χωριοῦ Λίμνη εἶναι κτισμένος ὁ Ναός τῶνἉγίων Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Οἱ ἐργασίες ἀνεγέρσεως ξεκίνησαν τό 1952 καί ὁ Ναός ἐγκαινιάσθηκε στίς 19-5-1985. Εἶναι ρυθμοῦ σταυροειδοῦς μετά τρούλου. Ἡ ἐνορία ἀγωνίζεται νά ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λειτουργική ζωή. Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ…

122 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΡΟΥΔΑΣ

Δ’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ  Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Γεννήσεως Θεοτόκου Μαυρούδας βρίσκεται στό κέντρο τοῦ χωριοῦ καί θεμελιώθηκε τό 1951. Οἱ ἐργασίες ἀνεγέρσεως σταμάτησαν γιά κάποιο χρονικό διάστημα, λόγω προβλημάτων. Μέ Βασιλικό Διάταγμα ὅμως ἀπαλλοτριώθηκε ὁ χῶρος καί συνεχίσθηκαν οἱ ἐργασίες τό 1959. Ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία τελέσθηκε στίς 7-6-1964 ἀπό τόν ἱερομόναχο Γεννάδιο Καλουπτσῆ. Στήν…

123 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Δ’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Ξηροποτάμου ἀνεγέρθηκε τό 1932 καί ἐγκαινιάσθηκε μόλις τό 1978 ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαμένη). Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Στήν ἐνορία ἀνήκουν τά Ἱερά Παρεκκλήσια τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης, τοῦ Ἁγίου…

124 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ

Δ’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκεπαστοῦ θεμελιώθηκε τό 1936 ὑπό τοῦ ἱερέως Δημητρίου Δανιήλ. Ἐγκαινιάσθηκε τό 1979 ἀπό τόν Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαμένη). Εἶναι τρίκλιτη βασιλική μέ ὑπερυψωμένο τό μεσαῖο κλίτος. Ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ ἄρχισε τό ἔτος 2007 καί συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή…

125 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΟΥ

Δ’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΟΥ Ὁ πρῶτος Ναός τοῦ Φιλαδελφίου εἶχε κτισθεῖ ἀπό πρόσφυγες κατοίκους τοῦ χωριοῦ περίπου τό 1950. Ὁ καταστροφικός σεισμός ὅμως πού ἔγινε τό 1981 ἐπέφερε σημαντικές στατικές φθορές καί γιά αὐτό τό λόγο κατεδαφίστηκε. Στή θέση τοῦ ἀρχικοῦ ἐκείνου Ναοῦ ἀνεγέρθηκε νέος Ἱερός Ναός ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τό 1981 καί…

126 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΝΩΝ

Δ’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΝΩΝ Στις νοτιοδυτικές πλαγιές τοῦ Κερδυλίου ὄρους καί σε ἀπόσταση 55 χλμ. ἀπό τίς Σέρρες βρίσκεται ἡ γραφική καί ἱστορική κωμόπολη τῶν Στεφανινῶν, στό κέντρο τῆς ὁποίας ὑψώνεται ἡ τρίκλιτη βασιλική τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, κτίσμα τοῦ 19ου αἰῶνος. Ἡ κωμόπολη ἔχει πλούσιο ἱστορικό παρελθόν καθώς τά Στεφανινά ἀποτέλεσαν ἐπί Βυζαντινῆς ἐποχῆς την…