001 – IΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ IΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Στήν πόλη τῶν Σερρῶν ὑπῆρχαν παλαιότερα ἐκτός ἀπό τόν Ἱερό Ναό τῶν Μεγάλων Ταξιαρχῶν καί ἄλλοι δύο Ναοί πρόςτιμή τῶν Ταξιαρχῶν, ὁ ἄνω Ταξιάρχης κοντά στό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων καί ὁ Καμένος Ταξιάρχης κοντά στό σημερινό Ι.Κ.Α. Ὁ Ναός τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν βρισκόταν ἔξω ἀπό τό βυζαντινό τεῖχος τῆς πόλεως…

002 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου βρίσκεται στόν ὁμώνυμο συνοικισμό τῆς πόλεως καί ἀνεγέρθηκε τό 1992 στή θέση μικρότερου παρεκκλησίου, τό ὁποῖο χρονολογοῦνταν στή δεκαετία τοῦ 1940 καί ἀνῆκε στήν ἐνορία τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Ὁ σημερινός Ναός εἶναι ρυθμοῦ τρί κλιτης βασιλικῆς μέ τροῦλο πού στά ἀνατολικά ἀπολήγει σέ τρεῖς κόγχες….

003 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Ὁ Ἱερός Ναός τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων βρίσκεται ἀνατολικά τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν, στόν ἱστορικό συνοικισμό Κατακονόζι. Πληροφορίες γιά τό Ναό ἔχουμε ἀπό τίς ἐντοιχισμένες στό ναό ἐπιγραφές. Ἡ πρώτη ἀριστερά μέσα στόν νάρθηκα γράφει: “ΕΡΩΤΑΣ ΤΙΝΟΣ ΕΣΤΩΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΡΟΘΥΡΩΝ ΑΓΑΣΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΝΕΚΑΙΝΙΣΘΗ ΘΕΟΥ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡ’ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΗ…

004 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Παλαιότερα ὁ βυζαντινός αὐτός Ναός τῶν Σερρῶν μνημονευόταν μόνον ὡς Ναός τῆς Ἁγίας Μαρίνης. Ἀργότερα ἀφιερώθηκε καί στον Ἅγιο Ἀντώνιο. Ἡ χρονολογία τῆς ἐπανοικοδόμησής του, Μάρτιος 1826, εἶναι χαραγμένη σέ δύο μαρμάρινες ἀνάγλυφες μέ σταυρό πλάκες. Ἄγνωστες εἶναι οἱ χρονολογίες τῆς ἀρχικῆς ἀνέγερσης, καθώς καί τῶν ἐπανοικοδομήσεων και τῶν…

005 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Μία ἀπό τίς νεώτερες ἐνορίες τῆς πόλης μας εἶναι τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Ἡ ζωή της ξεκινᾶ τό 1934, ὅταν ἀποφασίστηκε ἡ ἵδρυσή της ἀπό τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς. Τό 1956 ἄρχισε νά κτίζεται ὁ Ναός καί δύο χρόνια μετά ἐγκαινιάστηκε στίς 7-9-1958 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν Κωνσταντῖνο Μεγγρέλη. Κτίστηκε ἐξ ὁλοκλήρου…

006 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ Ὁ Ἱερός Ναός εἶναι κτισμένος πάνω σέ λόφο στήν Ἄνω Καμενίκια Σερρῶν. Κτίσθηκε τό 1836 σέ ἀνάμνηση τοῦ θαύματος τῆς σωτηρίας τῶν κατοίκων τῶν Σερρῶν ἀπό τήν σφαγή πού προγραμμάτισαν οἱ Τοῦρκοι στίς Σέρρες, στήν γιορτή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, στίς 8 Μαΐου 1821, γιά νά ἐκδικηθοῦν τόν ἀρχηγό τῆς…

007 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ Ἀπό τήν στιγμή πού ἀναθερμάνθηκε στή μνήμη τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας τό ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ ἔνδοξο μαρτύριο τοῦ Ἁγίου «οἱ Σερραῖοι τῇ δόξῃ σου, ἐπαγαλλιῶνται Νικήτα ἔνδοξε διά τοῦτο καί προστρέχουσι, θερμοτάτῃ πίστει τῇ σῇ χάριτι». Ἡ ἀγάπη τῶν Σερραίων γιά τόν Ἅγιο παρεκίνησε τόν μακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν…

008 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Σερρῶν βρίσκεται στή δυτική πλευρά τῆς ἀκροπόλεως ἔξω ἀπό τά τείχη τῆς πόλεως. Εἶναι ἄγνωστο πότε πρωτοκτίστηκε. Σέ ἱστορικές πηγές ἀναφέρεται ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 12ου αἰώνα λειτουργοῦσε ὡς Ναός τοῦ βυζαντινοῦ νεκροταφείου τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος. Αὐτό ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τίς παλαιές εἰκόνες πού βρέθηκαν τό 1892…

009 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ  ΣΕΡΡΩΝ Ὁ πρῶτος Ἱερός Ναός κτίσθηκε τό 1946. Σύμφωνα μέ πληροφορίες ἐνοριτῶν ὁ ὑπάρχων Ἱερός Ναός ἄρχισε νά κτίζεται τό 1952 καί ἐγκαινιάσθηκε στίς 17 Σεπτεμβρίου 1967 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαμένη). Ὁ Ναός εἶναι ἐγγεμένη σταυροειδής τρίκλιτη βασιλική μέ τροῦλο καί μέ τρία κλίτη πού στά ἀνατολικά…

010 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Ἀπό τίς νεώτερες ἐνορίες τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν εἶναι ἡ ἐνορία τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου. Ὁ Ἱερός Ναός τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἀνεγέρθηκε τήν μετακατοχική περίοδο καί συγκεκριμένα κατά τά ἔτη 1947 – 48. Ἡ θαυματουργός εἰκόνα τῆς Παναγίας πού σήμερα φυλάσσεται στό Ναό προέρχεται ἀπό τά περίχωρα τῆς Προύσας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας,…

011 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Στήν περιοχή τῆς Κάτω Καμενίκιας, στά δυτικά τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν βρίσκεται ὁ Ἱερός Ναός Εὐαγγελιστρίας. Πότε ἀκριβῶς ἀνεγέρθηκε δέν τό γνωρίζουμε. Ἡ περιοχή Ἄνω καί Κάτω Καμενίκια ἀναφέρεται ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Βυ ζαντίου. Ἐπί Τουρκοκρατίας ἡ Κάτω Καμενίκια ὀνομαζόταν Κριστιάν (Χριστια νική) Καμενίκια, γεγονός πού μαρτυρεῖ πώς πρέπει νά ὑπῆρχε Ἱερός…

012 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Τό 1923 ἐγκαταστάθηκαν στό νότιο τμῆμα τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν πολλές προσφυγικές οἰκογένειες ἀπό τίς ἀλησμόνητες πατρίδες καί δημιουργήθηκαν οἱ νέες συνοικίες τῆς Νέας Ἰωνίας, Βυζαντίου καί Πισιδίας. Οἱ νεοσύστατοι αὐτοί οἰκισμοί ἀποτελοῦσαν μία κοινότητα καί οἱ κάτοικοι τῶν περιοχῶν αὐτῶν ζητοῦσαν ἀπό τήν Μητρόπολη νά ἀνακηρύξει τήν περιοχή τους σέ ἐνορία…

013 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙOY ΣΕΡΡΩΝ Ἡ ἐνορία τοῦ Προφήτου Ἠλιού βρίσκεται στήν ὁμώνυμη συνοικία τῶν Σερρῶν, νοτιοανατολικά τῆς πόλεως. Ὁ Ἱερός Ναός κτίσθηκε τό 1883 στήν τουρκοκρατούμενη καί ἑβραιοκατοικημένη τότε συνοικία “Ἀραμπατζῆ μαχαλᾶ”. Οἱ ἀλλόθρησκοι ἐναντιώθηκαν στήν ἀνέγερσή του, ἀλλά τό ταπεινό σχῆμα τοῦ Ναοῦ μετρίασε τήν ἀντίδρασή τους. Γιά νά καταστήσουν ἐμφανῆ τήν ὕπαρξη τοῦ Ναοῦ…

014 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Α΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Ὁ νεοανεγερθείς Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα βρίσκεται στή συνοικία τῆς Σιγῆς – Κηφισιᾶς στήν πόλη τῶν Σερρῶν. Θεμελιώθηκε στίς 12-12-2008 καί στίς 22-11-2009 ἔγιναν τά θυρανοίξια τοῦ κάτω Ἱεροῦ Ναοῦ ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγο. Στό Ναό φυλάσσεται ἡ ἐμβάδα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, ἡ ὁποία προσφέρθηκε ὡς…

015 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Στό χῶρο ὅπου σήμερα βρίσκεται ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὑπῆρχε παλαιός Ναός σέ ρυθμό τρίκλιτης βασιλικῆς, ὁ ὁποῖος τό 1990 κατεδαφίστηκε, ἐκτός ἀπό τούς δύο τοίχους τῆς βόρειας καί νότιας πλευρᾶς. Ἐπάνω κτίστηκε ὁ σημερινός Ἱερός Ναός σέ ἀρχιτεκτονικό ρυθμό τρίκλιτης βασιλικῆς μέ γυναικωνίτη. Τό 2000 ἁγιογραφήθηκε ἡ κόγχητοῦ Ἱεροῦ…

016 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Στό κέντρο τῆς παλαιᾶς πόλεως τῶν Σερρῶν βρίσκεται ὁ ναός τῶν Ἁγίων ἐνδόξων στρατιωτικῶν μαρτύρων Θεοδώρων, Τήρωνος καί Στρατηλάτου. Εἶναι μεγάλη ὀρθογώνια βασιλική (ἐσωτερικῶν διαστάσεων 15,60 χ 24.00 μ.) πού διαιρεῖται σέ δύο μέρη: στόν πρόναο και στόν κυρίως ναό. Ὁ κυρίως ναός χωρίζεται, μέ δύο κιονοστοιχίες, σέ τρία κλίτη. Τά πολλά…

017 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Βρίσκεται στό Α΄ Νεκροταφεῖο τοῦ Δήμου Σερραίων, στό συνοικισμό Κατακονόζι καί ἀνήκει στήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης. Σέ ἐντοιχισμένες πλάκες ἀναφέρεται ὅτι κτίσθηκε τό 1888 μέ πρωτοβουλία, ἐπιμέλεια καί δαπάνες τοῦ Ἰωάννου Παπαμαρκίδη καί τῆς συντεχνίας τῶν ἐμπόρων τῆς πόλης τῶν Σερρῶν ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΟΝΔΕ ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ…

018 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Ὁ Ἱερός Ναός Ζωοδόχου Πηγῆς θεμελιώθηκε στίς 22 Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 1978. Γιά τήν ἀνέγερσή του εἶχε προηγουμένως συσταθεῖ Ἐρανική Ἐπιτροπή. Ὁ Ναός εἶναι βασιλική μέ τροῦλο καί οἱ ἐργασίες ἀνεγέρσεώς του ὁλοκληρώθηκαν δέκα χρόνια ἀργότερα. Τότε τελέσθηκαν καί τά ἐγκαίνιά του ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Μάξιμο….

019 – ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Τό ἱερό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Θεράποντος θεμελιώθηκε τό 1935 σύμφωνα μέ τήν σχετική μαρμάρινη ἐπιγραφή πού σώζεται. Οἱ ἐργασίες ἀνεγέρσεως ὁλοκληρώθηκαν ἀρκετά χρόνια ἀργότερα τό 1950. Εἶναι σταυροειδής μετά τρούλου Ναός πού ἀνακαινίσθηκε τό 1987- 90. Στό μικρό αὐτό παρεκκλήσιο τελεῖται θεία Λειτουργία, ἱερά παράκληση καί πραγματοποιοῦνται ὁμιλίες.   Διεύθυνση: Σέρρες, Καισαρείας…

020 – ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙ ΤΗΣ ΑΝΔΡΩΑΣ Ι. Μ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Ἡ ἀποπεράτωση τοῦ ἱεροῦ παρεκκλησίου τῶν Ἁγίων Συμεών τοῦ Στυλίτου καί Θεοδόχου ἔγινε τό 1835. Κτήτορες τοῦ Ναοῦ ἦταν ὁ Χατζηαποστόλης καί ἡ Χατζηκυριακή Κατιρτζόγλου. Δίπλα στό Παρεκκλήσιο ὑπάρχει ξενώνας πού κατά περιόδους φιλοξενεῖ ἄπορες οἰκογένειες. Κάθε Τετάρτη τελεῖται Ἱερά παράκληση κατά τήν ὥρα…

021 – ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Τό Ἱερό παρεκκλήσιο πού τιμᾶται ἐπ’ ὀνόματι τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων καί τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου βρίσκεται στήν κοιλάδα τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων. Ἀνεγέρθηκε τό 1949 καί ἀνακαινίσθηκε τό 2004. Εἶναι μικρῶν διαστάσεων ναΰδριο ρυθμοῦ βασιλικῆς μετά τρούλου καί κοσμεῖται ἐσωτερικά μέ ὄμορφες τοιχογραφίες. Ὑπεύθυνος ἐφημέριος εἶναι ὁ…

022 – ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΕΡΡΑΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΕΡΡΑΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Τό προσφάτως ἐκ βάθρων ἀνακαινισθέν ἱερό παρεκκλήσιο ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἐλ. Βενιζέλου 157 στήν πόλη τῶν Σερρῶν εἶναι ἀφιερωμένο ἀπό τήν τοπική μας Ἐκκλησία μέ ἰδιαίτερη εὐλάβεια ἀφενός μέν στήν ἁγία καί ἡρωική μορφή τοῦ νεαροῦ βλαστοῦ τῆς περιβλέπτου πόλεώς μας Ἰωάννη, ἀφετέρου δέ στό νεοφανῆ…

023 – ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Μηνᾶ καί Κυριακῆς βρίσκεται στήν ὁδό Εὐθ. Ἀδάμ στήν πόλητῶν Σερρῶν. Στόν ἴδιο χῶρο ὑπῆρχε Βυζαντινός Ναός ἐπ’ ὀνόματιτῆς Ἁγίας Κυριακῆς, πού δέν γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε πότε ἀνεγέρθηκε καί πότε καταστράφηκε, πάνω στά θεμέλια τοῦ ὁποίου ἔχει ἀνεγερθεῖ…

024 – ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Τό Ἱερό παρεκκλήσιο τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου ἀνεγέρθηκε τό 1940, σύμφωνα μέ προφορικές μαρτυρίες. Στά 1963 ἔγιναν προσθῆκες καί ἐπέκταση τοῦ Παρεκκλησίου. Ὁ Ναός εἶναι ρυθμοῦ βασιλικῆς ἄνευ τρούλου καί διακοσμεῖται μέ ὄμορφες τοιχογραφίες. Κάθε Πέμπτη τελεῖται ἡ ἱερά παράκληση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί λειτουργεῖ κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Ὑπεύθυνος ἐφημέριος…

025 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ Ὁ Ἱερός Ναός τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἀνεγέρθηκε στό χωριό τῆς ἁγίας Ἑλένης Σερρῶν τό 1933 μέ προσωπική ἐργασία τῶν ἐνοριτῶν καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1938 ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Μεγγρέλη). Εἶναι ρυθμοῦ βασιλικῆς καί ἐσωτερικά κοσμεῖται μέ τοιχογραφίες. Κάθε Τετάρτη τελεῖται…

026 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Κοντά στήν πόλη τῶν Σερρῶν καί σέ ἕνα εἰδυλιακό μέρος βρίσκεται τό προάστιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου. Ἡ μικρή κεραμοσκεπής βασιλική τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου ἀνεγέρθηκε κατά τό 1930. Ἐγκαινιάστηκε στίς 21 Νοεμβρίου τοῦ 1980. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν…

027 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στήν κωμόπολη τοῦἉγίου Πνεύματος εἰκάζεται ὅτι κτίσθηκε σέ τρεῖς οἰκοδομικές φάσεις. Πρῶτα ἀνεγέρθηκε τό θολωτό ἱερό Βῆμα, ἔπειτα ὁ κυρίως ναός καί ὁ νάρθηκας δίνοντάς του παράλληλα τόν ἀρχιτεκτονικό ρυθμό τρίκλιτης βασιλικῆς. Ὁ Ναός ἐγκαινιάσθηκε στίς 20 Ὀκτωβρίου τοῦ 1805 ὅπως μαρτυρεῖται σέ ἐνεπίγραφη πλάκα…

028 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΔΕΛΦΙΚΟΥ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΔΕΛΦΙΚΟΥ Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ἀνεγέρθηκε τό 1952 53 σύμφωνα μέ προφορικές μαρτυρίες ἐνοριτῶν στήν κωμόπολη τοῦ Ἀδελφικοῦ καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1970 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη    Σερρῶν   αί    Νιγρίτης    Κωνσταντῖνο  (Καρδαμένη). Πρόσφατα ἔγιναν ἀνακαινιστικές ἐργασίες καί προστέθηκε νάρθηκας. Ἡ ἐνορία ἀγωνίζεται νά ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο…

029 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Ὁ παλαιός Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Ἀναγεννήσεως ἀνεγέρθηκε τό 1891 καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1929. Γιά τίς πνευματικές καί λατρευτικές ἀνάγκες τῶν κατοίκων τῆς ἐνορίας ἀνεγέρθηκε νέος Ἱερός Ναός ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τό 1972 καί ἐγκαινιάσθηκε δέκα χρόνια ἀργότερα στίς 30 Νοεμβρίου τοῦ 1982. Εἶναι τρίκλιτη σταυροειδής μετά τρούλου καί…

030 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ Στό κέντρο τοῦ δημοτικοῦ διαμερίσματος Βαλτοτοπίου καί σέ κοντινή θέση πρός τόν παλαιότερο Ναό βρίσκεται ὁ πρόσφατα ἀνεγερθείς Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ὁ Ναός θεμελιώθηκε στίς 12 Ἰουνίου 1999 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Μάξιμο καί ἐγκαινιάσθηκε ἀπό τόν ἴδιο στίς 19 Μαΐου τοῦ 2001. Εἶναι σταυροειδής μέ τροῦλο…

031 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΑΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΑΣ Ὁ πρῶτος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου ἀνεγέρθηκε τό 1904 καί εἶναι μικρή βασιλική χωρίς τροῦλο. Γιά τίς λατρευτικές ἀνάγκες τῶν ἐνοριτῶν ἀνεγέρθηκε τό 1955 νέος Ἱερός Ναός καί ἐγκαινιάσθηκε στίς 13 Νοεμβρίου τοῦ 1974 ἀπό τόν Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαμένη). Εἶναι τρίκλιτη βασιλική μέ τροῦλο πού φέρει στά ἀνατολικά…

032 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΑΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΑΣ Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς ἀνεγέρθηκε στην Βαμβακούσα Σερρῶν περίπου τό 1930 σύμφωνα μέ προφορικές μαρτυρίες ἐνοριτῶν. Τό 1981-84 ἔγιναν ἀνακαινιστικές ἐργασίες καί πρόσφατα προστέθηκε νάρθηκας καί ἀνεγέρθηκε αἴθουσα πνευματικῶν ἐκδηλώσεων. Ἤδη γίνεται ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ μέ τοιχογραφίες βυζαντινῆς τεχνοτροπίας. Παράλληλα μέ τήν καλλιέργεια λειτουργικοῦ φρονήματος καταβάλλονται προσπάθειες γιά τήν πνευματική…

033 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου Ἄνω Βροντοῦς ἀνεγέρθηκε στό ὁμώνυμο ὀρεινόχωριό τό ἔτος 1835 σύμφωνα μέ τήν μαρμάρινη ἐπιγραφή, στήν ὁποία ἀναγράφονται καί τά ὀνόματα τῶν δωρητῶν (Ἰωάννης, Ἀθανάσιος, Βασίλειος) καί ἐγκαινιάσθηκε τό ἔτος 1835. Εἶναι τρίκλιτη βασιλική χωρίς τροῦλο. Τό ὡραῖο ξυλόγλυπτο τέμπλο πού κοσμεῖ τό Ναό συντηρήθηκε ἐξ ὁλοκλήρου,…

034 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΑΙΩΝΟΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΑΙΩΝΟΣ Ὁ βυζαντινός Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἶναι κτίσμα τοῦ 12ου αἰῶνος στόν ἀρχιτεκτονικό τύπο τοῦ σταυροειδοῦς μετά τρούλου Ναοῦ μέ ὄμορφοκεραμοπλαστικό διάκοσμο. Τό παλαιότερο στρῶμα τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ Ναοῦ χρονολογεῖται στά 1171. Οἱ εἰκόνες τοῦ τέμπλου εἶναι τῶν μέσων τοῦ 19ου αἰώνα. Στό διάβατῶν αἰώνων ὁ Ναός κάηκε δύο φορές ἀπό…

035 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝ Στό κέντρο τοῦ δημοτικοῦ διαμερίσματος Ἐμμανουήλ Παπᾶ βρίσκεται ὁ ἱστορικός Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου μέ τό θαυμάσιο ξυλόγλυπτο τέμπλο μέ σπάνιες ξυλόγλυπτες σκηνές ἀπό τῆν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη. Ὁ Ναός ἀνεγέρθηκε τήν 1η Σεπτεμβρίου 1805 ὅπως μαρτυρεῖ ἡ μαρμάρινη ἐντοιχισμένη ἐπιγραφή καί εἶναι ἀρχιτεκτονικοῦ ρυθμοῦ τρίκλιτης…

036 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΤΑΜΥΛΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΤΑΜΥΛΩΝ Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἀνεγέρθηκε τό 1925 ἀπό πρόσφυγες τοῦ Πόντου. Εἶναι μικρῶν διαστάσεων βασιλική μέ τροῦλο. Ἀπό τό 1997 ἄρχισαν ἐργασίες ἐπέκτασης τοῦ Ναοῦ μέ τήν κατασκευή νάρθηκα, ἐπένδυσης ἐξωτερικά μέ πέτρα καί ἁγιογράφησης τοῦ Ναοῦ. Στήν ἐνοριακή αἴθουσα πραγματοποιοῦνται συνάξεις, γίνονται τά μαθήματα τοῦ κατηχητικοῦ σχολείου καί…

037 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΧΑΝΑ Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου ἀνεγέρθηκε στό χωριό Εὐαγγελίστρια τοῦ Δήμου Λαχανᾶ το 1952 μέ δαπάνες τοῦ στρατηγοῦ Γεωργίου Δρακοπούλου, σέ ρυθμό βασιλικῆς χωρίς τροῦλο. Τό ἔτος 2005 ἔγιναν ἀνακαινίσεις και προσθήκη αἴθουσας καθώς καί ἑνός παρεκκλησίου πού τιμᾶται στόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου, μέ τήν προσωπική φροντίδα…

038 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ Ὁ παλαιός Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καλῶν Δένδρων δέν γνωρίζουμε πότε ἀνεγέρθηκε, οὔτε πότε ἀκριβῶς καταστράφηκε κατά τούς χρόνους τῶν Βαλκανικῶν πολέμων. Στή θέση του ἀνεγέρθηκε τό 1922 ἀπό τούς ντόπιους καί πρόσφυγες, Θρακιῶτες καί Μικρασιάτες στήν καταγωγή, ἐνορίτες ὁ σημερινός Ναός, ὅπως μαρτυροῦν οἱ ἐπιγραφές τῶν εἰκόνων τοῦ…

039 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑΣ Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἄνω Καμήλας ἀνεγέρθηκε τό 1987 καί ἐγκαινιάστηκε ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Μάξιμο τόν ἑπόμενο χρόνο. Εἶναι ἀρχιτεκτονικοῦ ρυθμοῦ ἐγγεγραμμένου σταυροειδοῦς μετά τρούλου καί τό ἐσωτερικό τοῦ Ναοῦ κοσμεῖται ἀπό ὡραῖες τοιχογραφίες πού ἔγιναν τό 2006. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική…

040 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κάτω Καμήλας ἀνεγέρθηκε τό 1957, σύμφωνα μέ προφορικές μαρτυρίες ἐνοριτῶν σέ θέση ὅπου προϋπῆρχε παλαιότερος Ναός, ὁ ὁποῖος κατεδαφίστηκε λόγῳ τῆς φθορᾶς πού ἐπέφερε ὁ πανδαμάτορας χρόνος. Ὁ Ναός εἶναι τρίκλιτη καμαροσκεπής βασιλική ἄνευ τρούλου καί ἐγκαινιάσθηκε στίς 3 Δεκεμβρίου τοῦ 1967 ἀπό τόν…

041 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΠΕΡΗΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΠΕΡΗΣ Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Καρπερῆς θεμελιώθηκε τήν 31η Μαΐου τοῦ 1967 ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαμένη), καί ἀνεγέρθηκε ἐξ ὁλοκλήρου, κόποις καί δαπάναις τῶν ἐνοριτῶν. Ἡ ἀνέγερσή του ὁλοκληρώθηκε τό 1984 καί ἐγκαινιάσθηκε τήν 21η Σεπτεμβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Μάξιμο. Εἶναι ἐγγεγραμμένος…

042 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ  ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κεφαλοχωρίου ἀνεγέρθηκε τό 1965. Εἶναι μικρή βασιλική ἄνευ τρούλου. Ἐγκαινιάσθηκε στίς 30 Νοεμβρίου τοῦ 2003 ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγο. Πρόσφατα ἔγιναν ἀνακαινιστικές ἐργασίες, ἀνεγέρθηκε ἐνοριακό πνευματικό κέντρο καί ξεκίνησε ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή…

043 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ Σέ θέση ὅπου ὑπῆρχε προγενέστερος Ναός, ὁ ὁποῖος καταστράφηκε ἀπό τόν σεισμό τοῦ 1978, ἀνεγέρθηκε τό 1980 νέος σταυροειδής μετά τρούλου Ἱερός Ναός ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Ὁ Ναός ἐγκαινιάστηκε ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Μάξιμο στίς 6 Ὀκτωβρίου τοῦ 2001. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή…

044 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΡΙΝΟΥ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΡΙΝΟΥ Σέ πολύ μικρή ἀπόσταση ἀπό την πόλη τῶν Σερρῶν, στό ὄμορφο και καταπράσινο προάστιο τοῦ Κρίνου εὑρίσκεται ὁ Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου, ὁ ὁποῖος λειτουργεῖ σχεδόν κάθε Κυριακή. Ἡ λειτουργική διακονία τοῦ λαοῦ μαζί μέ τήν ἔμπρακτη φιλανθρωπία συνιστοῦν τούς δύο ἄξονες τοῦ ἔργου πού ἐπιτελεῖται. Ἐπιμελητής τοῦ Ἱ.Ναοῦ εἶναι ὁ…

045 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ Ὁ πλινθόκτιστος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κουμαριᾶς πού ὑπῆρχε μέχρι τό 1952 κατεδαφίστηκε καί στή θέση ἐκείνου ἀνεγέρθηκε ὁ σημερινός μέ φροντίδα τοῦ τότε ἐφημερίου π. Ἰωάννου Καλφοπούλου. Στίς 4 Ἰουνίου τοῦ 1970 ἐγκαινιάσθηκε ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαμένη), ἐφημερεύοντος τοῦ ἱερέως Γεωργίου Κυριακίδη. Ἡ ἁγιογράφηση…

046 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ Ὁ παλαιός πλινθόκτιστος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Κωνσταντινάτου πού ὑπῆρχε μέχρι τό 1950 κατεδαφίστηκε καί στή θέση ἐκείνου ἀνεγέρθηκε ὁ σημερινός μέ φροντίδα τοῦ τότε ἐφημερίου καί προσωπική ἐργασία τῶν ἐνοριτῶν. Στίς 12 Μαΐου τοῦ 1968 ἐγκαινιάσθηκε ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαμένη). Παράλληλα μέ τή συμμετοχή…

047 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΑΧΑΝΑ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΑΧΑΝΑ Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Λαχανᾶ ἀνεγέρθηκε τό 1952 καί ἐγκαινιάσθηκε ἀπό τόν Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαμένη). Τό 1982 προστέθηκε νάρθηκας καί ὁ Ναός ἱστορήθηκε μέ ἁγιογραφίες. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισμό τῶν ἐνοριτῶν…

048 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩ ΛΕΥΚΩΝΑ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩ ΛΕΥΚΩΝΟΣ Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου εἶναι κτισμένος σέ περίοπτη θέση στό κέντρο τοῦ χωριοῦ Ἄνω Λευκώνας. Ἀνεγέρθηκε στήν δεύτερη δεκαετία τοῦ περασμένου αἰώνα μέ προσωπική ἐργασία τῶν ἐνοριτῶν καί ἔλαβετήν ὁριστική του μορφή τό 1938. Ἀρχιτεκτονικά εἶναι τρίκλιτη βασιλική μέ τροῦλο, ἡ ὁποῖα ὑπέστη μετατροπές μέ…

049 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΤΩ ΛΕΥΚΩΝΟΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΤΩ ΛΕΥΚΩΝΟΣ Σέ κοντινή ἀπόσταση ἀπό τίς Σέρρες βρίσκεται ἡ κωμόπολη τοῦ Λευκώνα. Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου ἀνεγέρθηκε μεταξύ τῶν ἐτῶν 1908 – 1912 ἀπό κάποιον ἀξιωματικό τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. Γιά τίς λατρευτικές ἀνάγκες τῶν ἐνοριτῶν ἀνεγείρεται ἤδη νέος Ἱερός Ναός πού θά τιμᾶται ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ἁγίου Βασιλείου. Παράλληλα…

050 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙΟΥ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙΟΥ Ὁ Ἱερός Ναός τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν ἀνεγέρθηκε τό ἔτος 1856. Εἶναι τρίκλιτη καμαροσκεπής βασιλική μέ κόγχη στήν ἀνατολική πλευρά τοῦ Ναοῦ. Τό 1965 προστέθηκε ἕνας βοηθητικός χῶρος ὅπου στεγάζεται τό γραφεῖο τοῦ Ναοῦ καί λίγο ἀργότερα ὁ νάρθηκας. Τό 2006 ἔγιναν ἀνακαινιστικές ἐργασίες καί προστέθηκε ὁ ἐξω νάρθηκας. Παράλληλα μέ τή…

051 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΣΟΚΩΜΗΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΣΟΚΩΜΗΣ Σύμφωνα μέ τό χειρόγραφο σημειωματάριο τοῦ μακαριστοῦ πατρός Ἰωάννου Παπαδοπούλου ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μεσοκώμης θεμελιώθηκε στίς 5 Μαΐου τοῦ 1924 καί ἡ πρώτη Λειτουργία τελέστηκε στίς 15 Αὐγούστου τοῦ 1925, ἀνήμερα τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Εἶναι τρίκλιτη καμαροσκεπής βασιλική.  Κατά τά ἔτη 1987-89 ἔγιναν ἀνακαινιστικές ἐργασίες, προστέθηκε ἐξωνάρθηκας,…

052 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Μετάλλων ἀνεγέρθηκε τό 1953 μέ κόπους καί δαπάνες τῶν κατοίκων τῆς ἐνορίας. Εἶναι μονόκλιτη βασιλική πού ἐγκαινιάσθηκε στίς 12-5-1971 ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαμένη). Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 20,9 χλμ.

053 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Μετοχίου ἀνεγέρθηκε τό 1962 καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1963. Ἡ πνευματική καί ἐνοριακή δραστηριότητα ἀφορᾶ στήν τέλεση ὅλων τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν. Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Πάππος Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 14 χλμ. Τηλ. (23210) 46653 T.K. 62100

054 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἄνω Μητρουσίου ἀνεγέρθηκε μόλις τό 1997. Στίς 13 Νοεμβρίου τοῦ ἴδιου ἔτους ἔγινε ἡ θεμελίωσή του καί τά ἐγκαίνιά του τελέσθηκαν στίς 28 Ἰουνίου 2003 ἀπό τόν Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγο. Ἡ ἐνοριακή δραστηριότητα ἀφορᾶ στήν τέλεση ὅλων τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, στήν…

055 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ Στό κέντρο τοῦ δημοτικοῦ διαμερίσματος Κάτω Μητρουσίου εὑρίσκεται ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. Ὁ Ναός κτίσθηκε τό 1853, ὅπως μαρτυρεῖ ἡ μαρμάρινη ἀνάγλυφη πλάκα πού εἶναι ἐντοιχισμένη. Ὁ Ναός εἶναι ρυθμοῦ τρίκλιτης βασιλικῆς ἄνευ τρούλου μέ νάρθηκα στά δυτικά καί κοσμεῖται μέ ἐλάχιστες ἁγιογραφίες πού ἔγιναν…

056 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΟΝΟΒΡΥΣΕΩΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΟΝΟΒΡΥΣΕΩΣ Στό κέντρο τοῦ δημοτικοῦ διαμερίσματος Μονοβρύσεως βρίσκεται κτισμένος ὁ Ἱερός Ναός τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου.Ὁ Ναός εἶναι τρίκλιτη βασιλική μέ τροῦλο. Ἀνεγέρθηκε τό 1985 καί ἐγκαινιάσθηκε στίς 14 Μαΐου τοῦ 2006 ἀπό τόν Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγο. Ἡ πνευματική καί ἐνοριακή δραστηριότητα ἀφορᾶ στήν τέλεση ὅλων τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, στή φιλανθρωπική…

057 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑΣ Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ δημοτικοῦ διαμερίσματος Μονοκκλησιᾶς εἶναι ἀφιερωμένος στούς Ἰσαποστόλους Ἁγίους Κωνσταντῖνο καί Ἑλένη. Ἀνεγέρθηκε τό 1955 καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1975 ἀπό τόν Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαμένη). Ἡ πνευματική δραστηριότητα τῆς ἐνορίας ἀφορᾶ στήν τέλεση ὅλων τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν. Κάθε Δευτέρα τελεῖται ἡ παράκληση τῶν ἁγίων…

058 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Νεοχωρίου θεμελιώθηκε στίς 22 Φεβρουαρίου τοῦ 1970 καί ἐγκαινιάστηκε στίς 2 Σεπτεμβρίου 1972 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαμένη). Ἁγιογραφεῖται ἐσωτερικά ἀπό τό 2005 ὡς σήμερα μέ τήν συνδρομή τῶν ἐνοριτῶν. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία…

059 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΞΗΡΟΤΟΠΟΥ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΞΗΡΟΤΟΠΟΥ Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ξηροτόπου ἀνεγέρθηκε τό 1837, εἶναι ρυθμοῦ βασιλικῆς ἄνευ τρούλου καί διακοσμεῖται ἐσωτερικά ἀπό ὄμορφες τοιχογραφίες. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισμό τῶν ἐνοριτῶν μέ τήν λειτουργία κύκλου μελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Στήν ἐνορία…

060 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΟΙΝΟΥΣΑΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΟΙΝΟΥΣΑΣ Ὁ Ἱερός Ναός τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Οἰνούσας ἀνεγέρθηκε τό 1968 καί ἐγκαινιάσθηκε στίς 15 Σεπτεμβρίου τοῦ 1991 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Μάξιμο. Πρόσφατα ἔγιναν ἀνακαινιστικές ἐργασίες καί προστέθηκε νέο κωδωνοστάσιο. Εἶναι κοσμημένος μέ ὡραῖες ἁγιογραφίες βυζαντινῆς τεχνοτροπίας. Συνέχεια τῆς λειτουργικῆς ζωῆς τῆς ἐνορίας ἀποτελεῖ ἡ πνευματική καί φιλανθρωπική…