061 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΟΡΕΙΝΗΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΟΡΕΙΝΗΣ Ἡ Ἄνω Ὀρεινή εἶναι τό ἕνα ἀπό τά δύο χωριά πού ἀποτελοῦν τήν κοινότητα τῆς Ὀρεινῆς. Βρίσκεται σέ ἀπόσταση 18 χιλιομέτρων ἀπό τίς Σέρρες. Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος κτίσθηκε στίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰῶνος, χωρίς νά εἶναι γνωστό πότε ἀκριβῶς ἀνεγέρθηκε. Ὁ Ναός εἶναι τρίκλιτη βασιλική μέ νάρθηκα…

062 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΤΩ ΟΡΕΙΝΗΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΤΩ ΟΡΕΙΝΗΣ Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Μαρίνας Κάτω Ὀρεινῆς χτίστηκε τό 1836 ὅπως μαρτυρεῖ ἡ ἐντοιχισμένη μαρμάρινη ἐπιγραφή, σέ ρυθμό βασιλικῆς χωρίς τροῦλο. Λόγῳ τῆς φθορᾶς ἀπό τό χρόνο ὁ Ναός δέχθηκε ἀνακαινίσεις καί προσθῆκες μέ τήν κατασκευή νάρθηκα, ἐξωνάρθηκα στή νότια πλευρά τοῦ Ναοῦ καί γραφείου. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή…

063 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου εἶναι κτισμένος στό κέντρο τοῦ Παλαιοκάστρου. Ἀνεγέρθηκε τό 1983 καί ἕνα χρόνο ἀργότερα ἐγκαινιάσθηκε ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Μάξιμο. Εἶναι ρυθμοῦ τρίκλιτης καμαροσκεποῦς βασιλικῆς μέ γυναικωνίτη. Πρόσφατα ἀνεγέρθηκε ἐνοριακό πνευματικό κέντρο, ἐνῶ ἄμεσης προτεραιότητας εἶναι ἡ διακόσμηση τοῦ Ναοῦ…

064 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Ὁ ἀρχικός Ἱερός Ναός τοῦ Παραλιμνίου πού εἶχαν κτίσει οἱ Μικρασιάτες πρόσφυγες κάτοικοι τῆς ἐνορίας κατεδαφίστηκε λίγο μετά τόν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σέ κοντινή θέση ἔχει ἀνεγερθεῖ ὁ σημερινός Ναός. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισμό τῶν ἐνοριτῶν…

065 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ Στό κέντρο τοῦ δημοτικοῦ διαμερίσματος τῆς Πενταπόλεως βρίσκεται ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, ὁ ὁποῖος ἀνεγέρθηκε τό 1909 καί εἶναι ρυθμοῦ βασιλικῆς μέ τροῦλο. Ἡ ἐνορία ἀγωνίζεται νά ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λειτουργική ζωή. Στήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ὑπάρχουν πέντε Ἱερά Παρεκκλήσια, τῆς…

066 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΠΟΝΙΑΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΠΟΝΙΑΣ Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου βρίσκεται στό κέντρο τοῦ χωριοῦ Πεπονιά, σέ περίοπτη θέση. Σύμφωνα μέ τήν ἐντοιχισμένη μαρμάρινη ἐπιγραφή κτίσθηκε τό ἔτος 1939 καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1967. Εἶναι σταυροειδής τετρακιόνιος Ναός μέ τροῦλο καί νάρθηκα καί ἡ ἱστόρησή του μέ ἁγιογραφίες βρίσκεται σέ ἐξέλιξη. Ἡ ἐνορία ἀγωνίζεται νά ἐπιτελεῖ…

067 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΒΑΤΑ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΒΑΤΑ Στό κέντρο τοῦ δημοτικοῦ διαμερίσματος Προβατᾶ βρίσκεται ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ὁ Ναός θεμελιώθηκε τό 1936 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο Μεγγρέλη καί ἐγκαινιάσθηκε ἀπό τόν ἴδιο στίς 3 Μαΐου τοῦ 1959. Εἶναι σταυροειδής μέ τροῦλο Ναός μέ μεταγενέστερη προσθήκη νάρθηκα. Ἡ διακόσμηση τοῦ Ναοῦ μέ…

068 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Νέου Σκοποῦ ἀνεγέρθηκε τό 1930, σύμφωνα μέ προφορικές μαρτυρίες ἐνοριτῶν. Ὁ Ναός εἶναι τρίκλιτη καμαροσκεπής βασιλική ἄνευ τρούλου καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1950 ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντίνο (Μεγγρέλη). Ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ ἔγινε τό 1971 ἀπό τόν ἁγιογράφο Γ. Ζλατάνη. Πρόσφατα…

069 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣΗΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣΗΣ Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Σκοτούσης ἄρχισε νά κτίζεται τό 1920 καί ἀποπερατώθηκε τό 1927, ὅπως βεβαιώνουν οἱ γεροντότεροι κάτοικοι τῆς ἐνορίας, ἀλλά καί εἰκόνες τοῦ τέμπλου οἱ ὁποῖες φέρουν τήν ἡμερομηνία τῆς ἀποπερατώσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Ὁ Ἱερός Ναός ἐγκαινιάστηκε ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντίνου (Μεγγρέλη). Κατά…

070 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ Ὁ Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκουτάρεως ἀνεγέρθηκε στά μέσα περίπου τοῦ 19ου αἰώνα καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1967 ὅπως ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τήν ἐπιγραφή ἱστόρησης. Εἶναι βασιλική μέ τροῦλο στήν ὁποία προστέθηκε νάρθηκας τό 1989. Ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ ὁλοκληρώνεται σύντομα. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ…

071 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ Τό δημοτικό διαμέρισμα Νέου Σουλίου βρίσκεται σέ κοντινή ἀπόσταση ἀπό τήν πόλη τῶν Σερρῶν. Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου ἀνεγέρθηκε καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1836, σύμφωνα μέ παλαιές προφορικές μαρτυρίες. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισμό τῶν…

072 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Στρυμονικοῦ ἀνεγέρθηκε τό 1703. Ὁ Ναός ὑπέστη καταστροφή ἀπό ἐμπρησμό πού συνέβη στίς 12 Φεβρουαρίου τοῦ 1982. Στήν ἐνορία ὑπάρχει καί ἕτερος Ἱερός Ναός τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου. Εἶναι σταυρεπίστεγη βασιλική μέ τροῦλο, ἡ ὁποία θεμελιώθηκε τό 1950 καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1972. Παράλληλα μέ…

073 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΥΚΙΑΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΥΚΙΑΣ Ὁ Ἱερός Ναός Τιμίου Σταυροῦ Συκιᾶς ἀνεγέρθηκε τό 1955, κόποις καί δαπάναις τῶν κατοίκων τῆς ἐνορίας. Εἶναι μονόκλιτη βασιλική μικρῶν διαστάσεων πού φέρει ἁγιογραφίες σέ ὅλες τίς ἐπιφάνειές της. Λίγο ἔξω ἀπό τό χωριό εἶναι κτισμένο τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου. Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Άγγελος Γκίκας Ἀπόσταση…

074 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΡΟΛΟΗΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΡΟΛΟΗΣ Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Τυρολόης ἀνεγέρθηκε τό ἔτος 1947 καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1984 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης κυρό Μάξιμο. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισμό τῶν ἐνοριτῶν μέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου…

075 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΧΙΟΝΟΧΩΡΙΟΥ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΧΙΟΝΟΧΩΡΙΟΥ Σέ ἀπόσταση 12 περίπου χλμ. βορείως τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν εὑρίσκεται τό γραφικό χωριό τοῦ Χιονοχωρίου τό ὁποῖο ἐπ΄ἐσχάτων καί πάλι κατοικήθηκε. Στό κέντρο τοῦ πετρόκτιστου ὀρεινοῦ χωριοῦ ὑψώνεται ὁ Ἱ. Ναός τῶν ἁγίων Ἀναργύρων. Πρόκειται γιά μιά τρίκλητη βασιλική τοῦ 19ου αἰῶνος. Στο εἰκονοστάσιο ἔχουν ἐνσωματωθεῖ τμήματα ἀπό παλαιότερο τέμπλο…

076 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ Ὁ νέος Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος στό δημοτικό διαμέρισμα Χριστοῦ ἀνεγέρθηκε τό 1986 προκειμένου νά καλύψει τίς αὐξημένες λατρευτικές ἀνάγκες τῶν ἐνοριτῶν, καθώς ὁ προγενέστερος Ναός πού κτίσθηκε τό 1930 ἦταν μικρός. Ἐγκαινιάσθηκε τήν 1η Ἀπριλίου τοῦ 1995 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Μάξιμο. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή…

077 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥ Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Χρυσοῦ ἀνεγέρθηκε στάμέσα περίπου τοῦ 19ου αἰώνα, ὅπως ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τίς ἐπιγραφές ἱστόρησης πού φέρουν οἱ φορητές εἰκόνες. Εἶναι βασιλική μετά τρούλου πού ὑπέστη πολλές ἀνακαινίσεις κατά καιρούς. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Στήν ἐνορία τοῦ…

078 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ ἀνεγέρθηκε στήν κωμόπολη τοῦ Ψυχικοῦ τό 1930, ἐφημερεύοντος τοῦ Ἀλεξάνδρου Χρήστου μέ τήν συνδρομή τῶν προσφύγων, πού εἶχαν ἐγκατασταθεῖ στήν ἐνορία ἀπό τό Ἀϊνάτο τῆς Προύσης τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ὁ Ναός εἶναι ἐγγεγραμμένος σταυροειδής μετά τρούλου καί κτίσθηκε σέ ἀνάμνηση…

079 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης εἶναι τό σημαντικότερο μνημεῖο στήν Νιγρίτα καί στήν εὐρύτερη περιφέρεια αὐτῆς, ἀπό ἀπόψεως ἱστορικῆς ἀλλά καί ἀρχιτεκτονικῆς. Ἡ ἀφαίρεση τῶν ἐπιχρισμάτων καί ἡ ἀνάδειξη τῆς λίθινης τοιχοποιίας ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Ναός ἔχει φτάσει στήν σημερινή του μορφή προοδευτικά, σέ τρεῖς φάσεις. Ἡ τελευταία ἐπέμβαση χρονολογεῖται…

080 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Νιγρίτης ἀνεγέρθηκε τό 1906, σύμφωνα μέ τήν ἐντοιχισμένη ἐπιγραφή, σέ θέση παλαιοτέρου Ναοῦ. Ὁ Ναός εἶναι τρίκλιτη καμαροσκεπής βασιλική ἄνευ τρούλου καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1950 ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντίνο (Μεγγρέλη). Κατά τό παρελθόν ἔγιναν πολλές ἐργασίες συντήρησης καί ἀνακαίνισης τοῦ Ναοῦ….

081 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς τοῦ ὁμωνύμου δημοτικοῦ διαμερίσματος ἀποπερατώθηκε τό ἔτος 1894 σύμφωνα μέ μαρτυρία ἐπιγραφῆς στό Ναό. Τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τελέσθηκαν στίς 9 Ὀκτωβρίου 2009 ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγο. Ὁ ἀρχιτεκτονικός ρυθμός τοῦ Ναοῦ εἶναι καμαροσκεπής βασιλική μέ τρία κλίτη. Παράλληλα…

082 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Στή θέση τοῦ προγενέστερου Ἱεροῦ Ναοῦ, πιθανόν τοῦ 1922, ὅπως μαρτυροῦν οἱ ἐπιγραφές πού φέρουν οἱ φορητές εἰκόνες τοῦ τέμπλου, πού κατεδαφίστηκετό 1972, ἀνεγέρθηκε ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στο ὁμώνυμο δημοτικό διαμέρισμα κατά τά ἔτη 197374 σέ ρυθμό βασιλικῆς χωρίς τροῦλο. Ὁ Ναός ἐγκαινιάσθηκε στίς 8…

083 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀηδονοχωρίου εἶναι τρίκλιτη βασιλική τοῦ 19ου αἰώνα μέ αξιόλογο ξυλόγλυπτο καί ἐπιχρυσομένο τέμπλο μέ Δεσποτικές ρἰκόνες ἐξαιρετικῆς τέχνης. Πρόσφατα ἔγιναν ἀναστηλωτικές ἐργασίες στό κωδωνοστάσιο. Παράλληλα μέ τή διακονία τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Λειτουργεῖ κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς καί κατηχητικό σχολεῖο. Ἐφημέριος…

084 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝ Ἡ κεραμοσκεπής βασιλική τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμπέλων ἀνεγέρθηκε κατά τό 1929. Κατά τό 1979 ἀνακαινίσθηκε καθώς ὑπέστη κάποιες ζημιές ἀπό τόν σεισμό πού ἔγινε τό 1978. Ἡ πνευματική καί ἐνοριακή δραστηριότητα ἀφορά στήν τέλεση ὅλων τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, στήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου μελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Στήν ἐνορία σώζεται καί…

085 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΘΗΣ

 Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΘΗΣ Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἀνθῆς ἀνεγέρθηκε πρίν τό 1955 καί εἶναι τρίκλιτη βασιλική κεραμοσκεπής. Ἡ ἀγιογράφηση τοῦ Ναοῦ ἔγινε τό 1990. Παράλληλα μέ τή πνευματική καί λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισμό τῶν ἐνοριτῶν μέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου. Ὑπεύθυνος Σταυροφόρος…

086 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΧΙΝΟΥ

 Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΧΙΝΟΥ Οἱ κάτοικοι τοῦ δημοτικοῦ διαμερίσματος τοῦ Ἀχινοῦ ἐγκαταστάθηκαν στήν περιοχή τόν 17ο αἰώνα ὅπου ὑπῆρχε ἡ λίμνη τῆς Κερκινίτιδος, ἡ ὁποία ἀποξηράνθηκε τό 1935. Οἱ ἐκτάσεις πού προέκυψανἀπό τήν ἀποξήρανση δόθηκαν στούς πρόσφυγες ἀπό τόν Πόντο πού ἐγκαταστάθηκαν στό χωριό. Ὁ Ἱερός Ναός τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἀνεγέρθηκε…

087 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΒΑΡΙΚΟΥ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΒΑΡΙΚΟΥ Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος Βαρικοῦ εἶναι τρίκλιτη κεραμοσκεπής βασιλική πού ἀνεγέρθηκε τό 1960 περίπου. Ὁ Ναός ὡραΐζεται ἐσωτερικά μέ ἁγιογραφίες. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ο π. Γεώργιος Τσιλιμπώνης Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 30,2 χλμ. Τηλ. (23210)…

088 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΒΕΡΓΗΣ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤOY ΗΛΙOY ΒΕΡΓΗΣ Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Προφήτου Ἠλιού Βέργης ἀνεγέρθηκε τά ἔτη 1979-1982, ὅπως μαρτυρεῖ καί ἡ μαρμάρινη ἐπιγραφή πού βρίσκεται στόν ἐξωνάρθηκα τοῦ Ναοῦ. Ἐγκαινιάστηκε στίς 13 Νοεμβρίου 1982 καί εἶναι σταυροειδής μέ τροῦλο. Ἁγιογραφεῖται ἐσωτερικά ἀπό τό 1982 ἕως σήμερα μέ τήν συνδρομή τῶν ἐνοριτῶν. Τό 2002 πλακοστρώθηκε ὁ προαύλιος χῶρος…

089 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Δάφνης ἀνεγέρθηκε καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1926 σύμφωνα μέ προφορικές μαρτυρίες ἐνοριτῶν. Πρόσφατα ἔγιναν ἀπαραίτητες ἀνακαινιστικές ἐργασίες καί κοσμήθηκε μέ ἁγιογραφίες. Παράλληλα μέ τή λατρευτική καί πνευματική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Στήν ἐνορία ὑπάγονται δύο Παρεκκλήσια: τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί τῆς Γεννήσεως…

090 -ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Δημητριτσίου θεμελιώθηκε στίς 23 Σεπτεμβρίου τοῦ 1956 καί ἐγκαινιάσθηκε στίς 14 Νοεμβρίου τοῦ 1976. Πρόσφατα ἀνακαινίστηκε, δημιουργήθηκε σολέας καί ἄρχισε ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ. Παράλληλα μέ τή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Στήν ἐνορία λειτουργεῖ κατηχητικό σχολεῖο καί κύκλος μελέτης Ἁγίας…

091 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Στό κέντρο τοῦ δημοτικοῦ διαμερίσματος Εὐκαρπίας βρίσκεται ὁ Ἱερός Ναός τῶν Μεγάλων Ταξιαρχῶν. Ὁ Ναός κτίσθηκε τό 1804 καί εἶναι ρυθμοῦ τρίκλιτης βασιλικῆς μέ δίρριχτη στέγη. Λόγω τῆς παλαιότητάς του ἀνακαινίστηκε τό 1972 καί διακοσμήθηκε μέ ἁγιογραφίες πού ἔγιναν τό 2000. Ἡ ἐνορία ἀγωνίζεται νά ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο παράλληλα…

092 -ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ Στό κέντρο τοῦ δημοτικοῦ διαμερίσματος Ζερβοχωρίου βρίσκεται ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου. Ὁ Ναός κτίσθηκε τό 1983, εἶναι ρυθμοῦ τρίκλιτης βασιλικῆς μέ τροῦλο καί κοσμεῖται μέ ἁγιογραφίες πού ἔγιναν τό 1986. Ἡ ἐνορία ἀγωνίζεται νά ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο παράλληλα μέ τό καθαρώς ἁγιαστικό καί λειτουργικό ἔργο. Ἐφημέριος τοῦ…

093 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ Σύμφωνα μέ προφορικές μαρτυρίες τῶν ἐνοριτῶν ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Θερμῶν ἀνεγέρθηκε τό 1950 καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1952. Ἡ ἐνορία ἀγωνίζεται νά ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο παράλληλα μέ τή λειτουργική διακονία. Κάθε Τετάρτη τελεῖται ἱερά παράκληση. Στήν ἐνορία ὑπάγεται καί τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα. Ἐφημέριος τοῦ…

094 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΒΗΡΩΝ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΒΗΡΩΝ Ἡ ἱστορική πορεία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἶναι συνυφασμένη μέ τήν πορεία τῶν κατοίκων τοῦ δημοτικοῦ διαμερίσματος τῶν Ἰβήρων στό διάβα τῶν χρόνων. Μετά τή Μικρασιατική καταστροφή τοῦ 1922, 200 οἰκογένειες περίπου ξεριζωμένων Ἑλλήνων ἐγκαταστάθηκαν στήν περιοχή. Πότε ἀκριβῶς ἀνεγέρθηκε ὁ Ναός δέν εἶναι γνωστό. Μπορεῖ ὅμως νά προσδιοριστεῖ,…

095 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΟΥ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΟΥ Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Καστανοχωρίου ἀνεγέρθηκε τό 1955 καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1965 ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαμένη). Εἶναι σταυροειδής χωρίς τροῦλο Ναός μέ μεταγενέστερη προσθήκη νάρθηκα. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Σέ κοντινή θέση πρός τό…

096 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΑΣΤΡΙΟΥ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΑΣΤΡΙΟΥ Ὁ Ἱερός Ναός Μεγάλων Ταξιαρχῶν Καστρίου ἀνεγέρθηκετό 1854 σέ προυπάρχοντα ὑστεροβυζαντινό Ναό καί εἶναι ρυθμοῦ τρίκλιτης βασιλικῆς. Λόγω τῆς παλαιότητάς του διακοσμήθηκε μέ ἁγιογραφίες τό 2000 καί ἀνακαινίστηκε τό 2008. Τήν φροντίδα τοῦ ἱστορικοῦ Ναοῦ, πού ἔχει ἀνακηρυχθεῖ διατηρητέο μνημεῖο ἔχει ὁ Οἰκονόμος Δημήτριος Ταβλαρίδης. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 50 χλμ.

097 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΑΓΚΑΔΙΟΥ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΑΓΚΑΔΙΟΥ Ὁ πρῶτος Ἱερός Ναός πρός τιμή τῆς Κυρίας Θεοτόκου στό Λαγκάδι ἀνεγέρθηκε τό 1730 σύμφωνα μέ τήν ἐντοιχισμένη μαρμάρινη ἐπιγραφή καί βρίσκεται σέ θέση ὅπου ἦταν κτισμένο τό παλαιό χωριό. Ἀπό τόν Ναό πού καταστράφηκε καί λεηλατήθηκε ἀρκετές φορές κατά τήν περίοδο τῆς γερμανικῆς κατοχῆς καί στά χρόνια τοῦ ἐμφυλίου πολέμου…

098 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΥ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΥ Ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Τιμίου Προδρόμου Λευκοτόπου θεμελιώθηκε τόν Μάρτιο τοῦ 2005 καί ἐγκαινιάστηκε στίς 10 Μαΐου τοῦ 2008 ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγο. Εἶναι βασιλική μέ τρία κλίτη καί κοσμεῖται στό μεγαλύτερο μέρος ἀπό ἁγιογραφίες. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ…

099 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος Λιβαδοχωρίου ἀνεγέρθηκε κατά τήν δεκαετία τοῦ 1960 καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1970 ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαμένη). Στό Ναό προστέθηκε τό 2003 νάρθηκας. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ…

100 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΛΥΓΑΡΙΑΣ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΛΥΓΑΡΙΑΣ Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Λυγαριᾶς τιμᾶται ἐπ’ ὀνόματι τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Ἀνεγέρθηκε τό 1978 καί ἐγκαινιάσθηκε στίς 15 Φεβρουαρίου τοῦ 1989 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Μάξιμο. Ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ εἶναι ἡμιτελής καί πρός τό παρόν περιορίζεται στό χῶρο τοῦ ἱεροῦ Βήματος, στόν…

101 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου εἶναι κτισμένος στό κέντρο τῆς κωμόπολης τῆς Μαυροθαλάσσης. Ἀνεγέρθηκετό 1969 ἐφημερεύοντος τοῦ ἱερέα Σάββα Χαλινδαρίδη καί ἐγκαινιάσθηκε ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαμένη) στίς 10 Ὀκτωβρίου τοῦ 1973. Εἶναι ρυθμοῦ τρίκλιτης καμαροσκεποῦς σταυροειδοῦς βασιλικῆς. Πρόσφατα ἀνεγέρθηκε ἐνοριακό πνευματικό κέντρο. Στήν ἐνορία λειτουργοῦν…

102 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΚΛΕΙΑΣ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΚΛΕΙΑΣ Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου κτισμένος τό 1835 βρίσκεται σέ περίοπτη θέση στό κέντρο τοῦ χωριοῦ τῆς Νικόκλειας. Τό 1904 ὑπέστη σοβαρές ζημιές ἀπό φωτιά καί τόν ἑπόμενο χρόνο ἔγιναν ἀνακαινιστικές ἐργασίες. Ὁ Ναός εἶναι διακοσμημένος ἐσωτερικά μέ ἁγιογραφίες πού ἱστορήθηκαν πρόσφατα. Στήν ἐνορία λειτουργοῦν κατηχητικό σχολεῖο…

103 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΟΡΕΣΚΕΙΑΣ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΟΡΕΣΚΕΙΑΣ Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Μεταμορφώσεως Ὀρέσκειας κτίσθηκε τό 1923 καί εἶναι βασιλική μέ δίρριχτη στέγη. Ὁ Ναός ἀνακαινίστηκε τό 1985 καί ἕνα τμῆμα του διακοσμήθηκε μέ ἁγιογραφίες τό 2005. Στήν ἐνορία ἀνήκει τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 41,1 χλμ. T.K. 62200

104 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ Ὁ Ἱερός Ναός πού τιμᾶται ἐπ’ ὀνόματι τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου ἀνεγέρθηκε στό Πατρίκι τό 1958 καί εἶναι σταυροειδής βασιλική καμαροσκεπής. Τό 2008 ἔγιναν ἀνακαινιστικές ἐργασίες μέ μετατροπή τοῦ Ναοῦ ἀπό τρίκλιτη σέ μονόκλιτη δρομική βασιλική. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Στην…

105 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ Τό χωριό Πύργος ὀφείλει τήν ὀνομασία του σέ παλαιό πύργο πού ὑπῆρχε πλησίον τοῦ Ναοῦ καί ὁ ὁποῖος δυστυχῶς δέν σώζεται σήμερα. Ὁ Ἱερός Ναός εἶναι κτίσμα τοῦ 18ου αἰώνα καί ἀρχιτεκτονικοῦ ρυθμοῦ τρίκλιτης βασιλικῆς. Γιά τίς αὐξημένες λατρευτικές ἀνάγκες τῶν ἐνοριτῶν ἀνεγέρθηκε τό 1979 νέος Ἱερός Ναός ἐπ’ ὀνόματι τῆς…

106 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΗΣΑΜΙΑΣ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΗΣΑΜΙΑΣ Ὁ Ἱερός Ναός τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων Σησαμιᾶς ἀνεγέρθηκε τό 1836. Λίγα χρόνια ἀργότερα καί συγκεκριμένα τό 1850 πυρπολήθηκε καί ἀνακατασκευάστηκε τό 1856. Ὁ Ναός ἀνακαινίστηκε στά μέσα τοῦ περασμένου αἰώνα καί φέρει σύγχρονη ἁγιογράφηση. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται…

107 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Σιτοχωρίου ἀνεγέρθηκε περίπου τό 1765 σύμφωνα μέ τά κεραμικά πλακίδια πού εἶναι ἐντοιχισμένα στήν ἀνατολική πλευρά τοῦ Ναοῦ. Ὁ Ναός ἀνακαινίσθηκε τό 1953 καί τό 1978 ἔγινε καθαρισμός καί συντήρηση τῶν τοιχογραφιῶν. Παράλληλα μέ τή λειτουργική ζωή καί ὡς καρπός αὐτῆς ἐπιτελεῖται φιλανθρωπικό ἔργο. Στήν…

108 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΡΠΝΗΣ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΡΠΝΗΣ Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου Τερπνῆς ἀνεγέρθηκε τό 1740, ὅπως μαρτυρεῖται στό ἐγκαίνιο τῆς Ἁγίας Τραπέζης. Ὁ Ναός κάηκε καί καταστράφηκε ἐπί τουρκοκρατίας καί ἀνεγέρθηκε ἐκ νέου σέ ρυθμό τρίκλιτης βασιλικῆς. Εἶναι κατάγραφος ἀπό ἁγιογραφίες τοῦ 18ου αἰώνα καί στήν ξύλινη ὀροφή φέρει ὡραῖα διακοσμητικά σχέδια….

109 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΤΕΡΠΝΗΣ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΤΕΡΠΝΗΣ Ὁ Ἱερός Ναός τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν κτίστηκε σέ οἰκόπεδο τῆς τότε Κοινότητας Τερπνῆς τοῦ Δήμου Νιγρίτας, πού παραχωρήθηκε γιά τήν ἀνέγερσή του. Ὁ θεμέλιος λίθος τέθηκε τό 1974 ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νίγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαμένη) καί ὁ Ναός ἀνεγέρθηκε καί ἁγιογραφήθηκε ἐξὁλοκλήρου μέ δαπάνες τοῦ φιλογενοῦς μεγάλου εὐεργέτου τῆς…

110 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΤΡΑΓΙΛΟΥ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΤΡΑΓΙΛΟΥ Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος Τραγίλου ἀνεγέρθηκε τό 1974 καί εἶναι σταυροειδής βασιλική μέ τροῦλο. Ὁ Ναός ἐγκαινιάσθηκε τό 1983 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαμένη). Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Στήν ἐνορία ἀνήκει τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ…

111 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΚΟΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΚΟΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Γεννήσεως Θεοτόκου ἀνεγέρθηκε μεταξύ 1939 καί 1957 σέ θέση ὅπου προϋπῆρχε παλαιότερος μικρός ναός. Εἶναι σταυροειδής μέ τροῦλο Ναός καί ἁγιογραφήθηκε μέ τήν εὐγενική συνδρομή καί χρηματική προσφορά τῶν ἐνοριτῶν. Ἐγκαινιάσθηκε τό 1962. Στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ναοῦ ἀνεγέρθηκε τό 1994 αἴθουσα δεξιώσεων καί γραφεῖο. Παράλληλα μέ…

112 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Τιμίου Προδρόμου Φλαμπούρου ἀνεγέρθηκε τό 1951 καί ἐγκαινιάσθηκε ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Μεγγρέλη). Τό 1980 προστέθηκε νάρθηκας καί ὁ Ναός ἱστορήθηκε μέ ἁγιογραφίες. Μέχρι σήμερα βρίσκεται σέ ἐξέλιξη ἡ ἐπένδυση τοῦ Ναοῦ ἐξωτερικά μέ πέτρα. Στήν ἐνορία λειτουργεῖ κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Κάθε…

113 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΥΜΝΙΚΟΥ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΥΜΝΙΚΟΥ Κοντά στή Νιγρίτα βρίσκεται τό χωριό Χουμνικό. Ὁ Ἱερός Ναός εἶναι ἀφιερωμένος στόν Ἅγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο καί ἀνεγέρθηκε τό ἔτος 1753. Ἐσωτερικά εἶναι ἁγιογραφημένος καί τά τελευταῖα χρόνια ἔχουν γίνει ἐργασίες συντήρησης τοῦ Ναοῦ. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά…

114 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ

Γ’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Στό κέντρο τῆς παραθαλάσσιας κωμοπόλεως τῆς Ἀσπροβάλτας βρίσκεται ὁ περικαλλής Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ὁ σταυροειδής αὐτός μετά τρού λου Ναός ἀνεγέρθηκε τό 1975 καί ἐγκαινιάσθηκε ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντίνου (Καρδαμένη). Ἡ ἐνορία ἀγωνίζεται νά ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λειτουργική ζωή….

115 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΑΣΝΩΝ

Γ’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΑΣΝΩΝ Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου Βρασνῶν εἶναι κτισμένος σέ θέση ὅπου ὑπῆρχε προγενέστερος Ναός. Ἀπό τόν παλαιό ἐκεῖνο Ναό σώζεται μόνο τό κωδωνοστάσιο, στό ὁποῖο εἶναι ἐντοιχισμένη μαρμάρινη ἐπιγραφή πού φέρει τήν ἡμερομηνία 30 Μαρτίου 1868. Ὁ σημερινός Ναός εἶναι τρίκλιτη σταυροειδής βασιλική μέ τροῦλο. Στό Ναό…

116 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΝΕΩΝ ΒΡΑΣΝΩΝ

Γ’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΝΕΩΝ ΒΡΑΣΝΩΝ Ὁ Ἱερός Ναός τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Νέων Βρασνῶν ἀνεγέρθηκε στίς 18 Ἰουνίου 1991. Τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τελέσθηκαν στίς 28 Μαΐου 2000 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Μάξιμο. Εἶναι σταυροειδής μέ τροῦλο Ναός. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ…

117 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΡΔΥΛΙΩΝ

Γ’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΡΔΥΛΙΩΝ Ὁ πρῶτος Ναός πρός τιμήν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων πού κτίσθηκε στό μαρτυρικό χωριό τῶν Νέων Κερδυλίων τό 1951 ὑπέστη σημαντικές φθορές ἀπό τόν σεισμό τοῦ 1978 καί γιά τό λόγο αὐτό κατεδαφίστηκε. Στή θέση του ἀνεγέρθηκε νέος Ἱερός Ναός ἐπ’ ὀνόματι τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική…

118 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΑΝΟΙΞΙΑΣ

Δ’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΑΝΟΙΞΙΑΣ Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀνοιξιᾶς ἀνεγέρθηκε γιά πρώτη φορά τό 1932. Καταστράφηκε ὅμως κατά τήν περίοδο τῆς Γερμανικῆς κατοχῆς τρεῖς φορές. Ἀνεγέρθηκε καί πάλι τό 1972. Ὑπέστη σημαντικές ὅμως ζημιές ἀπό τόν σεισμό πού ἔγινε τό 1978 καί κρίθηκε ἀκατάλληλος γιά χρήση. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή…

119 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ

Δ’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἀρέθουσας ἀνεγέρθηκε τό 1819 καί εἶναι τρίκλιτη βασιλική κεραμοσκεπής. Λόγῳ τῆς παλαιότητας τοῦ Ναοῦ ἔγιναν ἀνακαινιστικές ἐργασίες τό 1950 καί τό 2007. Σέ ἐξέλιξη βρίσκεται ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Ἐφημέριος τοῦ…

120 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΥΚΟΥΔΑΣ

Δ’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΥΚΟΥΔΑΣ Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Λευκούδας ἀνεγέρθηκε τό ἔτος 1952 καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1995 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Μάξιμο τό 1984. Εἶναι τρίκλιτη βασιλική κεραμοσκεπής. Ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ ἄρχισε τό 2005 καί συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ…