061 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΟΡΕΙΝΗΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΟΡΕΙΝΗΣ

Ἡ Ἄνω Ὀρεινή εἶναι τό ἕνα ἀπό τά δύο χωριά πού ἀποτελοῦν τήν κοινότητα τῆς Ὀρεινῆς. Βρίσκεται σέ ἀπόσταση 18 χιλιομέτρων ἀπό τίς Σέρρες. Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος κτίσθηκε στίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰῶνος, χωρίς νά εἶναι γνωστό πότε ἀκριβῶς ἀνεγέρθηκε. Ὁ Ναός εἶναι τρίκλιτη βασιλική μέ νάρθηκα στήν νότια καί δυτική πλευρά. Οἱ εἰκόνες τοῦ τέμπλου εἶναι τῶν μέσων τοῦ 19ου αἰώνα.

Στήν ἐνορία ὑπάγονται δύο Ἱερά Παρεκκλήσια τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καί τῆς Ἀναλήψεως.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ: π. Κωνσταντίνος Μουτσάκης

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 16,7 χλμ.