105 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Τό χωριό Πύργος ὀφείλει τήν ὀνομασία του σέ παλαιό πύργο πού ὑπῆρχε πλησίον τοῦ Ναοῦ καί ὁ ὁποῖος δυστυχῶς δέν σώζεται σήμερα. Ὁ Ἱερός Ναός εἶναι κτίσμα τοῦ 18ου αἰώνα καί ἀρχιτεκτονικοῦ ρυθμοῦ τρίκλιτης βασιλικῆς. Γιά τίς αὐξημένες λατρευτικές ἀνάγκες τῶν ἐνοριτῶν ἀνεγέρθηκε τό 1979 νέος Ἱερός Ναός ἐπ’ ὀνόματι τῆς Ἁγίας Μαρίνης καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1990 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Μάξιμο. Στήν ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ τά μέγιστα συνέβαλε ὁ μακαριστός Ἀρχιμανδρίτης Γεδεών Σουγκάρος.

Ὁ Ναός εἶναι τρίκλιτη σταυροειδής βασιλική μέ τροῦλο. Ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ γίνεται ἀπό τόν ἁγιογράφο Νικ. Γκόλα καί βρίσκεται σέ ἐξέλιξη. Στή δυτική πλευρά τοῦ Ναοῦ, ὅπου ὑπάρχει πηγή φυσικοῦ ὕδατος, ἔχει ἀνεγερθεῖ μικρό ἁγίασμα – ναΰδριο, κατόπιν θαυματουργικῆς θεραπείας νεαροῦ παιδιοῦ ἐκ τοῦ ἀναβλύζοντος ὕδατος. Συνέχεια τῆς λειτουργικῆς ζωῆς τῆς ἐνορίας ἀποτελεῖ ἡ φιλανθρωπική της δραστηριότητα. Στήν πνευματική ἐνίσχυση τῶν πιστῶν συμβάλλει ὁ κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 51 χλμ.
T.K. 62049