107 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Σιτοχωρίου ἀνεγέρθηκε περίπου τό 1765 σύμφωνα μέ τά κεραμικά πλακίδια πού εἶναι ἐντοιχισμένα στήν ἀνατολική πλευρά τοῦ Ναοῦ. Ὁ Ναός ἀνακαινίσθηκε τό 1953 καί τό 1978 ἔγινε καθαρισμός καί συντήρηση τῶν τοιχογραφιῶν. Παράλληλα μέ τή λειτουργική ζωή καί ὡς καρπός αὐτῆς ἐπιτελεῖται φιλανθρωπικό ἔργο. Στήν ἐνορία ἀνήκουν τρία Παρεκκλήσια: τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης καί τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Μπαλάσης Στέφανος.
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 35 χλμ.
Τηλ. 23220 51240 T.K.62200