Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Μία ἀπό τίς νεώτερες ἐνορίες τῆς πόλης μας εἶναι τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Ἡ ζωή της ξεκινᾶ τό 1934, ὅταν ἀποφασίστηκε ἡ ἵδρυσή της ἀπό τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς. Τό 1956 ἄρχισε νά κτίζεται ὁ Ναός καί δύο χρόνια μετά ἐγκαινιάστηκε στίς 7-9-1958 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν Κωνσταντῖνο Μεγγρέλη. Κτίστηκε ἐξ ὁλοκλήρου μέ δαπάνες τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Μεταξᾶ. Στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1960, προστέθηκε ὁ νάρθηκας καί ἔγιναν οἱ πρῶτες τοιχογραφίες στό ἅγιο βῆμα ἀπό τόν Ἀθηναῖο ἁγιογράφο Δ. Κεντάκα. Λίγο ἀργότερα ἀπέκτησε ἡ ἐνορία παρεκκλήσιο ἀφιερωμένο στόν νεοφανῆ ἅγιο Νεκτάριο τό ὁποῖο ἐγκαινίασε στίς 9-11-1966 ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Σερρῶν Κωνσταντῖνος Καρδαμένης, τήν δέ κτητόρισσά του, κ. Ἀναστασία Ἀδαμούση, ἔκειρε μοναχή μέ τό ὄνομα Νεκταρία. Τήν ἴδια ἐποχή ἀπέκτησε ὁ Ναός τήν ἐνοριακή του αἴθουσα καί μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβεῖες τοῦ ἁγίου Δημητρίου ἡ ἐνορία ἀρχίζει νά ἔχει πλούσια δράση μέ πρωτοπόρο τόν ταπεινό ἐφημέριό της π. Δημήτριο Γκιζόπουλο, ὁ ὁποῖος ἀναλώνεται στήν διακονία της, τόσο μέ τήν ἐφημεριακή του ἰδιότητα ὅσο και αὐτήν τοῦ πνευματικοῦ.

Στό ἔτος 1971 ἡ ἐνορία ἀπέκτησε τό πρῶτο στήν πόλη ἐνοριακό φιλόπτωχο συμβούλιο τό ὁποῖο μέ ἐνθουσιασμό κινοῦνταν στήν ἐνορία προσπαθώντας νά βρίσκεται κοντά στόν κάθε ἐνορίτη πού χρειαζόταν βοήθεια. Ἀκόμη ἀπό τούς πρώτους χρόνους τῆς ζωῆς τῆς ἐνορίας, λειτουργοῦν κατηχητικά σχολεῖα μέ συμμετοχή μεγάλου ἀριθμοῦ παιδιῶν. Μεταξύ 1982 καί 1986 κυκλοφόρησε τό περιοδικό τῆς ἐνορίας μέ τό ὄνομα «Ἐνοριακό» καί μοιραζόταν δωρεάν στούς ἐνορίτες καί φίλους τῆς ἐνορίας.

Στά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1980 τό παρεκκλήσιο τοῦ ἁγίου Νεκταρίου ἀνακαινίστηκε ἐκ βάθρων καί οἱ ἐργασίες διήρκεσαν δεκαοκτώ μῆνες. Τήν ἴδια ἐποχή ἡ ἐνορία ἐπιχείρησε νά ὀργανώσει κατασκήνωση, μία φορά στό μοναστήρι τοῦ Προφήτη Ἠλία στό Ἅγιο Πνεῦμα καί μία φορά στό καταφύγιο τοῦ ὀρειβατικοῦ συλλόγου στόν Λαϊλιά. Τήν ἴδια περίοδο ὀργανώθηκε τό ἐνοριακό φιλόπτωχο ταμεῖο καί ἄρχισε νά λειτουργεῖ τό συσσίτιο ἀγάπης μέ συνεχῆ καί οὐσιαστική λειτουργία μέχρι καί σήμερα.

Τό 1997 διοργανώθηκε ἀπό τήν ἐνορία τό πρῶτο τριήμερο συνάντησης καί ἐπικοινωνίας νέων ἀπό ἐνορίες τῆς βορείου Ἑλλάδος πού συνεχίστηκε ἀνά διετία μέχρι τό 2007. Ὁ ἀριθμός τῶν ἐνοριτῶν ἄρχισε νά μεγαλώνει σημαντικά καί ἔτσι προέκυψε θέμα χωρητικότητος τοῦ ναοῦ. Τόν Μάρτιο τοῦ 1999 ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Μάξιμος ἐτέλεσε τόν ἁγιασμό ἔναρξης τῶν ἔργων ἐπέκτασης τοῦ Ναοῦ, τά ὁποῖα ὁλοκληρώθηκαν σέ τρία χρόνια, καί ἔτσι διπλασιάστηκε ὁ χῶρος τοῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος ἀπέκτησε ταυτόχρονα καί βοηθητικούς χώρους. Μέ τήν ἐπέκταση ἄλλαξε ὁ ρυθμός τοῦ Ναοῦ καί ἔγινε πεντάκλιτος βασιλική μετά τρούλου. Τήν ἐποχή αὐτή ἀπέκτησε ὁ Ναός τέσσερες μεγάλες εὐλογίες. Ἱερά Λείψανα τῶν: ἁγίου Δημητρίου, Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, καθώς καί ἀντίγραφο τῆς Ἱερᾶς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Φοβερᾶς Προστασίας.

Τό 1999 ἔγινε πραγματικότητα ἡ λειτουργία ἐκκλησιαστικῶν κατασκηνώσεων στή Χρυσοπηγή Σερρῶν, ὑπό τό ὄνομα Χριστοῦ Πηγή. Στήν κατασκήνωση φιλοξενοῦνται κάθε χρόνο 220 παιδιά κάθε ἡλικίας. Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2008 γιορτάσθηκε μέ λαμπρότητα ἡ πεντηκοστή ἐπέτειος τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ μέ μιά σειρά ἀκολουθιῶν καί ἄλλων ἐκδηλώσεων καί μέ τήν ἰδιαίτερη εὐλογία τῆς παραμονῆς τοῦ Τιμίου Ξύλου, προερχομένου ἀπό τήν Ἱερά Μονή Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους, γιά μία ἑβδομάδα. Στηριζομένη δέ στή χάρη τοῦ Θεοῦ, στίς πρεσβεῖες τῆς φοβερᾶς προστασίας καί τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, καθώς καί στήν εὐχή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου καί πατέρα μας κ. Θεολόγου, ἡ ἐνορία τοῦ Ἁγίου Δημητρίου συνεχίζει τήν πορεία της μέσα στόν χρόνο, προσδοκώντας τά ἔσχατα, τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν καί τήν ζωήν στόν μέλλοντα αἰώνα.

Τό πρόγραμμα τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν ἐμπλουτίζεται μέ τήν παράκληση τοῦ ἁγίου Νεκταρίου (Πέμπτη ἀπόγευμα) καί τήν ἀγρυπνία (κάθε μήνα). Ἐπίσης μέ τό μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου στίς 23 Ὀκτωβρίου καί τήν πρώτη Κυριακή τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς. Ἡ μέριμνα τῆς ἐνορίας γιά τήν νεότητα ἐκτός ἀπό τίς κατασκηνώσεις ἐκδηλώνεται καί μέ τήν λειτουργία κατηχητικῶν σχολείων. Ἐπιπλέον οἱ νέοι ἔχουν τήν δυνατότητα νά ψυχαγωγηθοῦν στούς χώρους τῆς ἐνορίας τά Σαββατοκύριακα συμμετέχοντας στό ἀρχονταρίκι ἤ ἀπασχολούμενοι στό ἐργαστήρι πληροφορικῆς καί internet καί παρακολουθώντας μαθήματα φωτογραφίας. Συνάξεις πνευματικῆς οἰκοδομῆς γίνονται καί γιά μεγαλύτερες ἡλικίες. Σέ εὐρύτερο κύκλο ἡλικιῶν ἀπευθύνεται γιά τήν τροφοδότησή της ἡ τράπεζα αἵματος τῆς ἐνορίας, καθώς καί ἡ ὁμάδα διακονίας γιά τήν συμπαράσταση σέ ὑπερήλικες καί μοναχικούς ἐνορίτες. Τέλος ὀργανώνονται ἐπισκέψεις σέ φυλακές.

Ἐφημέριοι τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Αρχιμ. Πορφύριος Μπαρμπούτης καί ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Χρῆστος Μάνθος.

Διεύθυνση: Σέρρες, Ἐμμ.Παπᾶ 18, Τ.Κ. 62121
Τηλ. 23210 23721