059 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΞΗΡΟΤΟΠΟΥ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΞΗΡΟΤΟΠΟΥ

Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ξηροτόπου ἀνεγέρθηκε τό 1837, εἶναι ρυθμοῦ βασιλικῆς ἄνευ τρούλου καί διακοσμεῖται ἐσωτερικά ἀπό ὄμορφες τοιχογραφίες. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισμό τῶν ἐνοριτῶν μέ τήν λειτουργία κύκλου μελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Στήν ἐνορία ὑπάγονται τά Παρεκκλήσια τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Νικήτας Στόλιος.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 16,6 χλμ.
Τηλ. (23210) 56346
Τ.Κ. 62100