ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

Τῆ Παρασκευῆ τῆς Διακαινησίμου ἐορτάζομεν τά ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν καί Θεομήτορος, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς ἔτι δέ καί μνείαν ποιούμεθα τῶν ἐν τούτω τελεσθέντων ὑπερφυῶν θαυμάτων παρά τῆς Θεομήτορος.

Ὁ αὐτοκράτωρ Λέων ὁ Α’ συνάντησε κάποτε στό δάσος στά περίχωρα τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἕναν τυφλό ὁ ὁποῖος παρακαλοῦσε νά τοῦ δώσουν νερό. Τότε ὁ αὐτοκράτωρ ἄκουσε τή φωνή τῆς Παναγίας πού τοῦ ἔλεγε σέ ποιό σημεῖο θά ἔβρισκε νερό. Ἐκεῖ ἀκριβῶς κτίσθηκε στά μέσα τοῦ Ε’ αἰώνα ἀπό τόν αὐτοκράτορα Λέοντα τόν Θρακιώτη Ναός καί ὀνομάσθηκε Ζωοδόχος Πηγή, ἡ γνωστή Μονή τοῦ Μπαλουκλῆ.

Αὐτοῦ τοῦ Ναοῦ τά ἐγκαίνια μνημονεύει τή μέρα αὐτή ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πού ἔγιναν στίς 2 Φεβρουαρίου 1835, ἀπό τόν Πατριάρχη Κωνστάντιο τόν Β’ καί 12 ἄλλων ἀρχιερέων, μετά ἀπό ἄδεια τοῦ σουλτάνου Μαχμούτ καί ἀφοῦ ἔγινε ἀνασκαφή καί βρέθηκαν τά θεμέλια τοῦ ἀρχαίου Ναοῦ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.

Τό νερό της ἔκανε πολλές θεραπεῖες σέ ἀρρώστιες, μέ τή χάρη τῆς Θεοτόκου. Φυγάδεψε δαίμονες ἀπελευθέρωσε δεσμίους πού ἄδικα βρισκόταν στή φυλακή, θεράπευσε τόν αὐτοκράτορα Λέοντα τόν Σοφό, καί ἔκανε πολλά ἀκόμη θαύματα.