Τῆ ΙΖ’ τοῦ μηνός Ἰουλίου, μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης

Τῆ ΙΖ' τοῦ μηνός Ἰουλίου, μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης

Τήν σημερινή μέρα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τήν μνήμη τῆς Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, ἡ ὁποία γεννήθηκε στήν Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας, στά χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα κλαυδίου τοῦ Β’, τό 270 μ.Χ. Λίγες μέρες μετά τή γέννησή της, ἡ μητέρα της πέθανε, καί ὁ πατέρας της Αἰδέσιος, πού ἧταν ἱερέας τῶν εἰδώλων, τήν ἀνέθεσε σέ μιά χριστιανή γυναίκα, ἀπό τήν ὁποία ἡ Μαρίνα διδάχθηκε τό Χριστό. Ὅταν ἔγινε 15 χρονῶν, ἀποκαλύπτει στόν πατέρα της ὅτι εἷναι χριστιανή. Ἔκπληκτος αὐτός ἀπ’αὐτό πού ἄκουσε, μέ μίσος τή διέγραψε ἀπό παιδί του. Μετά ἀπό καιρό, ἔμαθε γιά τή Μαρίνα καί ὁ ἔπαρχος Ὀλύμβριος, πού διέταξε νά τή συλλάβουν γιά ἀνάκριση. Ὅταν τήν εἴδε μπροστά του, θαύμασε τήν ὀμορφιά της καί προσπάθησε νά τήν πείσει μέ κάθε τρόπο νά ἀρνηθεῖ τό Χριστό καί νά γίνει σύζυγος του. Μάταια, ὅμως. Ἡ Μαρίνα σέ κάθε προσπάθεια τοῦ Ὀλύμβριου ἀντέτασσε τή φράση: “Εἷμαι χριστιανή”. Τότε ὁ σκληρός ἔπαρχος διέταξε νά τήν ξαπλώσουν στή γῆ καί τήν καταξέσχισε ἄσπλαχνα μέ ραβδιά τόσο, ὥστε ἡ γῆ ἔγινε κόκκινη ἀπό τό αίμα πού ἔτρεξε. Ἔπειτα, ενῶ αἰμορραγοῦσε, τήν κρέμασε γιά πολλή ὥρα καί μετά τή φυλάκισε. Ὅταν γιά δεύτερη φορά τήν ἐξέτασε καί διαπίστωσε ὅτι ἡ πίστη τῆς Μαρίνας ἧταν ἀμετακίνητη στό Χριστό, τήν ἔκαψε μέ ἀναμμένες λαμπάδες. Ἀλλά οἱ πληγές της μέ θαῦμα ἔκλεισαν, καί αὐτό εἷχε σάν ἀποτέλεσμα πολλοί παρευρισκόμενοι να γίνουν χριστιανοί. Μπροστά σ’αὐτόν τόν κίνδυνο ὁ ἔπαρχος τελικά ἀποκεφάλισε τή Μαρίνα, πού ἔτσι πῆρε “τόν ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον”, τό ἄφθαρτο στεφάνι τῆς αἰώνιας δόξας.
Στήν πόλη τῶν Σερρῶν ἰδιαίτερη εἷναι ἡ τιμή καί μνήμη τῆς Ἁγ. Μαρίνας διότι στόν ἀφιερωμένο στό ὄνομα της, Ἱερό Ναό Ἁγ. Μαρίνης καί Ἁγ. Ἀντωνίου φυλάσσεται τό ἄφθορο λέιψανο τῆς δεξιᾶς χειρός τῆς Ἁγίας.