Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες σέ καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης στόν διαδικτυακό της οἶκο, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται πτυχές τῆς ἱστορικῆς της διαδρομῆς ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας.

Οἱ νέες τεχνολογίες προσφέρουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας μία ἐπιπλέον δυνατότητα ἀσκήσεως τοῦ πολυποίκιλου πνευματικοῦ της ἔργου μέσα στόν ραγδαίως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Τό διαδίκτυο, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους του, μπορεῖ νά γίνη ἕνα ἰδιαιτέρως χρήσιμο ἐργαλεῖο πίστεως, μορφώσεως, ἐνημερώσεως καί πραγματικῆς ψυχαγωγίας, ὅταν βρίσκεται σέ ὑπεύθυνα χέρια πού γνωρίζουν νά το χειρίζονται μέ μέτρο καί σύνεση.

Γι’αὐτό τόν λόγο γιά τό διαδίκτυο μποροῦν νά ἰσχύσουν ἐπακριβῶς οἱ παρακάτω πάντα ἐπίκαιροι καί παιδαγωγικοί λόγοι τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἱεροῦ Βασιλείου:

“Καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τάς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων λόγων (σελίδων, ἰστοχώρων κτλ) ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξώμεθα.”

Εὐχόμεθα ὁ διαδικτυακός οἶκος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὑπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά σκορπίζει ἀπλώχερα άνά τόν κόσμο τήν εὐωδία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, τῆς ἐλπίδος και τῆς ζωῆς.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Ανακοινώσεις

WebTV

Εγκύκλιοι

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙON ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

«Ἄφετε τά παιδία καί μή κωλύετε αὐτά ἐλθεῖν πρός με,
τῶν γάρ τοιούτων ἐστίν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν»
Ὁ Κύριος. (Ματθ. 19, 14).

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, ὡς Μητέρα στοργική τῶν παιδιῶν Της, μεριμνᾶ πάντοτε, γιά τήν ἐγχρίστωση, τόν φωτισμό καί τήν κατά Θεόν οἰκοδομή τους.

Ἔκφρασις τῆς φιλοστόργου αὐτῆς μερίμνης τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά τήν εὐπαθή καί γι’ αὐτό λίαν συμπαθή νεολαία μας, εἶναι καί ἡ χριστιανική κατασκήνωση, πού νοεῖται ὡς συνέχεια τοῦ κατηχητικοῦ καί ἁγιαστικοῦ ἔργου πού ἐπιτελεῖται στίς ἐνορίες. Ἡ κατασκήνωση εἶναι ἕνας ἐναλλακτικός τρόπος ζωῆς, ὅπου καλλιεργοῦνται μέ ὑψηλό αἴσθημα εὐθύνης καί μεθοδικότητα, στίς νεανικές ψυχές, οἱ ἀρχές τῆς ἑλληνορθοδόξου παραδόσεως καί ζωῆς, τό κοινοτικό πνεῦμα, ἡ ἀνάπτυξη τῶν δεξιοτήτων, ἡ οἰκολογική συνείδηση, ὁ ἀλληλοσεβασμός, ἡ συνεργατικότητα.

Στό πλαίσιο αὐτό ἐργαζομένη ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, μέ πραγματικό ἐνδιαφέρον, ἀνοίγει καί πάλιν ἐφέτος τίς πύλες τῆς Κατασκηνώσεώς της, «Χριστοῦ Πηγή», πού εὑρίσκεται στήν καταπράσινη τοποθεσία τῆς Χρυσοπηγῆς Σερρῶν, (10οχιλ. Σερρῶν-Ὀρεινῆς), προκειμένου νά φιλοξενήσει μαθητές καί μαθήτριες Δημοτικοῦ – Γυμνασίου καί Λυκείου τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας, πού ἐπιθυμοῦν νά γνωρίσουν τήν χαρά τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, τόν λατρευτικό πλοῦτο τῆς Ἐκκλησίας μας, τήν μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, τό παιχνίδι, τό τραγούδι, τίς δημιουργικές δραστηριότητες, τίς γεμάτες ἐνδιαφέρον συζητήσεις, τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ.

Οἱ κατασκηνωτικές περίοδοι πού, σύν Θεῷ, θά λειτουργήσουν ἐφέτος, μέ τήν τήρηση ὅλων ἐκείνων τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων, πού προβλέπονται ἀπό τά κρατικά πρωτόκολλα, εἶναι οἱ ἑξῆς: α) ἀπό 6 ἕως 10 Ἰουλίου γιά ἀγόρια τρίτης ἕως ἔκτης τάξεως Δημοτικοῦ, β) ἀπό 11 ἕως 15 Ἰουλίου γιά ἀγόρια Γυμνασίου-Λυκείου, γ) ἀπό 20 ἕως 24 Ἰουλίου γιά κορίτσια Γυμνασίου-Λυκείου καί δ) ἀπό 25 ἕως 29 Ἰουλίου γιά κορίτσια τρίτης ἕως ἔκτης τάξεως Δημοτικοῦ.

Οἱ γονεῖς μποροῦν νά λαμβάνουν τίς δηλώσεις συμμετοχῆς γιά τίς ἐφετεινές κατασκηνωτικές περιόδους, ἀπό τούς ἐφημερίους τῶν ἐνοριῶν τους καί ἀκολούθως νά τίς καταθέτουν συμπληρωμένες στούς ἰδίους καί αὐτοί μέ τήν σειρά τους στό Γραφεῖο Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (Κύπρου 10, Σέρρες, τηλ. ἐπικοινωνίας: 2321068116), ἕως καί τήν Δευτέρα 27 Ἰουνίου ἐ.ἔ.. Ὑπεύθυνος λειτουργίας τῆς Κατασκηνώσεως τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας εἶναι ὁ πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Νικήτας Χαλέμης, ὑπεύθυνος τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, συνεπικουρούμενος ἀπό τόν αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο π. Χρῆστο Μάνθο, ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Δημητρίου Σερρῶν.

Τα ἀνωτέρω ἀνακοινούμενοι στήν ἀγάπη σας, εὐχόμεθα πλούσιο τόν φωτισμό τοῦ Παρακλήτου Πνεύματος στήν ζωή σας καί διατελοῦμε,

Μετά πολλῆς πατρικῆς ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΗΝΥΜΑ

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγου πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πού διαγωνίζονται στίς Πανελλήνιες Σχολικές Ἐξετάσεις.

Ἀγαπητά μου παιδιά, Χριστός Ἀνέστη!

Γιά μία ἀκόμη φορά μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ σχο­λική χρονιά φθάνει στό τέλος της καί μαζί μέ αὐτήν πλησιάζουν οἱ ἡμέρες τῶν πανελληνίων ἐξετάσεων, κατά τήν διάρκεια τῶν ὁποίων θά κληθεῖτε νά καταθέσετε τόν ἀμητό τῶν γνώσεών σας στά γνωστι­κά ἀντι­κείμενα πού διδαχθήκατε στό σχολεῖο σας. Σκοπός σας, ἀσφαλῶς εἶναι, οἱ κόποι, οἱ προσδοκίες καί οἱ δικές σας ἐλπίδες, ἀλλά καί τῶν οἰκογενειῶν καί τῶν δασκάλων σας, νά βροῦν τήν δικαίωσή τους στά τετράδια τῶν ἐξετάσεων καί νά ἐπιτύχετε τήν εἰσαγωγή σας στά Ἀνώτερα καί Ἀνώτατα Ἐκ­παιδευτικά καί Τεχνολογικά Ἱδρύματα τῆς χώρας μας.

Στήν πρόκληση τῶν ἐξετάσεων πού βρίσκονται μπροστά σας ὀφεί­λετε νά εἴσαστε ἐφοδιασμένοι μέ αἰσιοδοξία, θάρρος, καλό διάβασμα καί πίστη. Γι’ αυτό, σᾶς παρακαλῶ, ἀπαλλαγμένοι ἀπό τό ὑπερβολικό ἄγχος, νά ὁλοκληρώσετε τήν μελέτη σας μέ με­θοδικότητα, ὑπομονή, καθαρό μυαλό καί ψυχραιμία, ὥστε νά ἔχετε τήν καλύτε­ρη δυνατή ἀπόδοση. Λίγες ἡμέρες πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τῶν ἐφετεινῶν ἐξετάσεων, ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, γιά τήν δική σας κυρίως πνευματική ἐνίσχυση, θά φέρει κοντά μας, στήν ἱερά Μονή Ἁγίας Παρασκευῆς Σερρῶν, ἀπό τό θεοβάδιστο ὄρος Σινᾶ, τό ἱερό καί μυρίπνοο λείψανο τῆς πανσόφου καί πανεπιστήμονος μεγαλομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ, Ἁγίας Αἰκατερίνης. Να προσέλθετε, λοιπόν, ὅσοι μπορεῖτε, νά ἀσπασθεῖτε, μέ θερμή πίστη, τό ἱερό λείψανό της, γιά νά λάβετε τήν χάριν της στήν προσπάθειά σας.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Σᾶς εὔχομαι, μέ πατρική στοργή, κάθε ἐπιτυχία στήν ὄμορφη αὐτή προσπάθειά σας. Συγκεντρωθεῖτε στόν στόχο σας καί ἐργασθεῖτε μεθοδικά γιά τήν ἐπίτευξή του. Ξεκινῆστε τήν προσπάθειά σας κάνοντας τόν σταυρό σας, ζητώντας τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ καί ὅλα θά πᾶνε καλά! Σᾶς συνοδεύω, αὐτές τίς ἰδιαίτερες ὥρες, μέ τήν ἀγάπη καί τήν προ­σευχή μου. Καλή ἐπιτυχία!

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Δελτία Τύπου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σερρών Θεολόγος: «Χαίρε Σιών Αγία,
Μήτηρ των Εκκλησιών, Θεού κατοικητήριον»

26-06-2022

Στον ιερό Ναό Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου Σερρών συνιερούργησαν, τήν Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός και ο Σεβ. Ποιμενάρχης της των Σερρών και Νιγρίτης Εκκλησίας κ. Θεολόγος.

Ο πολιός Ιεράρχης του παλαιφάτου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, πραγματοποιεί από της παρελθούσης Παρασκευής, ολιγοήμερη επίσκεψη στην Εκκλησία των Σερρών, συνεχίζοντας την από χρόνων πολλών ευλογητή παράδοση προσκυνηματικών επισκέψεών του στην πόλη των Σερρών, την οποία αγαπά και στην οποία όλως ιδιαιτέρως αναπαύεται.

Προ της απολύσεως της θ. Ιερουργίας, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος, αφού καλωσόρισε τον Σεβ. Μητροπολίτη Ναζαρέτ κ. Κυριακό, ευχήθηκε ευλογημένο και ψυχωφελές το υπόλοιπο της διαμονής του στις Σέρρες και αναφέρθηκε στους εγκάρδιους και από πολλών ετών ισχυρούς πνευματικούς δεσμούς που τον συνδέουν με τον Γέροντα Ιεράρχη, καθώς και με όλη την Αγιοταφιτική Αδελφότητα, η οποία, υπό την πεπνυμένη και σοφή οιακοστροφία του Μακ. Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου, επιτελεί θυσιαστικώς το σπουδαίο και ιερό έργο στην Αγία Γη, ως φύλακας των ιερών προσκυνημάτων και ακοίμητος φρυκτωρός της αγίας ορθοδόξου πίστεως και του οικουμενικού ελληνοχριστιανικού πνεύματος και πολιτισμού.

Μεταξύ άλλων ο Σεβ. κ. Θεολόγος ανέφερε και τα εξής: «Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα της αγίας θεουπόλεως Ναζαρέτ, Υπέρτιμε και Έξαρχε πάσης Γαλιλαίας κ. Κυριακέ, με αισθήματα βαθείας ευγνωμοσύνης και σεβασμού, σας υποδεχθήκαμε πριν ολίγας ημέρας στην ταπεινή και ακριτική εκκλησιαστικήν μας Επαρχίαν και ιδού σήμερον, χάριτι Θεού, σας απολαμβάνομεν εν μέσω ημών προεξάρχοντα της ευχαριστιακής συνάξεως του Κυριακού σώματος, ευλογούντα και αγιάζοντα.

Μετά βαθείας συγκινήσεως ενθυμούμεθα πάντοτε τον άγιον τόπον εις τον οποίον θεοφιλώς υπηρετείτε. Τον τόπον εκείνον στον οποίον έστησαν οι πόδες Κυρίου, την πόλη του παμβασιλέως Χριστού. Είναι αληθές, Σεβασμιώτατε, ότι η Κωνσταντινούπολις έχει ιδιαιτέρως για το Γένος μας, μίαν δυνατή και αγία σημειολογίαν και βαρύτητα, ως η αείφωτος πηγή της ευσεβούς πίστεώς μας, ο ακοίμητος οφθαλμός της οικουμένης, η αθάνατος Πόλις των θρύλων και των οραμάτων μας, η αυτοκρατορική Πόλις της πανορθοδοξίας, η αγία Ιερουσαλήμ όμως είναι και θα παραμένει πάντοτε η κοιτίδα της πίστεώς μας, το λίκνο της ορθοδοξίας, η χώρα των υπερφυών θαυμάτων και θαυμασίων του Θεού, η χαρά και ο πολυτίμητος θησαυρός της ψυχής μας, ο ευλογημένος νόστος της καρδίας μας, το κατοικητήριο του παμβασιλέως Χριστού, η πολύτεκνος και καλλίτεκνος Μητέρα όλων των ανά την οικουμένη Εκκλησιών, ίνα κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό είπω.

Την χάριν του Αναστάντος Χριστού εκ του Παναγίου και πανολβίου Τάφου, την πηγή της ημών Αναστάσεως, την φλόγαν του Παρακλήτου Πνεύματος, την ευλογίαν του θεοδέγμονος σπηλαίου, την απολυτρωτική χάριν του φρικτού Γολγοθά, την σκέπη της Παναγίας μας, η Οποία προσέφερεν στον κόσμον τον ατίμητον Μαργαρίτην Χριστόν, την παρηγορίαν και την σκέπην των αγίων της Παλαιστίνης, των οποίων μάλιστα σήμερα η Εκκλησία μας, κατ’ ευλογημένη συγκυρία εορτάζει την σύναξη, μεταφέρετε σ’ εμάς, διά της σεπτής και σεμνοπρεπούς παρουσίας σας, Σεβασμιώτατε, κάθε φορά που επισκέπτεσθε την πόλιν και την Μητρόπολίν μας.

Πάντοτε, στρέφουμε νοερώς και με βαθειά συγκίνηση το νου και την καρδίαν μας στα άγια Ιεροσόλυμα, όπου τελεσιουργήθηκε από τον Δεσπότη Χριστό, η δια της ενσάρκου Οικονομίας, του Σταυρού και της Αναστάσεώς Του, σωτηρία του ανθρωπίνου γένους.

Εκεί, στην αγία Σιών, όπου κτυπά δυνατά η καρδιά του κάθε ορθοδόξου χριστιανού διακονεί θυσιαστικώς, αιώνες τώρα, η Αγιοταφιτική Αδελφότητα, το ιερό τάγμα των Σπουδαίων, που διαφυλάσσουν τα πάνσεπτα προσκυνήματα των αγίων Τόπων με κόπους, αγωνίες, κινδύνους και θυσίες, ήτοι τον φρικτό Γολγοθά, τον Πανάγιο Τάφο, το θεοδέγμον Σπήλαιο της Γεννήσεως, την αγία Ναζαρέτ, την σεπτή Γεθσημανή, το Θαβώρ της θείας Μεταμορφώσεως, το όρος των Ελαιών κ.τ.λ..

Τιμούμε καρδιακά και σεβόμεθα υπερβαλλόντως την Αγιοταφιτική Αδελφότητα, τους ολίγους αλλά εκλεκτούς αδελφούς μας, που υπηρετούν μία άλλη Ελλάδα, αυτή της πίστεως, της υπομονής, της καρτερίας, της θυσιαστικής αγάπης, της χριστομιμήτου ταπεινώσεως, την πονεμένη, προδομένη, σταυρωμένη αλλά και αναστημένη Ρωμιοσύνη, την Ελλάδα του φωτός, την Ελλάδα του Χριστού!

Ευχόμεθα, και προσευχόμεθα μέσα από την ψυχή μας, Σεβασμιώτατε, το κλειδί του Παναγίου Τάφου να συνεχίσει να ευρίσκεται στα χέρια των Ελλήνων, ως έργο και δωρεά της μακροθυμίας και της αστείρευτης αγάπης και στοργής του Δεσπότου Χριστού προς το Έθνος μας. Από Εκείνον βεβαίως ευλογία για εμάς και τιμή απροσμέτρητη. Για το Γένος μας όμως και το ελληνικό Έθνος μεγάλη ευθύνη και ανεξόφλητη οφειλή. Σεις, ως εκπρόσωποι του ευσεβούς ημών έθνους και Γένους, φυλάσσετε εθνικές και πνευματικές θερμοπύλες. Σας είμεθα ευγνώμονες, παντοτινά οφειλέτες της πολυτίμητης αυτής διακονίας και προσφοράς».

Ο Σεβ. κ. Θεολόγος αναφέρθηκε επίσης στην επί θύραις επίσκεψη πνευματικού, εκπαιδευτικού και ψυχοφελούς χαρακτήρος, στην Εκκλησία των Σερρών, ομάδος 60 νέων, από το ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και ειδικότερα από την Ιερά Μητρό­πολη Ναζαρέτ, με την σεπτή ευλογία του Μακ. Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου και κατόπιν σχετικού αιτήματος του οικείου Ποιμενάρχου τους, Σεβ. Μητρο­πολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακού.

Οι νέοι και οι νέες, τα πνευματικά παιδιά του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων θα φιλοξενηθούν στην Κατασκήνωση «Χριστού Πηγή» της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης, που ευρίσκεται στην καταπράσινη περιοχή της Χρυσοπηγής Σερρών. Στο χρονικό διάστημα της διαμονής τους θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν προσκυνήματα της περιοχής, ιερούς Ναούς και Μονές, την πόλη των Σερρών, καθώς και άλλα θρησκευτικά και πολιτιστικά αξιοθέατα και προορι­σμούς του Νομού.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

24-06-2022

Τον Σεβ. Μητροπολίτη Ναζαρέτ κ. Κυριακό υποδέχθηκε με χαρά σήμερα Παρασκευή 24 Ιουνίου ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας στο Επισκοπείο στις Σέρρες. Ο Σεβ. ευχήθηκε ευλογημένη και ψυχωφελή την διαμονή του Σεβ. Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακού στις Σέρρες και αναφέρθηκε στους εγκάρδιους και από πολλών ετών πνευματικούς δεσμούς που τον συνδέουν με τον Γέροντα Ιεράρχη, καθώς και με όλη την αγιοταφική αδελφότητα, η οποία υπό την πεπνυμένη και σοφή οιακοστροφία του Μακ. Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου, επιτελεί το σπουδαίο και ιερό έργο στην Αγία Γη, ως φύλακας των ιερών προσκυνημάτων και φρυκτωρός του οικουμενικού ελληνοχριστιανικού πνεύματος και πολιτι­σμού.

Την Κυριακή 26 Ιουνίου ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος θα συλλειτουργήσει μετά του Σεβ. Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακού στη θεία Λειτουργία που θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλιού Σερρών.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ορθόδοξη Πνευματικότητα

Πεντηκοστή

1. Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἀνακαινίζει τὸν ἄνθρωπο

Πεντηκοστή! Ἡ τελευταία δεσποτικὴ ἑορτή. Γιορτάζουμε τὴν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὴν ἔκχυση τῆς ἁγιαστικῆς θείας Χάριτος στὸ ἀνθρώπινο γένος. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶναι ὁ ὕψιστος καρπὸς τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ Κυρίου, ἡ ἔσχατη καὶ κορυφαία ἐπαγγελία (ὑπόσχεση) τῆς ἐποχῆς τῆς Καινῆς Διαθήκης.

Στὴν πρὸ Χριστοῦ ἐποχὴ οἱ ἄνθρωποι λόγῳ τῆς δουλείας τους στὴν ἁμαρτία ἦταν χωρισμένοι ἀπὸ τὸν Θεό. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς μὲ τὴ Σταύρωσή Του ἐξασφάλισε τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν τους, τὴν καταλλαγή (συμφιλίωση) μὲ τὸν ἐπουράνιο Πατέρα. Ἀπόδειξη τῆς καταλλαγῆς εἶναι ἡ ἀποστολὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὸν κόσμο.

Γιορτάζουμε τὴν ἔλευση τοῦ τρίτου Προσώπου τῆς ἀδιαιρέτου Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, στὴν κοινωνία τῶν μαθητῶν, τὴν ἀποστολή Του στὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν. Ἀπὸ σήμερα τὸ Ἅγιον Πνεῦμα μένει μόνιμα στὸν κόσμο, μέσα στὴν Ἐκκλησία, καὶ ἐργάζεται τὴ μεταμόρφωση τοῦ κόσμου, τὴ μεταμόρφωση τῆς καρδιᾶς τοῦ καθενός μας.

Γι’ αὐτὸ καὶ Πεντηκοστὴ σημαίνει: ἀ­ναγέννηση τοῦ ἀνθρώπου, ὅτι ὁ ἐν Χρι­στῷ καινὸς ἄνθρωπος εἶναι πραγματικότητα. Πεντηκοστὴ σημαίνει ὅτι ὁ ἄν­θρωπος μπορεῖ νὰ ἑνωθεῖ μὲ τὸν Θεό, νὰ γίνει θεοφόρος.

2. Ποταμοὶ θείας Χάριτος ἀπὸ τὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου

Ὁ Κύριος γεμάτος ἀγάπη καὶ πόθο γιὰ τὴ σωτηρία μας, «ἔκραξε», φώναξε δυ­νατά, καὶ μᾶς κάλεσε κοντά Του γιὰ νὰ σβήσει τὴ δίψα μας, δηλαδὴ τοὺς μεγάλους πόθους τῆς ἀνθρώπινης ψυ­χῆς:

–«Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω»· ὅποιος διψάει ἂς ἔρθει κοντὰ σὲ Μένα καὶ ἂς πίνει. Κοντὰ σὲ Μένα θὰ βρεῖ ἀνάπαυση, θὰ ξεδιψάσει.

Ἔτσι γίνεται. Καὶ ὄχι μόνο θὰ ξεδιψάσει κοντά Του ὅποιος διὰ τῆς πίστεως καὶ τῆς μετανοίας συνδεθεῖ μὲ τὸν Κύριο, ἀλλὰ γίνεται καὶ ὁ ἴδιος πηγή:

–«Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ», διαβεβαίωσε ὁ Κύριος, «καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος». Ἀπὸ τὸ ἐσωτερικό του θὰ τρέχουν ποταμοὶ θείας Χάριτος.

Αὐτὴ τὴν πραγματικότητα τὴ διαπιστώνουμε στοὺς Ἁγίους μας. Τὰ λόγια τους εἶναι φωτισμένα, τὰ ἀγαθὰ ἔργα τους πολλὰ καὶ θαυμαστά, ἡ προσευχή τους φλογερὴ καὶ ἀποτελεσματική, ἡ παρουσία τους τόσο εὐεργετικὴ στὸ περιβάλλον τους. Εἰρηνεύουν, ἀναπαύουν, συγκλονίζουν ὅσους ἀναστρέφον­ται μαζί τους. Ἐκπέμπουν ἔντονα τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ, τὴν Χάρι Του.

Οἱ Ἅγιοι φανερώνουν πόσο μεγάλη εὐεργεσία εἶναι ἡ Πεντηκοστή. Καὶ μᾶς καλοῦν νὰ τοὺς ἀκολουθήσουμε. Διότι τὸ ζητούμενο δὲν εἶναι νὰ μετέχουμε τυπικὰ στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ νὰ ἔχουμε ἐμπειρία Χάριτος, νὰ κατοικήσει μόνιμα μέσα μας ὁ Κύριος· νὰ Τοῦ δώσουμε ὁλόκληρη τὴν καρδιά μας· νὰ ἀποφασίσουμε καὶ νὰ ἀγωνισθοῦμε γιὰ τὴν τέλεια ὑπακοὴ στὶς ἅγιες ἐντολές Του, γιὰ τὴν τέλεια νέκρωση τῆς ἁμαρτίας μέσα μας. Καὶ σὲ αὐτὸ μᾶς βοηθεῖ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα.

Ὅσο τὸ προσπαθοῦμε, τόσο ἐνισχύεται ἡ παρουσία καὶ ἡ ἐνέργειά Του μέσα μας, μέχρι νὰ φθάσουμε, μετὰ ἀπὸ σταθερὸ ἀγώνα καὶ πολλὴ ταπείνωση, νὰ ζήσουμε τὴ μόνιμη παρουσία Του στὶς καρδιές μας.

3. Ἀντίσταση στὴ θεία ἀγάπη

Ὅταν ὁ Κύριος μίλησε γιὰ τὴν ὕψιστη αὐτὴ δωρεά, δὲν ἔγινε ἀποδεκτὸς ἀπὸ ὅλους. «Σχίσμα ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο δι᾿ αὐτόν». Ἄλλοι ἀπὸ τὸν λαὸ πίστεψαν, ἐνῶ ἄλλοι ὄχι. Οἱ ὑπηρέτες τῶν Φαρισαίων ποὺ εἶχαν σταλεῖ νὰ Τὸν συλλάβουν, γύρισαν ἄπρακτοι ὁμολογώντας ὅτι ποτὲ δὲν μίλησε ἄνθρωπος ὅπως Ἐκεῖνος, γεγονὸς ποὺ ἐξόργισε τοὺς κυρίους τους. Τότε ἕνας ἀπὸ τοὺς Φαρισαίους, ὁ Νικόδημος, θέλησε νὰ ὑπερ­ασπισθεῖ τὸν Κύριο:

–«Σύμφωνα μὲ τὸ Νόμο, κανεὶς δὲν καταδικάζεται, ἂν πρῶτα δὲν ἀπολογηθεῖ». Ἀλλὰ ἐκεῖνοι δὲν πείσθηκαν, διότι δὲν ἤθελαν.

Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο, ἂν καὶ εἶναι ἀποκάλυψη ἀγάπης καὶ φέρνει τὴ μεγάλη δωρεὰ τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἑνότητος, προκαλεῖ ἀντιδράσεις. Διότι, ὅσο συγκλονιστικὸ γεγονὸς καὶ ἂν εἶναι, δὲν καταργεῖ τὴν ἀνθρώπινη ἐλευθερία.

Προκειμένου ὁ ἄνθρωπος νὰ ­δεχθεῖ τὸν Θεό, πρέπει νὰ ἀπαρνηθεῖ τὸν ἁ­μαρτωλὸ ἑαυτό του. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εἶ­ναι διατεθειμένοι νὰ τὸ κάνουν ὅσοι ἀ­γαποῦν τὰ πάθη τους. Ἔτσι, μὲ ἀ­φορμὴ τὴ φανέρωση τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο, ἡ ἀνθρωπότητα χωρίζεται σὲ δύο στρατόπεδα: σὲ ὅσους δέχονται τὴ δωρεά, καὶ σὲ ὅσους τὴν ἀρνοῦνται. Σὲ ὅσους ὑποτάσσονται στὸν Χριστὸ καὶ μεταμορφώνονται ἀπὸ τὴ θεία ἀγάπη, καὶ σὲ ὅσους ἀντιτίθενται σ᾿ Ἐκεῖνον καὶ μισοῦν τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ…

Εἴθε ὅλοι μας νὰ παραδοθοῦμε ὁλοκληρωτικὰ στὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ὥστε νὰ γί­νουμε «λάμποντες, ἀστράπτοντες, ἠλ­­­­λοιωμένοι» – νὰ λάμπουμε, νὰ ἐκπέμ­πουμε μὲ τὴ ζωή μας τὸ ἀστραφτερὸ φῶς τῆς ἁγιότητος. Νὰ εἴμαστε ἀλλοιωμένοι, μεταμορφωμένοι – καὶ νὰ μὴν ὑπάρχει καμιὰ καρδιὰ ποὺ νὰ ἀρνεῖται πεισματικὰ τὴν ἀνεκτίμητη δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Πηγή: https://www.osotir.org

Στήν Ἁγία Πεντηκοστή

Στήν Ἁγία Πεντηκοστή Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου 1. Εἶναι μεγάλα, ἀγαπητοί, καί ξεπερνοῦν κάθε ἀνθρώπινη λογική τά χαρίσματα πού μᾶς δώρησε σήμερα ὁ φιλάνθρωπος Θεός. Γι᾿ αὐτό λοιπόν ἄς χαιρόμαστε ὅλοι μαζί καί χορεύοντας ἀπό χαρά ἄς ὑμνήσουμε τόν Κύριό μας. Γιατί ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι γιά μᾶς ἑορτή καί πανήγυρη. Ὅπως δηλαδή ἡ μία ἐποχή διαδέχεται τήν ἄλλη καί τό…

Περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος Ἁγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος Ἐκεῖνοι, λοιπόν, oι ὁποῖοι εἶναι δυσαρεστημένοι καὶ μὲ σφοδρότητα ὑπερασπίζονται τὸ «γράμμα», ἐπειδὴ ἐμεῖς τάχα εἰσάγουμε κάποιον ξένο καὶ παρείσακτο Θεό, νὰ ξέρουν καλὰ ὅτι φοβοῦνται ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπάρχει φόβος. Καὶ ἂς γνωρίζουν σαφῶς, ὅτι κάλυμμα τῆς ἀσέβειάς τους εἶναι ἡ φιλία τοῦ «γράμματος», ὅπως θὰ φανεῖ ἐντὸς ὀλίγου, ὅταν, ὅσο…

Εἰς τήν Πεντηκοστήν

Εἰς τήν Πεντηκοστήν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου Α´. Μεταβολήν τοῦ νοῦ. Β´. Μεταβολήν τῆς καρδίας. Γ´. Μεταβολήν τῆς γλώσσης. Συλλογίσου ἀγαπητέ, πῶς τό Πανάγιον Πνεῦμα ὅταν κατέβη εἰς τό ὑπερῷον ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν, ὡσάν ἕνας σφοδρότατος ἄνεμος καί βροντή, ἐγέμισεν ὅλον τόν οἶκον, εἰς τόν ὁποῖον ἦσαν καθήμενοι οἱ θεῖοι Ἀπόστολοι καί ἐπροσηύχοντο· «καί ἐπλήρωσε τόν οἶκον, οὗ ἦσαν καθήμενοι»…

Συν πάσι τοις Αγίοις

Συν πάσι τοις Αγίοις Ὁ Πρόλογος καί ὁ Ἐπίλογος εἰς τούς «Βίους τῶν Ἁγίων» Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς Πρό τῆς ἐλεύσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ εἰς τόν ἐπίγειόν κόσμον μας, ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι ἠξεύραμεν μόνον τόν θάνατον.καί ὁ θάνατος ἡμᾶς. Κάθε τί τό ἀνθρώπινον ἦτο διαπεποτισμένον μέ τόν θάνατον, αἰχμαλωτισμένον καί κατανικημένον ἀπ᾽ αὐτόν. Ὁ θάνατος μᾶς ἦτο πλησιέστερος καί ἀπό τόν…

Περί τῶν Ἁγίων

Περί τῶν Ἁγίων Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης Kαιρός ἤδη εἶναι νά καλέσω ἅπαντας τούς χριστιανούς εἰς τήν τοῦ Συναξαριστοῦ τούτου ἀνάγνωσιν. Ἔλθετε λοιπόν πάντες οἱ πατριάρχαι, ἀρχιερεῖς τε καί ἱερεῖς, καί ὅσοι τῆς τῶν κληρικῶν τυγχάνετε τάξεως. Ἔλθετε βασιλεῖς καί ἡγεμόνες καί ἄρχοντες. Ἔλθετε πάντες οἱ ἀπό Χριστοῦ ὀνομαζόμενοι ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ὁ περιούσιος λαός τοῦ Κυρίου, ἄνδρες καί γυναῖκες, μικροί…

Ἐγκώμιο στούς Ἁγίους Πάντες

Ἐγκώμιο στούς Ἁγίους Πάντες Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Δέν πέρασαν ἀκόμη ἑπτά μέρες, ἀπό τότε πού γιορτάσαμε τήν ἱερή πανήγυρη τῆς Πεντηκοστῆς, καί πάλι μᾶς πρόφθασε χορός μαρτύρων ἤ καλύτερα στρατιά μαρτύρων καί παράταξη, πού δέν εἶναι καθόλου κατώτερη ἀπό τή στρατιά τῶν ἀγγέλων, τήν ὁποία εἶδε ὁ πατριάρχης Ἰακώβ, ἀλλά εἶναι ἴδιας ἀξίας καί τάξης μέ αὐτή. Γιατί μάρτυρες καί…

Πατερικόν Λειμωνάριον

Πατερικό Θησαύρισμα

Ἅγιος Ἀντώνιος ὁ Μέγας

Οἱ ἄνθρωποι καταχρηστικά λέγονται λογικοί. Δεν εἶναι λογικοὶ ὅσοι ἔμαθαν ἀπλῶς τὰ λόγια καὶ τὰ βιβλία τῶν ἀρχαίων σοφῶν, ἀλλ’ ὅσοι ἔχουν τὴ λογικὴ ψυχὴ καὶ μποροῦν νὰ διακρίνουν ποιὸ εἶναι τὸ καλὸ καἰ ποιὸ τὸ κακό καὶ ἀποφεύγουν τὰ πονηρὰ καὶ βλαβερὰ στὴν ψυχή, τὰ δὲ ἀγαθὰ καὶ ψυχωφελῆ, τὰ ἀποκτοῦν πρόθυμα μὲ τὴ μελέτη καὶ τὰ ἐφαρμόζουν μὲ πολλὴ εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεό. Αὐτοὶ μόνοι πρέπει νὰ λέγονται ἀληθινὰ λογικοὶ ἄνθρωποι.

Ἰουστῖνος Πόποβιτς

Ἡ αἰωνιότητα εἶναι φρικιαστικὴ δίχως Θεάνθρωπο, γιατὶ καὶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι φοβερὸς δίχως τὸν Θεάνθρωπο. Καθετὶ τὸ ἀνθρώπινο, μονάχα στὸν Θεάνθρωπο ἔχει τὴν τελικὴ καὶ λογικὴ του ἑρμηνεία. Δίχως τὸν θαυμαστὸ Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὅλα τὰ ἀνθρώπινα μεταβάλλονται ἀναπόφευκτα σὲ χάος, σὲ φρίκη, σὲ θάνατο, σὲ κόλαση: ἡ φρόνηση σὲ ἀφροσύνη, ἡ αἴσθηση σὲ ἀπόγνωση, ἡ ἐπιθυμία σὲ αὐτοδιάσπαση μέσα ἀπὸ τὴν αὐτοθέωση ἤ τὴν αὐτοεξουθένωση.

Ἀλφαβητάριον παραινέσεων

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

• Ἀρχὴν νόμιζε τῶν ὅλων εἶναι Θεόν.
• Βέβαιον οὐδὲν ἐν βίῳ δόκει πέλειν.
• Γονεῖς τιμῶν μάλιστα Θεὸν φοβοῦ.
• ∆ίδασκε σαυτὸν μὴ λαλεῖν ἃ μὴ θέμις.
• Ἔργοις δ’ ἀρέσκειν σπεῦδε καὶ λόγοις Θεῷ.
• Ζωὴν πόθησον τὴν ἔχουσαν μὴ τέλος.
• Ἡττῶν σεαυτὸν τοῖς φίλοις νικῶν ἔσῃ.
• Θνητὸς δ’ ὑπάρχων μηδόλως μέγα φρόνει.
• Ἰχνηλάτει μὲν τῶν σοφῶν ἀεὶ θύρας.
• Καὶ νοῦν δὲ καλλώπιζε τῆς μορφῆς πλέον.
• Λόγῳ Θεοῦ ἄνοιγε σόν, τέκνον, στόμα.
• Μνήμης δὲ αὐτοῦ μηδαμῶς λάθῃ ποτέ.
• Νήφων προςεύχου τῷ Θεῷ καθ’ ἡμέραν.
• Ξένους ξένιζε, μὴ ξένος γένῃ Θεοῦ.
• Ὁρμὰς χαλίνου τῶν παθῶν ψυχοφθόρους.
• Πέδαις τὸ σῶμα ἀσφαλίζου σωφρόνως.
• Ῥάβδον σεαυτῷ τὴν συνείδησιν φέρε.
• Σαφῶς σχόλαζε ἐν Γραφαῖς ταῖς ἐν θέοις.
• Τὰς τῶν πενήτων ψυχαγώγησον λύπας.
• Ὑπὲρ σεαυτὸν τοὺς πέλας καλῶς θέλε.
• Φίλους ἔχειν σπούδαζε, ἢ πλοῦτον πολύν.
• Χρυσοῦ γὰρ αὐτοὶ εὐκλεέστεροι λίαν.
• Ψεῦδος μίσησον, τὴν δ’ ἀλήθειαν φίλει.
• Ὦ παῖ, φυλάσσων ταῦτα σώζῃ ἐνθέως.

Φωτοθήκη

Η Ορθόδοξος Φωτογραφική Συλλογή της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης περιλαμβάνει πληθώρα ψηφιακών εικόνων, στις οποίες αποτυπώνεται η πολυποίκιλη δραστηριότητα και σημαντικά γεγονότα της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Πατριαρχική επίσκεψις στην Εκκλησία των Σερρών (17-21 Απριλίου 2015)

Επίσκεψη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β΄ στην Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης (7-9 Μαΐου 2016)

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης (7-11-2016)

Βιντεοθήκη

Η ορθόδοξος βιντεοθήκη της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης περιλαμβάνει μία ψηφιακή συλλογή από βίντεο, η οποία προσφέρεται για περιήγηση και ενημέρωση σχετικά με την Ορθόδοξη πίστη και τις δραστηριότητες της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
1ο και 2ο μέρος
(Διάρκεια: 61′ – 67′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
3ο, 4ο και 5ο μέρος
(Διάρκεια: 57′ – 54′ – 60′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
6ο, 7ο και 8ο μέρος
(Διάρκεια: 57′ – 50′ – 59′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
9ο μέρος
(Διάρκεια: 67′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
10ο μέρος
(Διάρκεια: 120′) (ΒΙΝΤΕΟ)

Συναξάρι της Ημέρας

Ὀρθόδοξος Συναξαριστής - Παρασκευή 01 Ιουλίου 2022
Σήμερα τιμοῦνται οἱ Ἅγιοι:

Οἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς καὶ Δαμιανὸς οἱ Ἀνάργυροι

Ἦταν ἀδέρφια καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴν Ρώμη. Σπούδασαν καὶ οἱ δυὸ τὴν ἰατρικὴ καὶ ἐξάσκησαν αὐτὴ ὄχι σὰν ἐπικερδὲς ἐπάγγελμα, ἀλλὰ σὰν φιλανθρωπικὴ διακονία. Χρήματα δὲν δέχονταν, οὔτε ἀπὸ φτωχό, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἀπὸ πλούσιο. Κυρίως, ἔτρεχαν καὶ πρόσφεραν πρόθυμα τὶς ὑπηρεσίες τους στοὺς φτωχούς, παρὰ στοὺς πλουσίους, διότι, ὅπως ἔλεγαν, μία καλύβα ἔχει περισσότερη ἀνάγκη ἀπὸ ἕνα παλάτι. Ἀλλὰ καὶ ὅταν θεράπευαν κάποιον ἀσθενῆ πλούσιο καὶ αὐτὸς μὲ τὴν βία τοὺς ἀνάγκαζε νὰ δεχθοῦν ἀμοιβή, αὐτοὶ τοῦ σημείωναν τὸ ὄνομα ἑνὸς φτωχοῦ ἀσθενοῦς καὶ τὸν προέτρεπαν σ᾿ αὐτὸν νὰ δώσει τὴν ἀμοιβή τους. Ὁ Θεός, μάλιστα, εὐλόγησε τὴν ἰατρική τους καὶ μὲ θαυματουργικὴ δύναμη. Αὐτό, ὅμως, κίνησε τὸ φθόνο τῶν ἄλλων γιατρῶν, μὲ πρῶτο τὸ δάσκαλό τους, ποὺ τοὺς μισοῦσε ἐπιπλέον, διότι αὐτοὶ ἦταν χριστιανοί. Κάποια μέρα, λοιπόν, ἐνῷ μάζευαν θεραπευτικὰ βότανα, τοὺς δολοφόνησαν, ἀφοῦ τοὺς ἔσπρωξαν μὲ ὁρμὴ στὸν γκρεμό. Φάνηκε, ἔτσι, ἡ καταστρεπτικὴ ἰδιοτέλεια τῶν συναδέλφων τους, καὶ ἀντίθετα πόση «φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον», φιλαδελφία ἐλεύθερη ἀπὸ κάθε προσποίηση καὶ ὑποκρισία, καλλιεργοῦσαν οἱ δυὸ Ἅγιοι Ἀνάργυροι.

Ὁ Ὅσιος Πέτρος τοῦ Πατρικίου ἐν τοῖς Εὐάνδρου

Ὁ Ὅσιος Πέτρος, ἔζησε στὰ χρόνια τῶν αὐτοκρατόρων Κωνσταντίνου καὶ Εἰρήνης (780). Ὁ πατέρας του ὀνομαζόταν Κωνσταντῖνος καὶ ἦταν Πατρίκιος καὶ στρατηγὸς τοῦ βασιλιᾶ. Ἔτσι ὁ Πέτρος εἶχε τὴν εὐχέρεια καὶ σπούδασε φιλοσοφία καὶ ἄλλες ἐπιστῆμες, στὶς καλύτερες σχολές. Ἔπειτα παντρεύτηκε, καὶ μετὰ τὸ θάνατο τοῦ πατέρα του, ἔγινε Δομέστικος τῶν σχολῶν καὶ Πατρίκιος. Τότε βασιλιᾶς ἦταν ὁ Νικηφόρος Α´. Σὲ κάποια ὅμως ἀποτυχημένη ἐκστρατεία κατὰ τῶν Βουλγάρων, ὁ Πέτρος μαζὶ μὲ ἄλλους 50 ἄρχοντες συνελήφθη. Κατόπιν λέγεται, ὅτι τοῦ παρουσιάστηκε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστής, τὸν ἐλευθέρωσε καὶ τὸν συνόδεψε μέχρι τὴν πατρίδα του. Ἀλλ᾿ ὁ Πέτρος καταφρόνησε τὰ τοῦ κόσμου, ἀνέβηκε στὸν Ὄλυμπο καὶ ἔγινε μοναχὸς κοντὰ στὸν ὅσιο Ἰωαννίκιο. Μετὰ 34 χρόνια, καὶ ὅταν πέθανε ὁ ἅγιος γέροντάς του, ἐπανῆλθε στὴν Κωνσταντινούπολη (847). Ἐκεῖ, κοντὰ στὸ Ναὸ τοῦ Εὐάνδρου ποὺ εἶχε κτίσει ὁ ἴδιος, ἔκανε μία μικρὴ καλύβα. Μέσα σ᾿ αὐτὴν τὴν καλύβα, ἔζησε ὀκτὼ χρόνια ἀσκητικὰ καὶ θεάρεστα. Πέθανε εἰρηνικὰ τὸ ἔτος 854.

Οἱ Ἅγιοι 2000 Μάρτυρες

Ὅλοι μαρτύρησαν διὰ ξίφους.

Ὁ Ἅγιος Μαυρίκιος

Μᾶλλον εἶναι ὁ ἴδιος μ᾿ αὐτὸν τῆς 27ης Δεκεμβρίου, βλέπε βιογραφία του τὴν ἡμέρα αὐτή. (Ἐδῶ ὁρισμένοι Συναξαριστὲς ἀναφέρουν καὶ τὴν μνήμη κάποιας Ἁγίας Ἀπολλωνίας. Τέτοιο ὄνομα ὅμως δὲν βρίσκουμε πουθενά).

Οἱ Ἅγιοι 25 Μάρτυρες οἱ ἐν Νικομηδείᾳ

Ὅλοι μαρτύρησαν διὰ πυρός.

Ὁ Ὅσιος Βασίλειος, κτήτορας τῆς Μονῆς Βαθέος Ρύακος

Ὁ Ὅσιος αὐτὸς καταγόταν ἀπὸ τὴν Καππαδοκία καὶ ἔζησε στὰ χρόνια του βασιλιᾶ Κωνσταντίνου τοῦ Πορφυρογέννητου (901-959), γιοῦ τοῦ Λέοντα τοῦ Φιλοσόφου καὶ τῆς Ζωῆς. Ἔκτισε τὴν Μονὴ τοῦ Βαθέος Ρύακος στὴ Βιθυνικὴ κωμόπολη Τρίγλια καὶ διακρινόταν ὄχι μόνο γιὰ τὴν εὐσέβεια ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν παιδεία καὶ τὸν ζῆλο νὰ ἐξυπηρετεῖ τὴν πίστη καὶ τὴν Ἐκκλησία. Ἔτσι, στὴ Μονὴ ποὺ ἵδρυσε, ὑπῆρξε καὶ διδάσκαλος τῶν προσερχόμενων εὐσεβῶν νέων, ἀπὸ τοὺς ὁποίους πολλοὶ ἀναδείχτηκαν στὴ διδασκαλία τοῦ λαοῦ καὶ τὴν ἄριστη διοίκηση ἄλλων μοναστηριῶν.

Ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Θαυματουργὸς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ

Ἄγνωστος στοὺς Συναξαριστές, ἀλλὰ γνωστὸς σὰν μάρτυρας, ποὺ μαρτύρησε στὴν Κύπρο. Ὅταν κατὰ τὸν 12ο αἰῶνα (;) ἐπέστρεφε ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Τόπους, ἐγκαταστάθηκε σὲ κάποια Μονὴ τῆς Κύπρου μαζὶ μὲ ἄλλους 300 προσκυνητές. Αὐτὸς ὅμως, μαζὶ μὲ ἄλλους τρεῖς μοναχούς, θανατώθηκε ἀπὸ τὸν Σαβίνο, διοικητὴ τοῦ νησιοῦ, γιὰ τὴν πίστη του στὸν Χριστό.

Ὁ Ὅσιος Λέων ὁ ἐρημίτης

Ἦταν ἀσκητής, ποὺ ζοῦσε γυμνὸς λόγω αὐστηρῆς ἀσκήσεως. Ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

Ὁ Ἅγιος Leonorus (Οὐαλλός)

Λεπτομέρειες γιὰ τὴν ζωὴ αὐτοῦ τοῦ ἁγίου τῆς Ὀρθοδοξίας, μπορεῖ νὰ βρεῖ ὁ ἀναγνώστης στὸ βιβλίο «Οἱ Ἅγιοι τῶν Βρεττανικῶν Νήσων», τοῦ Χριστοφόρου Κων. Κομμοδάτου, ἐπισκόπου Τελμησσοῦ, Ἀθῆναι 1985.

Ημερολόγιο 2022

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

Τοπικό Αγιολόγιο

Τοπικοί άγιοι στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης είναι ο Ιερομάρτυς Άγιος Νικήτας ο νέος, ο Άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης ο Σερραίος, οι εν Μεγάροις Άγιοι Τέσσαρες Μάρτυρες, ο Άγιος Νεομάρτυς Βενέδικτος ο εξ Εζεβών, ο Όσιος Ιωάννης κτίτορας της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κάλλιστος Α'

Ιεροί Ναοί

Στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης υπάγονται 114 Ενοριακοί Ναοί, που κατανέμονται σε 4 Αρχιερατικές Περιφέρειες, 66 Παρεκλήσια και 22 Ναοί Κοιμητηρίων.

Προσκυνηματικοί Ναοί

Οι Προσκυνηματικοί Ναοί της Ιεράς Μητροπόλεως μας είναι ο Ιερός Καθεδρικός Ναός καί Προσκυνηματικός των Αγίων Θεοδώρων Σερρών και ο Ιερός Προσκυνηματικός Ναός Αγίου Αντωνίου Στρυμονικού Σερρών.

Ιερές Μονές

Τα πάνσεπτα Ιερά Μοναστήρια που στολίζουν πνευματικώς την Ιερά μας Μητρόπολη είναι η Ιερά Ανδρώα Μονή της Αγίας Παρασκευής Σερρών, η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σερρών, η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Αγίου Πνεύματος Σερρών, η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου "Βύσσιανης", η Ιερά Μονή Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Αγίου Πνεύματος και η η Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος του ομώνυμου χωριού.

ΨΥΧΗΣ ΑΚΟΣ

Κειμήλια Πίστεως και Πολιτισμού
της Εκκλησίας των Σερρών

Πρωτοσύγκελλος

Αρχιμ. Γαβριήλ Παλιούρας
Τηλ.: +30 23210 68115
E-Mail: [email protected]

Γενικ. Αρχιερ. Επίτροπος

Πρωτοπρ. Θωμάς Τσιάγγας
Τηλ.: +30 23210 68102

Ιδιαίτερο Γραφείο

Αρχιμ. Νεκτάριος Καϊμακάμης
Τηλ.: +30 23210 68100

Γραμματεία

Αρχιμ. Νικήτας Χαλέμης, Θεολόγος
Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, Θεολόγος
Τηλ.: +30 23210 68103
Φαξ: +30 23210 68117

Επικοινωνία

Ιερά Μητρόπολις Σερρών και Νιγρίτης
Κύπρου 10, 62122 Σέρρες
Τηλ.: +30 23210 68100
Φαξ: +30 23210 68119
E-Mail: [email protected]